Logowanie do System sprawozdań KDM

Obliczenia numeryczne propagacji fal sprężystych

Kierownik projektu: Magdalena Rucka

Politechnika Gdańska

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

Gdańsk

Streszczenie projektu

Konstrukcje inżynierskie podlegają naturalnym procesom zużycia wraz z upływem czasu. Aby zapewnić bezpieczeństwo ich użytkowania, konieczne jest wczesne wykrycie oraz wskazanie lokalizacji potencjalnych uszkodzeń. Niezwykle istotną tematyką staje się zatem diagnostyka i monitorowanie stanu technicznego obiektów infrastruktury. Jedną z metod diagnostyki konstrukcji jest technika wykorzystująca propagację fal sprężystych. Podstawą precyzyjnej oceny trwałości konstrukcji są badania doświadczalne. Jednakże ze względu na trudności interpretacyjne oraz kosztochłonność i praktyczne trudności z wykonaniem kompleksowych badań diagnostycznych na rzeczywistych obiektach, systemy diagnostyki elementów budowlanych są często wspomagane parametrycznymi badaniami numerycznymi. Celem niniejszego projektu są symulacje numeryczne propagacji fal sprężystych w konstrukcjach stalowych i betonowych ukierunkowane na zagadnienia wykrywania i lokalizacji uszkodzeń.

Publikacje

 1. Rucka M, Przyczynek do diagnostyki kotew skalnych za pomocą propagacji fal sprężystych, Budownictwo i Architektura 12(1), (2013) 227-234
 2. Mariak A., Diagnostyka ultradźwiękowa elementów betonowych z zastosowaniem w obiektach mostowych. Badania eksperymentalne i numeryczne (praca dyplomowa magisterska). Gdańsk, 2013, Politechnika Gdańska ., (2013) 1-120
 3. Konieczny P., Monitoring ultradźwiękowy rozciąganych belek betonowych (praca dyplomowa magisterska). Gdańsk, 2013, Politechnika Gdańska ., (2013) 1-55
 4. Rucka M., Zima B., Detekcja stanu zakotwienia pręta za pomocą fal sprężystych, Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury 1, (2014) 257-267
 5. Rucka M., Kędra R., Numeryczna i doświadczalna analiza propagacji fal sprężystych przez stalowe połączenie śrubowe, Budownictwo i Architektura 13(2), (2014) 299-306
 6. Mariak M., Rucka M., Wilde K., Ultrasonic diagnostics of concrete T-beams used in bridge structures, Current Scientific Challenges in Concrete and Steel Structures, Material Technology and Structural Fire Protection, Technische Universitat Kaiserslautern 1, (2014) 105-113
 7. Kędra R., Rucka M, Diagnostics of bolted lap joint using guided wave propagation, Diagnostyka 15(4) , (2014) 35-40
 8. Rucka M., Zima B., Kędra R., Application of guided wave propagation in diagnostics of steel bridge components, Archives of Civil Engineering 60(4), (2014) 493-515
 9. Zima B., Damage detection in plate structures by guided wave propagation method, Politechnika Gdańska 1, (2014) 1-121
 10. Kędra R., Propagacja fal sprężystych w zakładkowych połączeniach spawanych i śrubowych w kontekście diagnostyki uszkodzeń, Politechnika Gdańska 1, (2014) 1-86
 11. M. Rucka, B. Zima, Elastic wave propagation for condition assessment of steel bar embedded in mortar, International Journal of Applied Mechanics and Engineering 20(1), (2015) 159-170
 12. B. Zima, M. Rucka , Experimental and numerical analysis of wave propagation in ground anchors, 3rd Polish Congress of Mechanics and 21st International Conference on Computer Methods in Mechanics -, (2015) 479-480
 13. M. Zielińska, M. Rucka, Diagnostics of historic columns using wave propagation, 3rd Polish Congress of Mechanics and 21st International Conference on Computer Methods in Mechanics -, (2015) 477-478
 14. R. Kędra, M. Rucka, Wave propagation for diagnostics of connections in steel structures, 3rd Polish Congress of Mechanics and 21st International Conference on Computer Methods in Mechanics -, (2015) 381-382
 15. Zima B., Rucka M. , Experimental and numerical analysis of wave propagation in ground anchors, Advances in Mechanics: Theoretical, Computational and Interdisciplinary Issues. CRC Press/Balkema. -, (2016) 615-618
 16. Kędra R., Rucka M., Analysis of wave propagation in a bolted steel joint., Advances in Mechanics: Theoretical, Computational and Interdisciplinary Issues. CRC Press/Balkema. -, (2016) 293-296
 17. Rucka M, Lachowicz J., Wojtczak E. , Badania doświadczalne i numeryczne propagacji fal Lamba przez zakładkowe połączenie klejone w aspekcie diagnostyki uszkodzeń., XIV Konferencja Naukowo-Techniczna, Techniki Komputerowe w Inżynierii 2016. -, (2016) 1-2

Centrum Informatyczne Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej
ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk   |   tel. 58-347-24-11
email: office@task.gda.pl   |   NIP: 584-020-35-93