Logowanie do System sprawozdań KDM

Projekty użytkowników

L.p. Temat Kierownik
1Modelowanie neuronowe niepewności pomiarowych siłowni turboparowychLIV 1
2Wykorzystanie energii słonecznej do stabilizacji warunków przepływu powietrza wentylacyjnego w systemach wentylacji naturalnej, grawitacyjnejRomana Antczak-Jarząbska
3Obliczenia struktur kostnych na podstawie danych indywidualnych z pomocą programów HyperWorks/ANSYSMarek Augustyniak
4Modelowanie MES zjawisk związanych z defektoskopią obiektów ferromagnetycznych w kolejnictwieMarek Augustyniak
5TRF PROJECTMaciej Bagiński
6EMRE PROJECTMaciej Bagiński
7Modelowanie molekularne oddziaływań ligandów oraz białek z telomerowym DNAMaciej Bagiński
8Symulacja oddziaływań Amfoterycyny B z błoną fosfolipidowąMaciej Bagiński
9Wpływ mierzonego modułu sprężystości polimerowej panwi na właściwości hydrodynamiczne łożyska ślizgowego smarowanego wodąAgnieszka Barszczewska
10Metody parametryzacji algorytmów przetwarzania danych satelitarnych z wykorzystaniem zaawansowanych środowisk obliczeniowychTomasz Bieliński
11Komputerowa analiza własności mechanicznych mikrostruktury tkanki kostnej z wykorzystaniem modelu przestrzennej dystrybucji gęstościMarcin Binkowski
12Obliczenia do projektów realizowanych przez doktorantów w ramach programu ŚWIDERMarcin Binkowski
13Obliczenia numeryczne betonu Metodą Elementów SkończonychJerzy Bobiński
14Analiza wydruków 3D za pomocą metody elementów skończonych.Krzysztof Bobrowski
15Identyfikacja Automatów Komórkowych z wykorzystaniem Algorytmów EwolucyjnychWitold Bołt
16Eksperymentalne i numeryczne wyznaczenie nieliniowych parametrów łożysk hydrodynamicznych oraz ich wpływ na dynamikę układów wirującychŁukasz Breńkacz
17Wpływ trzęsień ziemi na konstrukcje stalowe obiektów hydrotechnicznychKrzysztof Brusewicz
18Analiza sygnałów filogenetycznych i strukturalnych w sekwencjach DNA metodą mcmcArtur Burzyński
19Szybki model neuronowy do wyznaczania stanów referencyjnych w diagnostyce łopatkowych poddźwiękowych kanałów przepływowych turbin parowychAnna Butterweck
20Zagadnienia optymalizacji w przetwarzaniu danych przestrzennychAndrzej Chybicki
21Analiza sił pochodzących od fal załamujących się działających na kratowe struktury podporowe morskich turbin wiatrowych w strefie płytkowodnejWitold Cieślikiewicz
22Analiza klimatu falowego Morza BałtyckiegoWitold Cieślikiewicz
23Estymacja charakterystyk korelacyjnych i widmowych lokalnie stacjonarnych procesów stochastycznychMarcin Ciołek
24Badanie ścieżki reakcji polimeryzacji poli(p-)ksylilenuCezary Czaplewski
25Symulacje dynamiki molekularnej cieczy jonowych i ferrofluidówCezary Czaplewski
26Równoległe algorytmy programowania dynamicznegoZbigniew Czech
27Równoległy algorytm dekompozycji języków skończonychZbigniew Czech
28Badanie dostępności środowiska graficznego w systemie Freedom Scientific MAGicJurand Czermiński
29Numeryczny kanał falowy (NWT, Numerical Wave Tank)Wojciech Czernous
30Przedkliniczne badania możliwości zastosowania oryginalnej polskiej bionanocelulozy (BNC) w medycynie regeneracyjnej w aspekcie bioimplantów w kardiochirurgii i chirurgii naczyniowejKinga Dawidowska
31Transformacje w układach z wiązaniami wodorowymi indukowane nadmiarowymi niskoenergetycznymi elektronamiIwona Dąbkowska
32Mikroszlifowanie powierzchni płaskich z wykorzystaniem narzędzi nasypowychMariusz Deja
