Logowanie do System sprawozdań KDM

Fizyka ciała stałego

Kierownik projektu: Jarosław Rybicki

Politechnika Gdańska

Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

Gdańsk

Streszczenie projektu

W roku 2015 przeprowadzono symulacje metodą dynamiki molekularnej (MD) właściwości mechanicznych grafenu zawierającego defekty (wakanse podwójne typu 5-8-5). Pokazano, że po wprowadzeniu defektów grafen wykazuje właściwości auksetyczne, tj. charakteryzuje się ujemnym współczynnikiem Poissona.

Podjęto również prace mające na celu sprawdzenie jak właściwości auksetyczne grafenu zależą od rozmiaru płaszczyzny grafenowej. W tym celu przeprowadzono wielkoskalowe symulacje MD, układów atomowych zawierających nawet 0.5 mln atomów. Symulacje te pozwoliły stwierdzić, iż auksetyczność w grafenie jest tym silniejsza, im większy jest rozmiar układu.

Publikacje

 1. Bergmański G, Białoskórski M, Rychcik-Leyk M, Witkowska A, Rybicki J, Frigio S and Feliziani S, The structure of rarefied and densified PbSiO3 glass: a Molecular Dynamics study,, TASK Quart. vol.8 (3), (2004) pp.391-410
 2. Walentynowicz A, Witkowska A, Białoskórski M, Rybicki J and Feliziani S, Molecular Dynamics study of short and medium range order in modified BGO glasses,, Comput. Meth. Sci. Technol. vol.10 (2), (2004) pp.203-218
 3. Chomenko K, Bergmański G, Białoskórski M, Rychcik-Leyk M, Feliziani S, Frigio S, Witkowska A and Rybicki J, The structure of porous and spontaneously densified amorphous PbSiO3: a Molecular Dynamics study,, Comput. Meth. Sci. Technol. vol.10 (1), (2004) pp.21-38
 4. Łuszczek M, Laskowski R and Horodecki P, The ab initio calculations of single nitrogen-vacancy defect center in diamond,, Physica B vol.348, (2004) pp.292-298
 5. Puzyrewski R, Rybicki J, Białoskórski M, Early stage of critical clusters growth in phenomenological and Molecular Dynamic simulation models,, Proc. of the 16-th Int. Conf. Nucleation and Atmospheric Aerosols, Kasahara M, Kulmala M, Eds., (26-30 July, Kyoto, Japan), , (2004) pp. 217-222
 6. Witkowska A, Rybicki J and Di Cicco A, Structure of partially reduced bismuth-silicate glasses: a combined EXAFS and MD study,, Bulletin of the Polish Synchrotron Radiation Society, vol.3 (1-2), (2004) p.65
 7. Rybicki J and Białoskórski M, Molecular Dynamics in heat and flow problems: a case study of water condensation,, Proc. of the 4-th Workshop on Modelling of Multiphase Flows in Technical Systems, Stawiska, 12-14 September 2004, CD-ROM, (2004)
 8. Rybicki J and Białoskórski M, Applicability of molecular-dynamic methods in simulation and visualization of water vapor condensation,, Internal Report 4717/04, IMP PAN, Gdansk, (2004)
 9. Rybicki J, Molecular-dynamic simulations of the formation and evolution of small clusters of water molecules: algorithms, tests and preliminary results,, Internal Report 4718/04, IMP PAN, Gdansk, (2004)
 10. Białoskórski M and Rybicki J, Statistics of clusters of water molecules during condensation from water vapor: algorithms, tests and exemplary results,, Internal Report 4719/04, IMP PAN, Gdansk, (2004)
 11. Rybicki J and Białoskórski M, Simulation and analysis of rate condensation with various media parameters and various models of the water molecule,, Internal Report 4720/04, IMP PAN, Gdansk, (2004)
 12. Bobrowski M, Dziedzic J, Rybicki J, Optymization of Crystal Lattice of Heavy Metal Solids by Means of a Quantum-classical Simulation Method,, Conf. of the ESF Programme Simu, Bridging the Scales, (29-31 August 2004, Genova, Italy) Abstract Book, (2004) p.160
 13. Bobrowski M, Dziedzic J, Rybicki J, Development of a large-scale quantum-classical hybrid simulation method for deformed crystal lattice of heavy metal solids,, 3-rd Int. Conf. Computational Modeling and Simulation of Materials (30 may - 4 June, Acireale, Sicily, Italy) Abstract Book, (2004) p.A-1:P06
 14. Rybicki J, Molecular dynamics simulations of nanomechanical properties of metals,, Workshop on Auxetics and Related Systems (27-30 June, Bedlewo near Poznan, Poland) Abstract Book, (2004) p.20
