Logowanie do System sprawozdań KDM

Budowa platformy klasy A-Team na komputerach dużej mocy

Kierownik projektu: Izabela Wierzbowska

Akademia Morska w Gdyni

-

Gdynia

Streszczenie projektu

Rozwiązywanie problemów obliczeniowo trudnych za pomocą systemów wieloagentowych przy założeniu kooperacji między zespołami agentów.

Publikacje

 1. I. Czarnowski, P. Jędrzejowicz, I. Wierzbowska, , A-Team Middleware on a Cluster, AMSTA , (2009)
 2. Jędrzejowicz, P., I. Wierzbowska, A-Team Middleware on a Cluster, in: Ann Hakansson et al.(eds.) "Agent and Multi-Agent Systems: Technologies an Applications, Springer, Berlin-Heidelberg, LNAI 5559 , (2009) 764-772
 3. Barbucha, D., I. Czarnowski, P. Jędrzejowicz, E. Ratajczak-Ropel, I. Wierzbowska, JABAT Middleware as a Tool for Solving Optimization Problems, Transactions on Computational Collective Intelligence II , Springer Verlag LNCS 6450, (2010) 181-196
 4. Jędrzejowicz, P., E. Ratajczak-Ropel, Evaluation of Agents Performance within the A-Team Solving RCPSP/Max Problem, Jeng - Shyang Pan, Shyi-Ming Chen, Ngoc Thanh Nguyen (Eds.), Computational Collective Intelligence. Technologies and Applications, Springer Verlag LNAI 6421, (2010) 393-402
 5. Czarnowski, I., P. Jędrzejowicz, I.Wierzbowska, An A-Team Approach to Learning Classifiers from Distributed Data Sources, International Journal of Intelligent Information and Database Systems 4(3), (2010) 245-263
 6. Ratajczak-Ropel, E., Experimental Evaluation of the A-Team Solving Instances of the RCPSP/max Problem, P.Jędrzejowicz et al. (red.), Agent and Multi-Agent Systems: Technologies and Applications, Springer Verlag LNAI 6071, (2010) 210-219
 7. Jędrzejowicz, P., I. Wierzbowska, Agents Solving Together Instances of the Euclidean Planar Travelling Salesman Problem, P.Jędrzejowicz et al. (red.), Agent and Multi-Agent Systems: Technologies and Applications, , Springer Verlag LNAI 6071, (2010) 160-169
 8. Barbucha, D, Cooperative Solution to the Vehicle Routing Problem, P.Jędrzejowicz et al. (red.), Agent and Multi-Agent Systems: Technologies and Applications, Springer Verlag LNAI 6071, (2010) 180-189
 9. Barbucha, D., Synchronous vs. Asynchronous Cooperative Approach to Solving the Vehicle Routing Problem, Jeng - Shyang Pan, Shyi-Ming Chen, Ngoc Thanh Nguyen (Eds.), Computational Collective Intelligence. Technologies and Applications, Springer Verlag LNAI 6421, (2010) 403-412
 10. Barbucha, D., Czarnowski, I., Jędrzejowicz, P., Ratajczak-Ropel, E., Wierzbowska, I., Paralel Cooperating A-Teams, in: P.Jędrzejowicz et al. (eds.) Computational Collective Intelligence. Technologies and Applications , LNAI, Springer, Heidelberg vol. 6923 , (2011) 322-331
 11. Jędrzejowicz, P., Wierzbowska, I. , Parallel Cooperating A-Teams Solving Instances of the Euclidean Planar Travelling Salesman Problem, J.O?Shea et al. (eds.) Agent and Multi Agent Systems: Technologies and Applications, LNAI, Springer, Heidelberg vol. 6682, (2011) 456 ? 465
 12. Jędrzejowicz, P., Ratajczak-Ropel, E. , A-Team for Solving MRCPSP/max Problem, J.O?Shea et al. (eds.) Agent and Multi Agent Systems: Technologies and Applications, LNAI, Springer, Heidelberg vol. 6682, (2011) 466 ? 475
 13. Barbucha, D. , An Agent-Based Guided local Search for the Capacitated Vehicle Routing Problem, J.O?Shea et al. (eds.) Agent and Multi Agent Systems: Technologies and Applications, LNAI, Springer, Heidelberg vol. 6682, (2011) 476 ? 485
 14. Barbucha, D. , Solving the Capacitated Vehicle Routing Problem by a Team of Parallel Heterogeneous Cooperating Agents, in: P.Jędrzejowicz et al. (eds.) Computational Collective Intelligence. Technologies and Applications, LNAI, Springer, Heidelberg vol. 6923, (2011) 332-341
 15. Jędrzejowicz, P., Ratajczak-Ropel, E. , Double-Action Agents Solving the MRCPSP/Max Problem, in: P.Jędrzejowicz et al. (eds.) Computational Collective Intelligence. Technologies and Applications, LNAI, Springer, Heidelberg vol. 6923, (2011) 311-321
 16. Dariusz Barbucha, Search modes for the cooperative multi-agent system solving the vehicle routing problem. , Neurocomputing 88, (2012) 13-23
 17. Dariusz Barbucha, Agent-based guided local search, Expert Syst. Appl. 39(15), (2012) 12032-12045
 18. Dariusz Barbucha, A New Cooperative Search Strategy for Vehicle Routing Problem, Ngoc et al. (red.) Computational Collective Intelligence Technologies and Applications, LNAI 7654, Springer 7654 , (2012) 433-442