33Analiza czasoprzestrzenna automatów komórkowych z wykorzystaniem algorytmów genetycznychMarcin Dembowski
34Nielokalność i sterowalność wielocząstkowych stanów kwantowychMaciej Demianowicz
35Model MES stalowego trzonu słupa z połączonym przylgowo wzmocnieniemPatryk Deniziak
36Badania struktur, tautomerii i aromatyczności związków organicznychRobert Dobosz
37Pasywna kontrola oddziaływania fali uderzeniowej z warstwą przyściennąPiotr Doerffer
38Modelowanie przepływu i zastosowanie metod jego kontrolowaniaPiotr Doerffer
39Aerodynamic analysis of wind turbines with and without the application of flow control devicesPiotr Doerffer
40Badania nad właściwościami kryształów KHCO3 oraz KDCO3Przemysław Dopieralski
41Metoda diagnostyki cieplno-przepływowej turbin parowych wykorzystująca algorytmy genetyczneMarta Drosińska-Komor
42Wykorzystanie metody superelementowania do modelowania dynamiki obrabiarekPaweł Dunaj
43Dynamika oddziaływań międzycząsteczkowych w układach molekularnych - badania teoretycznePiotr Durlak
44Identyfikacja cykli w rynkachAndrzej Dyka
45Opracowanie metody doboru typu konstrukcji wsporczej morskiej turbiny wiatrowej w polskich obszarach morskich - AQULIOPaweł Dymarski
46Rozwój liniowo skalujących się podejść QM/MM dla polaryzowalnych pól siłowychJacek Dziedzic
47Szeroko zakrojona rozbudowa funkcjonalności programu ONETEPJacek Dziedzic
48Rozwój metody rozszerzonego lagranżjanu w zastosowaniu do symulacji LS-BOMD z lokalnymi orbitalami optymalizowanymi in situJacek Dziedzic
49Model ekosystemu Morza Bałtyckiego 3D CEMBSLidia Dzierzbicka-Głowacka
50Analiza numeryczna wybranych elementów stawu kolanowegoTomasz Ferenc
51Analiza przepływu w nieszczelności w turbinie gazowej z kontrolą przepływuPaweł Flaszyński
52Analiza struktury przepływu za generatorem wirów w warstwie laminarnej i turbulentnejPaweł Flaszyński
53Obliczenia strumienia ciepła na powierzchni chłodzonej strugąPaweł Flaszyński
54Analiza napływu strugi chłodzącej na wypukłą powierzchnięPaweł Flaszyński
55Metody kształtowania bezpieczeństwa pracyArtur Fleger
56Badania numeryczne odporności na przebicie stali 10GHMBALeszek Flis
57Analiza efektywności energetycznej elektrycznego ogrzewania rozjazdów kolejowychMateusz Flis
58Wykorzystanie energii słonecznej do stabilizachi warunków przepływu powietrza wentylacyjnego w systemach wentylacji naturalnej, grawitacyjnejJarosław Florczuk
59Positron Molecule ScatteringJan Franz
60Modelowanie i symulacja regulacji częstotliwości hybrydowego układu wytwarzania energii elektrycznejJacek Frost
61Stany brzegowe w krystalicznych izolatorach topologicznych i ich heterostrukturachMarta Anna Galicka
62Równoległe rozwiązywanie systemów równań liniowych pochodzących z dyskretyzacji klasy równań różniczkowych cząstkowychMaria Ganzha
63Analiza własności materiałów piezoelektrycznych pod kątem selektywnego generowania fal poprzecznychMateusz Gawroński
64Ocena dokładności metod prognozowania oporu statku włącznie z metodami CFD na podstawie wybranego przypadkuMirosław Gerigk
65Otwarta ewolucja minimalnych zdolności kognitywnych u animatów kontrolowanych sztucznymi sieciami obliczeniowymi inspirowanymi biologicznieKrzysztof Giaro
66Algorytmy harmoniczne do optymalizacji na superkomputerachŁukasz Gil
67Nierówności Bella i nierówności kontekstualne związane grafami o kolorowych krawędziachPiotr Gnaciński
68Homogenizacja murów ceglanych zabytków budynkówMichał Gołębiewski
