Logowanie do System sprawozdań KDM

Projekty użytkowników

L.p. Temat Kierownik
1Modelowanie neuronowe niepewności pomiarowych siłowni turboparowychLIV 1
2Wykorzystanie energii słonecznej do stabilizacji warunków przepływu powietrza wentylacyjnego w systemach wentylacji naturalnej, grawitacyjnejRomana Antczak-Jarząbska
3Obliczenia struktur kostnych na podstawie danych indywidualnych z pomocą programów HyperWorks/ANSYSMarek Augustyniak
4EMRE PROJECTMaciej Bagiński
5Modelowanie molekularne oddziaływań ligandów oraz białek z telomerowym DNAMaciej Bagiński
6Symulacja oddziaływań Amfoterycyny B z błoną fosfolipidowąMaciej Bagiński
7TRF PROJECTMaciej Bagiński
8Wpływ mierzonego modułu sprężystości polimerowej panwi na właściwości hydrodynamiczne łożyska ślizgowego smarowanego wodąAgnieszka Barszczewska
9Metody parametryzacji algorytmów przetwarzania danych satelitarnych z wykorzystaniem zaawansowanych środowisk obliczeniowychTomasz Bieliński
10Komputerowa analiza własności mechanicznych mikrostruktury tkanki kostnej z wykorzystaniem modelu przestrzennej dystrybucji gęstościMarcin Binkowski
11Obliczenia do projektów realizowanych przez doktorantów w ramach programu ŚWIDERMarcin Binkowski
12Obliczenia numeryczne betonu Metodą Elementów SkończonychJerzy Bobiński
13Analiza wydruków 3D za pomocą metody elementów skończonych.Krzysztof Bobrowski
14Identyfikacja Automatów Komórkowych z wykorzystaniem Algorytmów EwolucyjnychWitold Bołt
15Eksperymentalne i numeryczne wyznaczenie nieliniowych parametrów łożysk hydrodynamicznych oraz ich wpływ na dynamikę układów wirującychŁukasz Breńkacz
16Wpływ trzęsień ziemi na konstrukcje stalowe obiektów hydrotechnicznychKrzysztof Brusewicz
17Analiza sygnałów filogenetycznych i strukturalnych w sekwencjach DNA metodą mcmcArtur Burzyński
18Szybki model neuronowy do wyznaczania stanów referencyjnych w diagnostyce łopatkowych poddźwiękowych kanałów przepływowych turbin parowychAnna Butterweck
19Analiza klimatu falowego Morza BałtyckiegoWitold Cieślikiewicz
20Analiza sił pochodzących od fal załamujących się działających na kratowe struktury podporowe morskich turbin wiatrowych w strefie płytkowodnejWitold Cieślikiewicz
21Estymacja charakterystyk korelacyjnych i widmowych lokalnie stacjonarnych procesów stochastycznychMarcin Ciołek
22Badanie ścieżki reakcji polimeryzacji poli(p-)ksylilenuCezary Czaplewski
23Równoległy algorytm dekompozycji języków skończonychZbigniew Czech
24Równoległe algorytmy programowania dynamicznegoZbigniew Czech
25Badanie dostępności środowiska graficznego w systemie Freedom Scientific MAGicJurand Czermiński
26Numeryczny kanał falowy (NWT, Numerical Wave Tank)Wojciech Czernous
27Przedkliniczne badania możliwości zastosowania oryginalnej polskiej bionanocelulozy (BNC) w medycynie regeneracyjnej w aspekcie bioimplantów w kardiochirurgii i chirurgii naczyniowejKinga Dawidowska
28Transformacje w układach z wiązaniami wodorowymi indukowane nadmiarowymi niskoenergetycznymi elektronamiIwona Dąbkowska
29Mikroszlifowanie powierzchni płaskich z wykorzystaniem narzędzi nasypowychMariusz Deja
30Analiza czasoprzestrzenna automatów komórkowych z wykorzystaniem algorytmów genetycznychMarcin Dembowski
31Nielokalność i sterowalność wielocząstkowych stanów kwantowychMaciej Demianowicz
