Logowanie do System sprawozdań KDM

Obliczenia do projektów realizowanych przez doktorantów w ramach programu ŚWIDER

Kierownik projektu: Marcin Binkowski

Uniwersytet Śląski

Instytut Informatyki

Sosnowiec

Streszczenie projektu

Celem badań jest opracowanie zależności matematycznej pomiędzy własnościami mechanicznymi (np. moduł Younga) oraz gęstością tkanki kostnej, która umożliwi dokładne przewidywanie własności mechanicznych pojedynczych beleczek kostnych w skali mikro. Umożliwi to przeprowadzanie symulacji numerycznych kości gąbczastej w skali mikro, a tym samym przeprowadzanie symulacji wieloskalowych (np. skala makro i mikro), znacznie zwiększających dokładność przewidywania zachowania mechanicznego kości i oceny stanu naprężenia. Obecnie w literaturze dostępna jest cała gama podobnych zależności matematycznych, które są dobrze zweryfikowane eksperymentalnie lecz mają zastosowanie ograniczone jedynie do skali makro. W skali mikro dostępna jest tylko jedna teoretyczna zależność (podana przez Wagnera i współpracowników w 2011 roku) przeznaczona do zastosowania w tej skali na poziomie pojedynczych beleczek kostnych, lecz nie została sprawdzona doświadczalnie. Początkowy etap naszych badań zakłada weryfikację doświadczalną wspomnianej zależności podanej przez Wagnera i współpr. oraz w zależności od uzyskanych wyników podjęcie prac nad nową zależnością, która pozwoli na osiągnięcie wysokiej dokładności przeprowadzanych symulacji tkanki kostnej w skali mikro.

Publikacje

  1. Cyganik Ł., Binkowski M., Kokot G.,, Rusin T., Popik P., Bolechała F., Nowak R., Wróbel Z., John A., Prediction of Young?s modulus of trabeculae in microscale using macro-scale?s relationships between bone density and mechanical properties., Journal of the Mechanical Behavior of Biomedical Materials. 36, (2014) 120-136
  2. Łukasz Cyganik, Marcin Binkowski, Grzegorz Kokot, Paulina Popik, Tomasz Rusin, Filip Bolechała, Roman Nowak, Zygmunt Wróbel, Antoni John, Microscale's relationship between Young's modulus and tissue density. Prediction of displacements., Journal of the Mechanical Behavior of Biomedical Materials -, (2014) w recenzji

Centrum Informatyczne Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej
ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk   |   tel. 58-347-24-11
email: office@task.gda.pl   |   NIP: 584-020-35-93