69Badanie mechanizmu działania białek z grupy przeciwdziałających zamarzaniu płynów ustrojowychJoanna Grabowska
70Obliczenia numeryczne przepływów silosowychPaweł Hajko
71Symulacje numeryczne procesów magnetohydrodynamicznych w dyskach astrofizycznychMichał Hanasz
72Modelowanie bakteryjnego regulatora transkrypcji PecT oraz badanie jego oddziaływania z DNADominika Jankowska
73Opis oddziaływań w wybranych układach dwu- i trójpierścieniowych w stanie podstawowym i wzbudzonymAneta Jezierska
74Analysis of the relationship between the spectrum of the optical measurement signal and blood parametersMałgorzata Jędrzejewska-Szczerska
75Trening modelu akustycznego dla systemu automatycznego rozpoznawania mowy.Jakub Kaliski
76Modelowanie i symulacje nanomagnetyków molekularnychGrzegorz Kamieniarz
77Charakterystyka wielościanów rodzin rozkładów prawdopodobieństwa w ramach uogólnionych teorii probabilistycznychMichał Kamoń
78Analiza stanu naprężenia i odkształcenia w geotubach wykorzystywanych do ochrony brzegu morskiegoKrystyna Kazimierowicz-Frankowska
79Stworzenie modelu kompletnej cząsteczki kinazy białkowej PRKC z Bacillus subtilis w kompleksie z ATP oraz stworzenie modelu kompleksu wewnątrzkomórkowego fragmentu katalitycznego kinazy PrkC (PrkCc) z B. subtilis z substratem jej aktywności fosforylacyjnej: CpgARajmund Kaźmierkiewicz
80Projektowanie układów przepływowych turbinPiotr Klonowicz
81Badania numeryczne trajektorii opuszczania łodzi ratunkowej z dużego statku pasażerskiego na wzburzonym morzuAleksander Kniat
82Obliczenia przepływów wielofazowychMaria Knorps
83Estymacja zmiennej w czasie odpowiedzi impulsowej szerokopasmowego kanału komunikacyjnegoIwona Kochańska
84Analiza numeryczna CEL i ALE wpływu instalacji pala na nośność długoterminowąJakub Konkol
85Modelowanie zjawisk geomechanicznych i praktycznych problemów geotechnicznychAleksandra Korzec
86Zwiększenie dokładności obliczeń trwałości zmęczeniowej konstrukcji okrętu poprzez modelowanie trajektorii propagującej pęknięciaJakub Kowalski
87Akustyczne badania warstw biologicznychMałgorzata Krakowiak
88Komponent Rekomendacji dla Inteligentnych Chmur ObliczeniowychHenryk Krawczyk
89Charakterystyka gór lodowych w rejonie Morza Amundsena z wykorzystaniem danych radarowych o wysokiej rozdzielczościAdam Krężel
90Metody numeryczne dla równań różniczkowych w przestrzeniach miarKarolina Kropielnicka
91Modelowanie zależności pomiędzy strukturą i retencją chromatograficzną związków dysocjującychŁukasz Kubik
92Wykonanie siatki obliczeniowej turbozespołu energetycznego 18K360Leszek Kubitz
93Innowacyjna metoda wymiarowania i konstrukcji wielkogabarytowych silosów przemysłowych z blachy falistejNatalia Kuczyńska
94Restraining of the cold formed Z prulines with sandwich panelsMarcin Kujawa
95Obliczenia strukturalne powłokLeszek Kwapisz
96Obliczenia struktury i mobilności defektów liniowych w metalach i ich stopachPiotr Kwaśniak
97Równoległe algorytmy grupowania k-średnich wykorzystujące nierówność trójkąta do skrócenia czasu obliczeńWojciech Kwedlo
98Optymalizacja układów łopatkowych mikroturbin ORCPiotr Lampart
99Dwupola akustyczne i elektromagnetyczne w amorficznych ośrodkach ciągłychHenryk Lasota
100Modelowanie turbulentnych przepływów reaktywnychMichał Lewandowski
101Symulacje przepływów przez płyty perforowaneTomasz Lewandowski
102Badania symulacyjne nad strukturą i dynamiką biopolimerówAdam Liwo
103Inhibitory, agregacja białka i nanorurki węgloweMai Suan Li_