32Model MES stalowego trzonu słupa z połączonym przylgowo wzmocnieniemPatryk Deniziak
33Badania struktur, tautomerii i aromatyczności związków organicznychRobert Dobosz
34Pasywna kontrola oddziaływania fali uderzeniowej z warstwą przyściennąPiotr Doerffer
35Modelowanie przepływu i zastosowanie metod jego kontrolowaniaPiotr Doerffer
36Aerodynamic analysis of wind turbines with and without the application of flow control devicesPiotr Doerffer
37Badania nad właściwościami kryształów KHCO3 oraz KDCO3Przemysław Dopieralski
38Metoda diagnostyki cieplno-przepływowej turbin parowych wykorzystująca algorytmy genetyczneMarta Drosińska-Komor
39Wykorzystanie metody superelementowania do modelowania dynamiki obrabiarekPaweł Dunaj
40Dynamika oddziaływań międzycząsteczkowych w układach molekularnych - badania teoretycznePiotr Durlak
41Identyfikacja cykli w rynkachAndrzej Dyka
42Opracowanie metody doboru typu konstrukcji wsporczej morskiej turbiny wiatrowej w polskich obszarach morskich - AQULIOPaweł Dymarski
43Szeroko zakrojona rozbudowa funkcjonalności programu ONETEPJacek Dziedzic
44Rozwój metody rozszerzonego lagranżjanu w zastosowaniu do symulacji LS-BOMD z lokalnymi orbitalami optymalizowanymi in situJacek Dziedzic
45Rozwój liniowo skalujących się podejść QM/MM dla polaryzowalnych pól siłowychJacek Dziedzic
46Model ekosystemu Morza Bałtyckiego 3D CEMBSLidia Dzierzbicka-Głowacka
47Analiza numeryczna wybranych elementów stawu kolanowegoTomasz Ferenc
48Obliczenia strumienia ciepła na powierzchni chłodzonej strugąPaweł Flaszyński
49Analiza przepływu w nieszczelności w turbinie gazowej z kontrolą przepływuPaweł Flaszyński
50Analiza napływu strugi chłodzącej na wypukłą powierzchnięPaweł Flaszyński
51Analiza struktury przepływu za generatorem wirów w warstwie laminarnej i turbulentnejPaweł Flaszyński
52Metody kształtowania bezpieczeństwa pracyArtur Fleger
53Analiza efektywności energetycznej elektrycznego ogrzewania rozjazdów kolejowychMateusz Flis
54Badania numeryczne odporności na przebicie stali 10GHMBALeszek Flis
55Wykorzystanie energii słonecznej do stabilizachi warunków przepływu powietrza wentylacyjnego w systemach wentylacji naturalnej, grawitacyjnejJarosław Florczuk
56Positron Molecule ScatteringJan Franz
57Modelowanie i symulacja regulacji częstotliwości hybrydowego układu wytwarzania energii elektrycznejJacek Frost
58Stany brzegowe w krystalicznych izolatorach topologicznych i ich heterostrukturachMarta Anna Galicka
59Równoległe rozwiązywanie systemów równań liniowych pochodzących z dyskretyzacji klasy równań różniczkowych cząstkowychMaria Ganzha
60Analiza własności materiałów piezoelektrycznych pod kątem selektywnego generowania fal poprzecznychMateusz Gawroński
61Ocena dokładności metod prognozowania oporu statku włącznie z metodami CFD na podstawie wybranego przypadkuMirosław Gerigk
62Otwarta ewolucja minimalnych zdolności kognitywnych u animatów kontrolowanych sztucznymi sieciami obliczeniowymi inspirowanymi biologicznieKrzysztof Giaro
63Algorytmy harmoniczne do optymalizacji na superkomputerachŁukasz Gil
64Nierówności Bella i nierówności kontekstualne związane grafami o kolorowych krawędziachPiotr Gnaciński
65Homogenizacja murów ceglanych zabytków budynkówMichał Gołębiewski
66Badanie mechanizmu działania białek z grupy przeciwdziałających zamarzaniu płynów ustrojowychJoanna Grabowska
