Logowanie do System sprawozdań KDM

Badanie równowagi konformacyjnej dinukleotydowych enalogów kapów

Kierownik projektu: Maciej Sebastian Maciejczyk

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

Wydział Nauki o Żywności

Olsztyn

Streszczenie projektu

Tematyka ostatnio przeprowadzonych prac to: Teoretyczne badanie powinowactwa metylowanych pochodnych zasad azotowych kwasów nukleinowych, mających cechy fluoroforu, do białka PNP (fosforylaza kwasów nukleinowych).

Publikacje

  1. M. Pyrka, M. Maciejczyk, Quantum chemical study of tautomeric equilibria of 2,6-diamino-8-azapurine and 8-aza-iso-Guanine, Chemical Physics Letters 627, (2015) 30-35

Centrum Informatyczne Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej
ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk   |   tel. 58-347-24-11
email: office@task.gda.pl   |   NIP: 584-020-35-93