104Mechaniczne modelowanie struktur biologicznychIzabela Lubowiecka
105Modelowanie nieliniowe w biomechanice i mechanice konstrukcji w ujęciu stochastycznymIzabela Lubowiecka
106Obliczenia kwantowomechaniczne dla procesów transferu ładunku i fotoabsorpcji przy użyciu metod chemii kwantowejMarta Łabuda
107Obliczenia fotochemicznych właściwości 5-Cl pirymidynyMarta Łabuda
108Obliczenia struktury elektronowej oraz fotochemicznych właściwości chemioterapeutyka cisplatyny w leczeniu nowotworówMarta Łabuda
109Obliczenia struktury elektronowej oraz fotochemicznych właściwości eterówMarta Łabuda
110Podstawowe symulacje dynamiki molekularnej za pomocą pakietów obliczeniowych IIMarta Łabuda
111Adaptacyjny system rozpoznawania dźwięków znamionujących sytuacje zagrażające bezpieczeństwu osób i mienia z zastosowaniem równoległego przetwarzania strumieni danych fonicznychKuba Łopatka
112MARE-WINTMarcin Łuczak
113Badanie równowagi konformacyjnej dinukleotydowych enalogów kapówMaciej Sebastian Maciejczyk
114Projektowanie i parametryzacja potencjałów oddziaływań O-fosforylowanych reszt aminokwasowych z łańcuchami bocznymi reszt aminokwasowych w wodzie z zastosowaniem do gruboziarnistych pól siłowychMariusz Makowski
115Badanie procesu asocjacji hydrofobowej dla dimerów w wodzie w zależności od siły jonowej i ciśnienia metodą dynamiki molekularnejMariusz Makowski
116Wieloparametrowa inwersja pełnego pola falowego dla lepszego obrazowania skorupy ziemskiejMichał Malinowski
117Koncepcja metodyki badań technicznych pojazdów zabytkowych w Stacjach Kontroli PojazdówAdrian Malinowski
118Algorytmy testowania własności w wybranych modelach grafowychMichał Małafiejski
119Wykorzystanie cząsteczek w konwersji energii słonecznejMiłosz Martynow
120Modelowanie numeryczne elementów betonowych i żelbetowych przy zastosowaniu modeli połączonych betonu: sprężysto-plastycznych z degradacją sztywności i nielokalnym osłabieniemIreneusz Marzec
121Wpływ imperfekcji geometrycznych na właściwości użytkowe rurociągówArtur Maurin
122Obliczenia przekrojów czynnych na rozproszenie elektronów na drobinach wieloatomowychPaweł Możejko
123Numeryczne badania wymiany ciepła do powietrza na powierzchni płaskiej z turbulizatorami przepływuTomasz Muszyński
124Analiza lipidomu bakteryjnegoJoanna Nakonieczna
125Równoległy algorytm memetyczny dla rozwiązywania problemu odbioru i dostarczania towarów z oknami czasowymiJakub Nalepa
126Obliczenia numeryczne dla jednostek pływających oraz innych obiektów oceanotechnicznychKarol Niklas
127Badania konformacyjne pochodnych iminocukrów z wykorzystaniem metod obliczeniowychAndrzej Nowacki
128Badania konformacyjne i mechanistyczne w cukrachAndrzej Nowacki
129Klasyfikacja nastroju nagrania z wykorzystaniem uczenia maszynowegoEwelina Nowak
130Wpływ temperatury, jonów metali, pH czy siły jonowej na strukturę i biologiczną aktywności peptydów i małych białek - studia teoretyczneStanisław Ołdziej
131Systemy agentowe w prognozowaniu energii elektrycznejArtur Opaliński
132Zastosowanie POP do modelowania Morza BałtyckiegoRobert Osiński
133Ustalenie prędkości początkowej zdarzenia na podstawie zakresu uszkodzeń samochodu z wykorzystaniem metod energetycznychMirosław Owczarz
134Badania numeryczne turbiny wiatrowej o dwóch przeciwbieżnych wirnikachMichał Pacholczyk
135Akustyczne badania rozkładu przestrzennego warstw biologicznych na Morzu Bałtyckim (porównanie z Morzem Czarnym)Patryk Pezacki