67Symulacje numeryczne procesów magnetohydrodynamicznych w dyskach astrofizycznychMichał Hanasz
68Modelowanie bakteryjnego regulatora transkrypcji PecT oraz badanie jego oddziaływania z DNADominika Jankowska
69Opis oddziaływań w wybranych układach dwu- i trójpierścieniowych w stanie podstawowym i wzbudzonymAneta Jezierska
70Analysis of the relationship between the spectrum of the optical measurement signal and blood parametersMałgorzata Jędrzejewska-Szczerska
71Trening modelu akustycznego dla systemu automatycznego rozpoznawania mowy.Jakub Kaliski
72Modelowanie i symulacje nanomagnetyków molekularnychGrzegorz Kamieniarz
73Charakterystyka wielościanów rodzin rozkładów prawdopodobieństwa w ramach uogólnionych teorii probabilistycznychMichał Kamoń
74Analiza stanu naprężenia i odkształcenia w geotubach wykorzystywanych do ochrony brzegu morskiegoKrystyna Kazimierowicz-Frankowska
75Stworzenie modelu kompletnej cząsteczki kinazy białkowej PRKC z Bacillus subtilis w kompleksie z ATP oraz stworzenie modelu kompleksu wewnątrzkomórkowego fragmentu katalitycznego kinazy PrkC (PrkCc) z B. subtilis z substratem jej aktywności fosforylacyjnej: CpgARajmund Kaźmierkiewicz
76Projektowanie układów przepływowych turbinPiotr Klonowicz
77Badania numeryczne trajektorii opuszczania łodzi ratunkowej z dużego statku pasażerskiego na wzburzonym morzuAleksander Kniat
78Obliczenia przepływów wielofazowychMaria Knorps
79Estymacja zmiennej w czasie odpowiedzi impulsowej szerokopasmowego kanału komunikacyjnegoIwona Kochańska
80Analiza numeryczna CEL i ALE wpływu instalacji pala na nośność długoterminowąJakub Konkol
81Modelowanie zjawisk geomechanicznych i praktycznych problemów geotechnicznychAleksandra Korzec
82Zwiększenie dokładności obliczeń trwałości zmęczeniowej konstrukcji okrętu poprzez modelowanie trajektorii propagującej pęknięciaJakub Kowalski
83Akustyczne badania warstw biologicznychMałgorzata Krakowiak
84Komponent Rekomendacji dla Inteligentnych Chmur ObliczeniowychHenryk Krawczyk
85Charakterystyka gór lodowych w rejonie Morza Amundsena z wykorzystaniem danych radarowych o wysokiej rozdzielczościAdam Krężel
86Metody numeryczne dla równań różniczkowych w przestrzeniach miarKarolina Kropielnicka
87Modelowanie zależności pomiędzy strukturą i retencją chromatograficzną związków dysocjującychŁukasz Kubik
88Wykonanie siatki obliczeniowej turbozespołu energetycznego 18K360Leszek Kubitz
89Innowacyjna metoda wymiarowania i konstrukcji wielkogabarytowych silosów przemysłowych z blachy falistejNatalia Kuczyńska
90Restraining of the cold formed Z prulines with sandwich panelsMarcin Kujawa
91Obliczenia strukturalne powłokLeszek Kwapisz
92Obliczenia struktury i mobilności defektów liniowych w metalach i ich stopachPiotr Kwaśniak
93Równoległe algorytmy grupowania k-średnich wykorzystujące nierówność trójkąta do skrócenia czasu obliczeńWojciech Kwedlo
94Optymalizacja układów łopatkowych mikroturbin ORCPiotr Lampart
95Dwupola akustyczne i elektromagnetyczne w amorficznych ośrodkach ciągłychHenryk Lasota
96Modelowanie turbulentnych przepływów reaktywnychMichał Lewandowski
97Symulacje przepływów przez płyty perforowaneTomasz Lewandowski
98Badania symulacyjne nad strukturą i dynamiką biopolimerówAdam Liwo
99Inhibitory, agregacja białka i nanorurki węgloweMai Suan Li_
