Logowanie do System sprawozdań KDM

Mikroszlifowanie powierzchni płaskich z wykorzystaniem narzędzi nasypowych

Kierownik projektu: Mariusz Deja

Politechnika Gdańska

Wydział Mechaniczny

Gdańsk

Streszczenie projektu

Celem projektu są teoretyczne i doświadczalne podstawy szlifowania powierzchni płaskich z kinematyką docierania. W projekcie zostanie dokonana kompleksowa analiza zastosowanych układów kinematycznych szlifierek. Zostaną ocenione uzyskiwane efekty technologiczne - wydajność szlifowania i wybrane parametry struktury geometrycznej powierzchni warstwy wierzchniej przedmiotów obrabianych (WW-PO). Oprogramowanie Matlab zostanie wykorzystane dla wyznaczenia modeli matematycznych: osiąganych wartości parametrów chropowatości i falistości powierzchni obrabianych, ubytku materiałowego PO, przyrostu temperatury PO, przyrostu temperatury ściernicy w funkcji czasu szlifowania ściernicami o spoiwie galwanicznym w szlifowaniu jednostronnym.

Publikacje

  1. Barylski A., Deja M., Finishing of Ceramics in a Single-Disk Lapping Machine Configuration, Solid State Phenomena Vol. 165, (2010) 237-243
  2. Deja M., Siemiątkowski M., Generation of Optimal Process Plan Alternatives for Manufacturing Mechanical Components, Solid State Phenomena Vol. 165, (2010) 250-255
  3. Deja Mariusz, Zastosowanie narzędzi ze spoiwem galwanicznym w mikroszlifowaniu powierzchni płaskich, Obróbka ścierna : Współczesne problemy 1, (2011) 331-342
  4. Deja Mariusz, Application of electroplated diamond tools for flat grinding of ceramics, MSM 2011 Mechatronic Systems and Materials - Kowno, Litwa : Kaunas University of Technology 1, (2011) 1-6
  5. Mariusz Deja, Wear of Electroplated Tools Used for Flat Grinding of Ceramics, Solid State Phenomena 199, (2013) 633-638
  6. Mariusz Deja, Wybrane problemy szlifowania powierzchni płaskich z kinematyką docierania, monografie, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej 143, (2013) 222
  7. Deja M., Siemiątkowski M., Generative Process Planning with Reasoning based on Geometrical Product Specification, Key Engineering Materials 597, (2014) 159-169
  8. Deja M., Metody pomiaru temperatury przedmiotów i ściernicy w procesie szlifowania jednotarczowego, Mechanik 8-9, (2014) 121-126
  9. Deja Mariusz, Szlifowanie jednostronne z wykorzystaniem ściernic o spoiwie galwanicznym, Mechanik 8-9, (2015) 84-89
  10. Deja Mariusz, Szlifowanie jednostronne ściernicami o spoiwie niklowym z ziarnami z regularnego azotku boru, Mechanik 8-9, (2016) 1192-1193

Centrum Informatyczne Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej
ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk   |   tel. 58-347-24-11
email: office@task.gda.pl   |   NIP: 584-020-35-93