136Analiza mechanizmu syntezy hemiaminali i zasad Schiffa metodami obliczeniowymi chemii kwantowejAgnieszka Pieciuń
137Symulacja zwijania krótkich polipeptydów i białek używając dynamiki molekularnej bazującej na kątach torsyjnych i ciągłym modelowaniu rozpuszczalnikaMateusz Pikora
138Projekt modernizacji tłumika wydechu do wybranego modelu samochodu osobowego w oparciu o metody numeryczneAdrian Pochojka
139Koncepcja nowego modelu agentowo-naprężeniowego tkankiEligiusz Postek
140Centrum Doskonałości Naukowej Infrastruktury Wytwarzania Aplikacji NIWAJerzy Proficz
141Metoda analizy stanów emocjonalnych człowieka na podstawie danych obrazowychMarek Przyborski
142Oksychlorowanie związków organicznychMaciej Przybyłek
143Rozwój metod komputerowych służących ocenie ryzyka stwarzanego przez chemiczne zanieczyszczenia środowiska przyrodniczegoTomasz Puzyn
144Wyznaczanie deskryptorów opisujących reaktywność związków organicznych na podstawie obliczeń kwantowochemicznychRafał Roszak
145Badania krytycznych technologii dla podwodnego robota mobilnego dużej mocy z wielosensorowym zestawem rozpoznawczymLech Rowiński
146Modelowanie rozwoju przestrzennego wybranych aglomeracji miejskich z wykorzystaniem symulacji matematycznych opartych na automatach komórkowychTomasz Rozwadowski
147Numeryczne modelowanie zjawisk falowania i jego oddziaływań na konstrukcje i strefę brzegowąGrzegorz Różyński
148Obliczenia numeryczne propagacji fal sprężystychMagdalena Rucka
149Modelowanie układu napędowego statkuKrzysztof Rudzki
150Fizyka ciała stałegoJarosław Rybicki
151Hybrydowe, kwantowo-klasyczne symulacje nanostruktur metalicznych i procesów w skali nano obejmujących uplastycznienie metaliJarosław Rybicki
152Modeling of properties of moistured compositesJarosław Rybicki
153Struktura elektronowa i własności magnetyczne materiałów z silnie skorelowanymi elektronamiJarosław Rybicki
154Badanie przestrzennego rozkładu współczynnika wnikania ciepła przy uderzeniu strugą dla układów dysz za pomocą analizy odwrotnejArkadiusz Ryfa
155Obliczenia wirnika turbiny parowejRomuald Rządkowski
156Analiza termiczno-wytrzymałościowa kadłuba wewnętrznego części wysokoprężnej turbiny parowej w zmiennych warunkach pracyRomuald Rządkowski
157Analiza elektromagnetyczna układów mikrofalowych w ramach projektu badawczo-rozwojowego DEWIMateusz Rzymowski
158Turbulent premixed combustion modeling for large eddy simulationsBruno Savard
159Opis teoretyczny magneto- i elektrooptycznych własności nanostruktur półprzewodnikowychPiotr Schillak
160Adaptacja modelu XBeach do oceny stopnia bezpieczeństwa brzegów wydmowych południowego BałtykuJan Schönhofer
161Teoretyczne badanie struktur rotacyjno-oscylacyjno-elektronowych homo- i heterojądrowych, dwuatomowych molekuł metali alkalicznych oraz dynamiki procesu fotodysocjacji kontrolowanych za pomocą krótkich impulsów laserowychJózef Sienkiewicz
162Mimikra morfologiczna, behawioralna i molekularna u przezierników (Lepidoptera: Sesiidae)Marta Skowron Volponi
163Analiza numeryczna nowoczesnych paneli warstwowych z uwzględnieniem nieliniowości geometrycznej i materiałowejŁukasz Smakosz
164Modelowanie zjawisk fizykochemicznych na katalizatorach heterogenicznych w reakcjach redukcji dwutlenku węglaDaniel Smykowski
165Analiza wpływu wilgotności i temperatury na właściwości mechaniczne materiałów kompozytowychRohan N. Soman