100Modelowanie nieliniowe w biomechanice i mechanice konstrukcji w ujęciu stochastycznymIzabela Lubowiecka
101Mechaniczne modelowanie struktur biologicznychIzabela Lubowiecka
102Obliczenia struktury elektronowej oraz fotochemicznych właściwości chemioterapeutyka cisplatyny w leczeniu nowotworówMarta Łabuda
103Obliczenia fotochemicznych właściwości 5-Cl pirymidynyMarta Łabuda
104Obliczenia kwantowomechaniczne dla procesów transferu ładunku i fotoabsorpcji przy użyciu metod chemii kwantowejMarta Łabuda
105Charakterystyka właściwości struktury cząsteczki azobenzenuMarta Łabuda
106Obliczenia struktury elektronowej oraz fotochemicznych właściwości eterówMarta Łabuda
107Modelowanie struktury elektronowej układu jon-biocząstkaMarta Łabuda
108Podstawowe symulacje dynamiki molekularnej za pomocą pakietów obliczeniowychMarta Łabuda
109Adaptacyjny system rozpoznawania dźwięków znamionujących sytuacje zagrażające bezpieczeństwu osób i mienia z zastosowaniem równoległego przetwarzania strumieni danych fonicznychKuba Łopatka
110MARE-WINTMarcin Łuczak
111Badanie równowagi konformacyjnej dinukleotydowych enalogów kapówMaciej Sebastian Maciejczyk
112Badanie procesu asocjacji hydrofobowej dla dimerów w wodzie w zależności od siły jonowej i ciśnienia metodą dynamiki molekularnejMariusz Makowski
113Projektowanie i parametryzacja potencjałów oddziaływań O-fosforylowanych reszt aminokwasowych z łańcuchami bocznymi reszt aminokwasowych w wodzie z zastosowaniem do gruboziarnistych pól siłowychMariusz Makowski
114Koncepcja metodyki badań technicznych pojazdów zabytkowych w Stacjach Kontroli PojazdówAdrian Malinowski
115Wieloparametrowa inwersja pełnego pola falowego dla lepszego obrazowania skorupy ziemskiejMichał Malinowski
116Algorytmy testowania własności w wybranych modelach grafowychMichał Małafiejski
117Wykorzystanie cząsteczek w konwersji energii słonecznejMiłosz Martynow
118Modelowanie numeryczne elementów betonowych i żelbetowych przy zastosowaniu modeli połączonych betonu: sprężysto-plastycznych z degradacją sztywności i nielokalnym osłabieniemIreneusz Marzec
119Wpływ imperfekcji geometrycznych na właściwości użytkowe rurociągówArtur Maurin
120Obliczenia przekrojów czynnych na rozproszenie elektronów na drobinach wieloatomowychPaweł Możejko
121Numeryczne badania wymiany ciepła do powietrza na powierzchni płaskiej z turbulizatorami przepływuTomasz Muszyński
122Analiza lipidomu bakteryjnegoJoanna Nakonieczna
123Równoległy algorytm memetyczny dla rozwiązywania problemu odbioru i dostarczania towarów z oknami czasowymiJakub Nalepa
124Obliczenia numeryczne dla jednostek pływających oraz innych obiektów oceanotechnicznychKarol Niklas
125Badania konformacyjne i mechanistyczne w cukrachAndrzej Nowacki
126Badania konformacyjne pochodnych iminocukrów z wykorzystaniem metod obliczeniowychAndrzej Nowacki
127Klasyfikacja nastroju nagrania z wykorzystaniem uczenia maszynowegoEwelina Nowak
128Wpływ temperatury, jonów metali, pH czy siły jonowej na strukturę i biologiczną aktywności peptydów i małych białek - studia teoretyczneStanisław Ołdziej
129Systemy agentowe w prognozowaniu energii elektrycznejArtur Opaliński
130Zastosowanie POP do modelowania Morza BałtyckiegoRobert Osiński
