Logowanie do System sprawozdań KDM

Obliczenia przekrojów czynnych na rozproszenie elektronów na drobinach wieloatomowych

Kierownik projektu: Paweł Możejko

Politechnika Gdańska

Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

Gdańsk

Streszczenie projektu

Obliczanie przekrojów czynnych na jonizacje oraz rozproszenie sprężyste nisko-energetycznych elektronów na różnych w szerokim zakresie energii.

W obliczeniach przekrojów na jonizacje wykorzystywana jest metoda BEB z parametrami wejściowymi wygenerowanymi przy wykorzystaniu pakietu GAUSSIAN. Przekroje na rozproszenie sprężyste obliczone w przybliżeniu metody atomów niezależnych (IAM). Uzyskane wyniki są porównane z całkowitymi przekrojami czynnymi wyznaczonymi eksperymentalnie przy użyciu elektrostatycznego spektrometru elektronów w grupie prof. Czesława Szmytkowskiego z Katedry Fizyki Atomowej, Molekularnej i Optycznej WFTiMS (Politechnika Gdańska).

Publikacje

 1. Czesław Szmytkowski and Paweł Możejko, Electron-scattering total cross sections for triatomic molecules: NO2 and H2O, Optica Applicata , (2005)
 2. Czesław Szmytkowski, Paweł Możejko, Stanisław Kwitnewski, Alicja Domaracka, Elżbieta Ptasińska-Denga, Electron collision with sulfuryl chloride (SO2Cl2) molecule, Journal of Physics B 39, (2006) 2571-2581
 3. Alicja Domaracka, Paweł Możejko, Elzbieta Ptasińska-Denga, Czesłwa Szmytkowski, Electron collision with B(CD3)3 molecules, Journal of Physics B 39, (2006) 4289-4299
 4. Czeslaw Szmytkowski, Alicja Domaracka, Pawel Mozejko and Elzbieta Ptasinska-Denga, Electron collisions with ethylene oxide molecules, J. Phys. B 41, (2008) 065204
 5. Alicja Domaracka, Pawel Mozejko, Elzbieta Ptasinska-Denga and Czeslaw Szmytkowski, Collisions of electrons with trimethylphosphine P(CH3)3 molecules, Phys. Rev. A 76, (2007) 042701
 6. Pawel Mozejko, Calculations of electron impact ionization cross section for simple biomolecules: Formic and acetic acids , Eur. Phys. J. Special Topics 144, (2007) 233-7
 7. Cz. Szmytkowski, A. Domaracka, P. Możejko, E. Ptasińska-Denga , Collisions of electrons with trimethylamine N(CH3)3 molecules , Phys. Rev. A 75, (2007) 052721/1-7
 8. A. M. Scheer, P. Możejko, G. A. Gallup, P. D. Burrow, Total dissociative electron attachment cross sections of selected amino acids , J. Chem. Phys. 126, (2007) 174301/1-7
 9. Czesław Szmytkowski, Alicja Domaracka, Paweł Możejko and Elżbieta Ptasińska-Denga, Electron scattering by trimethylene oxide, c-(CH2)3O, molecules, The Journal of Chemical Physics 130, (2009) 134316
 10. Czesław Szmytkowski, Pawel Możejko, Elżbieta Ptasińska-Denga and Agnieszka Sabisz, Cross sections for electron scattering from furan molecules; measurements and calculations', Physical Review A 82, (2010) 032701
 11. Czesław Szmytkowski, Paweł Możejko, Elżbieta Ptasińska-Denga, Electron-scattering from hexafluoroacetone molecules:cross section measurements and calculations, Journal of Physics B / IOP 44, (2011) 205202
 12. Paweł Możejko, Elżbieta Ptasińska-Denga and Czesław Szmytkowski, Cross sections for electron collision with five-membered ring heterocycles, Eur. Phys. J. D 66, (2012) 44 (1-7)
 13. Bożena Żywicka, Paweł Możejko , Cross section calculations for electron impact ionization and elastic scattering from cisplatin, Eur. Phys. J. D 66, (2012) 54 (1-5)
 14. Cz. Szmytkowski, P. Możejko, M. Zawadzki, E. Ptasińska-Denga , Electron scattering cross sections for 1-pentene, H2C=CH-(CH2)2CH3, molecules , J. Phys. B 46, (2013) 065203/1-7
 15. B. Żywicka, P. Możejko , Cross section calculations for electron scattering from platinum chemotherapeutic compounds , Eur. Phys. J. Special Topics 222, (2013) 2285-92
 16. Grzegorz P. Karwasz, Paweł Możejko, Mi-Young Song, Electron-impact ionization of fluoromethanes. Review of experiments and binary-encounter models, International Journal of Mass Spectrometry 365-366, (2014) 232-237
 17. Czesław Szmytkowski, Paweł Możejko, Mateusz Zawadzki, Krzysztof Maciąg, and Elżbieta Ptasińska-Denga, Electron-scattering cross sections for selected alkyne molecules: Measurements and calculations, PHYSICAL REVIEW A 89, (2014) 052702
 18. Cz. Szmytkowski, P. Możejko, M. Zawadzki, E. Ptasińska-Denga, Scattering of electrons by a 1,2-butadiene (C4H6) molecule: measurements and calculations, J. Phys. B 48, (2015) 025201/1-10
 19. Cz. Szmytkowski, S. Stefanowska, M. Zawadzki, E. Ptasińska-Denga, P. Możejko, Electron collisions with methyl-substituted ethylenes: Cross section measurements and calculations for 2-methyl-2-butene and 2,3-dimethyl-2-butene , J. Chem. Phys. 143, (2015) 064306/1-10
 20. Bożena Żywicka and Paweł Możejko, Application of binary-encounter-Bethe method to electron-impact ionization cross section calculations for biologically relevant molecules, SPIG 2014 Contributed Papers Belgrade 2014, (2014) 66-69
 21. Cz. Szmytkowski, S. Stefanowska, M. Zawadzki, E. Ptasińska-Denga, and P. Możejko, Electron scattering from 2-methyl-1,3-butadiene, C5H8, molecules: Role of methylation, Phys. Rev. A 94, (2016) 042706

Centrum Informatyczne Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej
ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk   |   tel. 58-347-24-11
email: office@task.gda.pl   |   NIP: 584-020-35-93