166Hydratacja związków o znaczeniu biologicznym oraz prostych substancji modelowych na podstawie metod chemii teoretycznejJanusz Stangret
167Teoretyczne badania transferu elektronów oraz spektroskopii rezonansowej RamanaMagdalena Staniszewska
168Analiza danych metabolomicznych w raku gruczołu krokowegoWiktoria Struck-Lewicka
169Symulacje numeryczne procesów dynamicznych w plazmach astrofizycznych: niestabilności i turbulencja w modelach kinetycznym i płynowymMarek Strumik
170Optymalizacja wymiany danych między procesami w macierzowym sformułowaniu Metody Różnic Skończonych w dziedzinie czasuPiotr Sypek
171Ocena stopnia bezpieczeństwa polskich brzegów wydmowychPiotr Szmytkiewicz
172Modelowanie odporności udarowej kadłuba okrętu obciążonego falą ciśnienia od nie kontaktowego wybuchuBogdan Szturomski
173Teoretyczne badania aktywności katalizatorów heterogenicznych w reakcjach redukcji dwutlenku węglaBartłomiej Szyja
174Modelowanie sieci neuronowych w środowisku równoległymJulian Szymański
175Modelowanie przepływu w zaworach proporcjonalnych i serwozaworach hydraulicznychBartłomiej Szymczak
176Aktywność katalityczna i właściwości difosfanów jako komponentów zasadowych w układach sfrustrowanych par Lewisa (FLP)Natalia Szynkiewicz
177Badanie metodami modelowania molekularnego oddziaływania wybranych antybiotyków z fragmentami ścian komórkowych bakteriiRafał Ślusarz
178Innowacyjne rozwiązania ograniczające zagrożenia i zwiększające bezpieczeństwo pracyJarosław Tokarczyk
179Modelowanie dwuskalowe w elementach betonowychWojciech Trawiński
180Innowacyjne i bezpieczne systemy transportu i przewozu ludzi w zakładach produkcji surowców mineralnychKrzysztof Turewicz
181ARCOASTSDuje Veic
182Analysis of impact forces from breaking waves on monopile support structuresDuje Veic
183Badania drgań chaotycznych w nieliniowych układach dynamicznychJerzy Warmiński
184Modelowanie MES drgań nieliniowych struktur warstwowychJerzy Warmiński
185Budowa platformy klasy A-Team na komputerach dużej mocyIzabela Wierzbowska
186Modelowanie procesu powstawania naprężeń własnych w cienkościennych konstrukcjach spawanych obciążonych ciśnieniem i temperaturąMarcin Wikło
187Nieliniowe modelowanie deformacji konstrukcji inżynierskich z uwzględnieniem obciążeń środowiskowych i akcydentalnych przy pomocy MESWojciech Witkowski
188Projektowanie nowych chemoterapeutykówMarek Wojciechowski
189Modelowanie w biomechaniceWiktoria Wojnicz
190Struktura, właściwości fizykochemiczne oraz luminescencyjne pochodnych akrydyny oraz chromenuBeata Zadykowicz
191Analiza i modelowanie energooszczędnych rozwiązań egzoszkieletówAdam Zawadzki
192Wpływ wybranych parametrów konstrukcyjnych fotelika samochodowego na wskaźniki bezpieczeństwa przewozu dziecka.Bartosz Zdunek
193Dynamika Molekularna jako narzędzie badania zdolności sorpcyjnej materiałów węglowychWojciech Zieliński
194Symulacje komputerowe roztworów nieelektrolitówJan Zielkiewicz
195Numeryczna symulacja 3D suszenia konwekcyjnego zrębkówJacek Żabski
196Kalkulacja prędkości statku żaglowego na podstawie danych empirycznychMarcin Życzkowski
197Analiza dynamiczna i wytrzymałościowa wybranych elementów maszyn wirnikowychGrzegorz Żywica

Centrum Informatyczne Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej
ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk   |   tel. 58-347-24-11
email: office@task.gda.pl   |   NIP: 584-020-35-93