131Ustalenie prędkości początkowej zdarzenia na podstawie zakresu uszkodzeń samochodu z wykorzystaniem metod energetycznychMirosław Owczarz
132Badania numeryczne turbiny wiatrowej o dwóch przeciwbieżnych wirnikachMichał Pacholczyk
133Akustyczne badania rozkładu przestrzennego warstw biologicznych na Morzu Bałtyckim (porównanie z Morzem Czarnym)Patryk Pezacki
134Analiza mechanizmu syntezy hemiaminali i zasad Schiffa metodami obliczeniowymi chemii kwantowejAgnieszka Pieciuń
135Symulacja zwijania krótkich polipeptydów i białek używając dynamiki molekularnej bazującej na kątach torsyjnych i ciągłym modelowaniu rozpuszczalnikaMateusz Pikora
136Projekt modernizacji tłumika wydechu do wybranego modelu samochodu osobowego w oparciu o metody numeryczneAdrian Pochojka
137Koncepcja nowego modelu agentowo-naprężeniowego tkankiEligiusz Postek
138Centrum Doskonałości Naukowej Infrastruktury Wytwarzania Aplikacji NIWAJerzy Proficz
139Metoda analizy stanów emocjonalnych człowieka na podstawie danych obrazowychMarek Przyborski
140Oksychlorowanie związków organicznychMaciej Przybyłek
141Rozwój metod komputerowych służących ocenie ryzyka stwarzanego przez chemiczne zanieczyszczenia środowiska przyrodniczegoTomasz Puzyn
142Wyznaczanie deskryptorów opisujących reaktywność związków organicznych na podstawie obliczeń kwantowochemicznychRafał Roszak
143Badania krytycznych technologii dla podwodnego robota mobilnego dużej mocy z wielosensorowym zestawem rozpoznawczymLech Rowiński
144Modelowanie rozwoju przestrzennego wybranych aglomeracji miejskich z wykorzystaniem symulacji matematycznych opartych na automatach komórkowychTomasz Rozwadowski
145Numeryczne modelowanie zjawisk falowania i jego oddziaływań na konstrukcje i strefę brzegowąGrzegorz Różyński
146Obliczenia numeryczne propagacji fal sprężystychMagdalena Rucka
147Modelowanie układu napędowego statkuKrzysztof Rudzki
148Fizyka ciała stałegoJarosław Rybicki
149Modeling of properties of moistured compositesJarosław Rybicki
150Hybrydowe, kwantowo-klasyczne symulacje nanostruktur metalicznych i procesów w skali nano obejmujących uplastycznienie metaliJarosław Rybicki
151Struktura elektronowa i własności magnetyczne materiałów z silnie skorelowanymi elektronamiJarosław Rybicki
152Badanie przestrzennego rozkładu współczynnika wnikania ciepła przy uderzeniu strugą dla układów dysz za pomocą analizy odwrotnejArkadiusz Ryfa
153Analiza termiczno-wytrzymałościowa kadłuba wewnętrznego części wysokoprężnej turbiny parowej w zmiennych warunkach pracyRomuald Rządkowski
154Obliczenia wirnika turbiny parowejRomuald Rządkowski
155Analiza elektromagnetyczna układów mikrofalowych w ramach projektu badawczo-rozwojowego DEWIMateusz Rzymowski
156Turbulent premixed combustion modeling for large eddy simulationsBruno Savard
157Opis teoretyczny magneto- i elektrooptycznych własności nanostruktur półprzewodnikowychPiotr Schillak
158Adaptacja modelu XBeach do oceny stopnia bezpieczeństwa brzegów wydmowych południowego BałtykuJan Schönhofer
159Teoretyczne badanie struktur rotacyjno-oscylacyjno-elektronowych homo- i heterojądrowych, dwuatomowych molekuł metali alkalicznych oraz dynamiki procesu fotodysocjacji kontrolowanych za pomocą krótkich impulsów laserowychJózef Sienkiewicz
160Mimikra morfologiczna, behawioralna i molekularna u przezierników (Lepidoptera: Sesiidae)Marta Skowron Volponi