 15. Alda W, Białoskórski M, Gorecki R, Rybicki J, Simulation of thermal properties of materials using atomistic and continuum models,, Workshop on Auxetics and Related Systems (27-30 June, Bedlewo near Poznan, Poland) Abstract Book, (2004) p.35
 16. Bergmański G, Rybicki J, Distributions of distortion parameters values for several prototypical structural units in computer-simulated materials,, Workshop on Auxetics and Related Systems (27-30 June, Bedlewo near Poznan, Poland) Abstract Book, (2004) p.36
 17. Bobrowski M, Dziedzic J, Kubacki D, Rybicki J, An integrated quantum-classical simulation method for optimization of crystallattice of heavy metal solids,, Workshop on Auxetics and Related Systems (27-30 June, Bedlewo near Poznan, Poland) Abstract Book, (2004) p.37
 18. Bialoskorski M, Kubacki D, Puzyrewski R, Doerffer P, Rybicki J, Early Stages of Condensation from the Gaseous Phase in a H2O-N2 System:a Molecular Dynamics Study,, Proc. Int. Symp. on Trends in Continuum Physics, TRECOP'04, , (2004) pp.25-35
 19. Rybicki J, Witkowska A and Białoskórski M, The influence of argon and nitrogen inert gases' presence in water vapor on the rate of condensation: molecular-dynamic simulations and analysis of their results,, Internal Report 4721/04, IMP PAN, Gdansk, (2004)
 20. Bobrowski M, Liwo A and Hirao, A theoretical study of the energetics of the reactions of triplet dioxyen with hydroquinone, semiquinone and their protonated forms; relation to the mechanism of superoxide generation in the respiratory chain, J. Phys. Chem. B , (2006)
 21. Bergmanski G, Feliziani S and Rybicki J, Angular distribution functions in randomly deformed CA3, CA4 and CA6 structural units, TASK Quart , (2006)
 22. Frigio S, Cosimi G, Bergmanski G, Urbanska-Galewska U and Rybicki J, Length distributions of fuzzy-ends' segments, TASK Quart 10, (2006) 291-310
 23. Dziedzic J, Principi E and Rybicki J, Analysis of mixing rules for the Stillinger-Weber potential: a case study of Ge-Si interactions in the liquid phase, J.Non-Cryst. Solids 352, (2006) 4232-4241
 24. Witkowska A, Rybicki J, De Panfilis S and Di Cicco A, The structure of liquid lead: EXAFS and MD studies, J.Non-Cryst. Solids 352, (2006) 4351-4355
 25. Puzyrewski R, Rybicki J and Białoskórski M, Early stage of critical clusters growth in phenomenological and Molecular Dynamic simulation models, Atmospheric Research 82, (2006) 465-480
 26. Witkowska A, Padlyak B and Rybicki J, Influence of the rare-earth impurities on the Ga and Ge local structure in the Ca3Ga2Ge3O12 glass, J. Non-Cryst. Solids 352, (2006) 4346-4350
 27. Witkowska A, Sikora B, Trzebiatowski K and Rybicki J, Germanate anomaly in heavy metal oxide glasses: an EXAFS analysis, J. Non-Cryst. Solids 352, (2006) 4356-4361
 28. Witkowska A, Madecka A, Trzebiatowski K, Dziedzic J and Rybicki J, EXAFS analysis of local neighbourhood of Pb atoms in lead-germanate glasses, Reviews on Advanced Materials Science 12, (2006) 112-119
 29. Rybicki J and Dziedzic J, Recent Developments in MD/TB Simulations of Nanomechanical Properties of Metals, Int. Conf. on Clusters and Nanostructured Materials CNM 2006 , (2006)
 30. Rybicki J, MD Simulations of Nanomechanical Properties of Metals, 3-rd Workshop on Functional Materials FMA 2006 , (2006)
 31. Szymon Winczewski, Zastosowanie metod minimalizacji energii do wyznaczenia stabilnych konfiguracji nanoklastrów platyny, Politechnika Gdańska, Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej , (2009)
 32. Joseph N. Grima, Szymon Winczewski, Luke Mizzi, Michael C. Grech, Reuben Cauchi, Ruben Gatt, Daphne Attard, Krzysztof W. Wojciechowski, Jarosław Rybicki, Tailoring Graphene to Achieve Negative Poisson's Ratio Properties, Advanced Materials 27, (2015) 1455-1459

Centrum Informatyczne Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej
ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk   |   tel. 58-347-24-11
email: office@task.gda.pl   |   NIP: 584-020-35-93