 19. Dariusz Barbucha, An Agent-Based Implementation of the Multiple Neighborhood Search for the Capacitated Vehicle Routing Problem, Manuel et al. (Eds.): Advances in Knowledge-Based and Intelligent Information and Engineering Systems - 16th Annual KES Conference, Frontiers in Artificial Intelligence and Applications 243 IOS Press 243 , (2012) 1191-1200
 20. Jędrzejowicz, P., Ratajczak-Ropel, E., A-Team for Solving the Resource Availability Cost Problem, Ngoc Thanh Nguyen, Hoang, K., Jedrzejowicz, P. (red.) Computational Collective Intelligence Technologies and Applications, LNAI 7654, Springer, 7654, (2012) 443-452
 21. Jędrzejowicz, P., Ratajczak-Ropel, E., Team of A-Teams for Solving the Resource-Constrained Project Scheduling Problem, Grana, M., Toro, C., Posada, J., Howlett, R., Lakhmi, C.J. (eds.), Advances in Knowledge Based and Intelligent Information and Engineering Systems, IOS Press, Amsterdam ?, (2012) 1201-1210
 22. Jędrzejowicz, P., Wierzbowska, I., Impact of Migration Topologies on Performance of Teams of A-Teams, Grana, M., Toro, C., Posada, J., Howlett, R., Lakhmi, C.J. (eds.), Advances in Knowledge Based and Intelligent Information and Engineering Systems, IOS Press, Amsterdam ?, (2012) 1161-1170
 23. Jędrzejowicz, P., Wierzbowska, I., Study of Migration Scheme Influence on Performance of A-Teams Solving the Job-shop Scheduling Problem, Ngoc Thanh Nguyen, Hoang, K., Jedrzejowicz, P. (red.) Computational Collective Intelligence Technologies and Applications, LNAI 7654, Springer 7654, (2012) 423-432
 24. P. Jędrzejowicz, E. Ratajczak-Ropel, Reinforcement Learning Strategy for A-Team Solving the Resource-Constrained Project Scheduling Problem, Computational Collective Intelligence. Technologies and Applications. Springer LNAI 8083, (2013) 457-466
 25. D. Barbucha, Experimental Study of the Population Parameters Settings in Cooperative Multi-agent System Solving Instances of the VRP, LNCS Transactions on Computational Collective Intelligence IX, Springer-Verlag Berlin Heidelberg LNCS 7770, (2013) 1-28
 26. D. Barbucha, An Agent-Based Cooperative Population Learning Algorithm for Vehicle Routing Problem with Time Windows, Barbucha, Le, Howlett, Jain (Eds.): Advanced Methods and Technologies for Agent and Multi-Agent Systems, IOS Press, Frontiers in Artificial Intelligence and Applications 252, (2013) 159-168
 27. D. Barbucha, I. Czarnowski, P. Jędrzejowicz, E. Ratajczak-Ropel, I. Wierzbowska, Team of A-teams a Study of the Cooperation between Program Agents Solving Difficult Optimization Problems, I. Czarnowski, P. Jędrzejowicz, J. Kacprzyk (eds.), Agent-Based Optimization, Studies in Computational Intelligence 456, (2013) 123-141
 28. Solving Instances of the Capacitated Vehicle Routing Problem Using Multi-agent Non-distributed and Distributed Environment, D. Barbucha, I. Czarnowski, P. Jędrzejowicz, J. Kacprzyk (eds.), Agent-Based Optimization, Studies in Computational Intelligence 456, (2013) 55-75
 29. Jędrzejowicz P., Ratajczak-Ropel E., , Reinforcement Learning Strategies for A-Team Solving the Resource-Constrained Project Scheduling Problem, Neurocomputing, Elsevier 146, (2014) 301-307
 30. Jędrzejowicz, P., Ratajczak-Ropel, E., Reinforcement Learning Strategy for Solving the Resorce-Constrained Project Scheduling Problem by a Team of A-Teams, Intelligent Information and Database Systems, Red.: N.T.Nguyen, B. Attachoo, B. Trawiński, K. Somboonviwat, Springer, Berlin - Heidelberg LNAI 8398, (2014) 197 ? 206
 31. Barbucha, D., A Cooperative Agent-Based Multiple Neighborhood Search for the Capacitated Vehicle Routing Problem. , Tweedale, J.W., Jain, L.C. (eds.) Recent Advances in Knowledge-based Paradigms and Applications. Advances in Intelligent Systems and Computing, Springer, Berlin 234, (2014) 129-143
 32. Jędrzejowicz P., Ratajczak-Ropel E, Reinforcement Learning Strategy for Solving the MRCPSP by a Team of Agents, Intelligent Decision Technologies, Proceedings of the 7th KES International Conference on Intelligent Decision Technologies (KES-IDT 2015), ), Red.: Rui Neves-Silva, Lakhmi C. Jain, and Robert J. Howlett, Springer International -, (2015) pp. 537 - 548

Centrum Informatyczne Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej
ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk   |   tel. 58-347-24-11
email: office@task.gda.pl   |   NIP: 584-020-35-93