161Modelowanie zjawisk fizykochemicznych na katalizatorach heterogenicznych w reakcjach redukcji dwutlenku węglaDaniel Smykowski
162Analiza wpływu wilgotności i temperatury na właściwości mechaniczne materiałów kompozytowychRohan N. Soman
163Hydratacja związków o znaczeniu biologicznym oraz prostych substancji modelowych na podstawie metod chemii teoretycznejJanusz Stangret
164Symulacje numeryczne procesów dynamicznych w plazmach astrofizycznych: niestabilności i turbulencja w modelach kinetycznym i płynowymMarek Strumik
165Optymalizacja wymiany danych między procesami w macierzowym sformułowaniu Metody Różnic Skończonych w dziedzinie czasuPiotr Sypek
166Ocena stopnia bezpieczeństwa polskich brzegów wydmowychPiotr Szmytkiewicz
167Modelowanie odporności udarowej kadłuba okrętu obciążonego falą ciśnienia od nie kontaktowego wybuchuBogdan Szturomski
168Teoretyczne badania aktywności katalizatorów heterogenicznych w reakcjach redukcji dwutlenku węglaBartłomiej Szyja
169Modelowanie sieci neuronowych w środowisku równoległymJulian Szymański
170Modelowanie przepływu w zaworach proporcjonalnych i serwozaworach hydraulicznychBartłomiej Szymczak
171Badanie metodami modelowania molekularnego oddziaływania wybranych antybiotyków z fragmentami ścian komórkowych bakteriiRafał Ślusarz
172Innowacyjne rozwiązania ograniczające zagrożenia i zwiększające bezpieczeństwo pracyJarosław Tokarczyk
173Modelowanie dwuskalowe w elementach betonowychWojciech Trawiński
174Innowacyjne i bezpieczne systemy transportu i przewozu ludzi w zakładach produkcji surowców mineralnychKrzysztof Turewicz
175ARCOASTSDuje Veic
176Analysis of impact forces from breaking waves on monopile support structuresDuje Veic
177Badania drgań chaotycznych w nieliniowych układach dynamicznychJerzy Warmiński
178Modelowanie MES drgań nieliniowych struktur warstwowychJerzy Warmiński
179Budowa platformy klasy A-Team na komputerach dużej mocyIzabela Wierzbowska
180Modelowanie procesu powstawania naprężeń własnych w cienkościennych konstrukcjach spawanych obciążonych ciśnieniem i temperaturąMarcin Wikło
181Nieliniowe modelowanie deformacji konstrukcji inżynierskich z uwzględnieniem obciążeń środowiskowych i akcydentalnych przy pomocy MESWojciech Witkowski
182Projektowanie nowych chemoterapeutykówMarek Wojciechowski
183Modelowanie w biomechaniceWiktoria Wojnicz
184Struktura, właściwości fizykochemiczne oraz luminescencyjne pochodnych akrydyny oraz chromenuBeata Zadykowicz
185Analiza i modelowanie energooszczędnych rozwiązań egzoszkieletówAdam Zawadzki
186Wpływ wybranych parametrów konstrukcyjnych fotelika samochodowego na wskaźniki bezpieczeństwa przewozu dziecka.Bartosz Zdunek
187Dynamika Molekularna jako narzędzie badania zdolności sorpcyjnej materiałów węglowychWojciech Zieliński
188Symulacje komputerowe roztworów nieelektrolitówJan Zielkiewicz
189Numeryczna symulacja 3D suszenia konwekcyjnego zrębkówJacek Żabski
190Kalkulacja prędkości statku żaglowego na podstawie danych empirycznychMarcin Życzkowski
191Analiza dynamiczna i wytrzymałościowa wybranych elementów maszyn wirnikowychGrzegorz Żywica

Centrum Informatyczne Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej
ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk   |   tel. 58-347-24-11
email: office@task.gda.pl   |   NIP: 584-020-35-93