Logowanie do System sprawozdań KDM

Charakterystyka właściwości struktury cząsteczki azobenzenu

Kierownik projektu: Marta Łabuda

Politechnika Gdańska

Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

Gdańsk

Streszczenie projektu

Celem projektu jest zbadanie właściwości struktury prostego modelu wchodzącego w skład układu cząstek zbierającego energię słoneczną. Projekt zakłada zapoznanie z podstawowymi pojęciami i metodami obliczeniowymi niezbędnymi do przeprowadzenia symulacji komputerowych obrazujących strukturę i właściwości danego kompleksu. Poznanie technik obliczeń pozwalających na jego wykorzystanie w praktyce w modelowaniu prostych układów o znaczeniu biologicznym. W ramach pracy inżynierskiej studentki chcemy uzyskać podstawowe dane spektroskopowe (widmo absorpcji, energie jonizacji, strukturę wibracyjną) dla cząsteczki azobenzenu za pomocą metod ab initio chemii kwantowej takich jak metoda Hartree Focka, Complete Active Space Self Consistent Field, Coupled Cluster, Equation of Motion Coupled Cluster oraz metody funkcjonałów gęstości (Density Functional Theory). W ramach pracy studentka wykona testy funkcjonałów i odpowiednich baz jak również dokona analizy porównawczej z istniejącymi w literaturze danymi doświadczalnymi i teoretycznymi.

Publikacje

  1. Magdalena Staniszewska, Obliczenia struktury i właściwości optycznych cząsteczki trans- oraz cis- azobenzenu za pomocą metod chemii kwantowej, Praca inżynierska nie dotyczy, (2014) ponad 50
  2. Magdalena Staniszewska, Marta Łabuda, Julien Guthmuller, Calculation of resonance Raman intensities of azobenzene using TD-DFT and ab-initio methods, 2nd General Meeting XUV/X-ray light and fast ions for ultrafast chemistry brak, (2014) 1
  3. Magdalena Staniszewska, Marta Łabuda, Julien Guthmuller, Assessment of TD-DFT and ab-initio methods for the calculation of resonance Raman intensities: Application to azobenzene, XXIV International Conference on Raman Spectroscopy (ICORS) XXIV, (2014) 1
  4. Magdalena Staniszewska, Theoretical investigation of the resonance Raman properties of azobenzene, praca magisterska, Wydz. FTiSM Politechniki Gdańskiej -, (2015) -

Centrum Informatyczne Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej
ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk   |   tel. 58-347-24-11
email: office@task.gda.pl   |   NIP: 584-020-35-93