Logowanie do System sprawozdań KDM

Analiza struktury przepływu za generatorem wirów w warstwie laminarnej i turbulentnej

Kierownik projektu: Paweł Flaszyński

Instytut Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku

Gdańsk

Streszczenie projektu

Tematem mojej pracy, którą wykonuję w Katedrze Energetyki i Aparatury Przemysłowej w Zakładzie Mechaniki Płynów, Turbin Wodnych i Pomp pod opieką Pana dr inż. Pawła Flaszyńskiego jest ,,Analiza struktury przepływu za generatorem wirów w warstwie laminarnej i turbulentnej". Niniejsza praca poświęcona będzie tematyce kontrolowania przepływów. Przedstawione wyniki opierać się będą głownie na obliczeniach numerycznych, wykonanych przy pomocy programów obliczeniowych NUMECA i FLUENT.

Celem analizy będzie wyjaśnienie wpływu jaki mają na strukturę przepływu w warstwie przyściennej parametry pręta wykorzystanego do generowania wirów. Konfiguracja prętów określana będzie za pomocą wartości kątów. Kąty te zawarte będą pomiędzy osią pręta a płaszczyznami.

Publikacje

  1. Investigations of shock wave boundary layer interaction on suction side of compressor profile, M. Piotrowicz, P. Flaszyński, P. Doerffer, XXI Fluid Mechanics Conference, Journal of Physics: Conference Series, vol. 530, 2014 530, (2014) 012068
  2. Investigations of shock wave boundary layer interaction on suction side of compressor profile, M. Piotrowicz, P. Flaszyński, P. Doerffer, XXI Fluid Mechanics Conference, Journal of Physics: Conference Series, vol. 530, 2014 530, (2014) 012068

Centrum Informatyczne Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej
ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk   |   tel. 58-347-24-11
email: office@task.gda.pl   |   NIP: 584-020-35-93