Logowanie do System sprawozdań KDM

Kierownik projektu:

Streszczenie projektu


Publikacje

  1. C. Szymczak, M. Kujawa, Effect of initial imperfections on buckling of thin-walled I columns, Review and Current Trends in Stability of Structures, Lodz University of Technology 3, (2013) 179-196
  2. M. Kujawa, C. Szymczak, Numerical and experimental investigation of rotational stiffness of zed-purlins connection with snadwich panels, Elsevier 75, (2014) 43-52
  3. M. Kujawa, C. Szymczak, Numerical and experimental investigation of rotational stiffness of zed-purlins connection with sandwich panels, Thin-Walled Structures 75, (2014) 43-52
  4. K. Nowicki, M. Kujawa, C. Szymczak, Analiza stanu technicznego zabytkowego kościoła w Gnojewie koło Malborka, PTMTS - Sesja naukowa: Mechanika stosowana 8, (2014) -
  5. P. Węglarz, M. Kujawa, D. Kowalski, Analiza przyczyn niszczenia modułowych urządzeń dylatacyjnych stosowanych na drogach ekspresowych, PTMTS - Sesja naukowa: Mechanika stosowana 8, (2014) -
  6. G. Łukasik, J. Górski, M. Kujawa, Wpływ losowych imperfekcji środnika na siłę krytyczną skrętną słupa cienkościennego o przekroju otwartym, XXI Warsztaty Naukowe PTSK -, (2014) 37 - 39
  7. G. Łukasik, J. Górski, M. Kujawa, Wpływ początkowych losowych odchyłek geometrycznych środnika na siłę krytyczną skrętną słupa cienkościennego o przekroju dwuteowym, II Międzynarodowa Polsko-Ukraińska Konferencja Naukowo-Techniczna: Aktualne problemy konstrukcji metalowych -, (2014) 155 - 158
  8. M. Kujawa, C. Szymczak, On stability bahaviour of thin-walled columns accounting for initial geometrical imperfections, IACM - ECCOMAS Barcelona, Spain -, (2014) -

Centrum Informatyczne Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej
ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk   |   tel. 58-347-24-11
email: office@task.gda.pl   |   NIP: 584-020-35-93