Logowanie do System sprawozdań KDM

Projekty użytkowników

L.p. Temat Kierownik
1Oddziaływania wielkoskalowych procesów atmosferycznych z lokalnymi warunkami hydrograficznymi w fiordachPaulina Aniśkiewicz
2Interpretacja wyników mikrosejsmiki powierzchniowejMichał Antoszkiewicz
3Modelowanie MES zjawisk związanych z defektoskopią obiektów ferromagnetycznych w kolejnictwieMarek Augustyniak
4Obliczenia struktur kostnych na podstawie danych indywidualnych z pomocą programów HyperWorks/ANSYSMarek Augustyniak
5Modelowanie molekularne oddziaływań ligandów oraz białek z telomerowym DNAMaciej Bagiński
6Symulacja oddziaływań Amfoterycyny B z błoną fosfolipidowąMaciej Bagiński
7Model roztopów śnieguTomasz Berezowski
8Szacowanie efektywności programów zarybieniowych przy użyciu metod genetycznychRafał Bernaś
9Metody parametryzacji algorytmów przetwarzania danych satelitarnych z wykorzystaniem zaawansowanych środowisk obliczeniowychTomasz Bieliński
10Obliczenia numeryczne betonu Metodą Elementów SkończonychJerzy Bobiński
11Efekt mezo-struktury betonu na powstawanie i propagację rys - dwuskalowy model numerycznyJerzy Bobiński
12Reakcja łacuchów parylenu z tlenem cząsteczkowym. Obliczenia metodami kwantowymi.Maciej Bobrowski
13Analiza wydruków 3D za pomocą metody elementów skończonychKrzysztof Bobrowski
14Potencjały redoks małych układów (Fe2O3)n, n=1,3. Obliczenia kwantowe.Maciej Bobrowski
15Identyfikacja Automatów Komórkowych z wykorzystaniem Algorytmów EwolucyjnychWitold Bołt
16Eksperymentalne i numeryczne wyznaczenie nieliniowych parametrów łożysk hydrodynamicznych oraz ich wpływ na dynamikę układów wirującychŁukasz Breńkacz
17Wpływ trzęsień ziemi na konstrukcje stalowe obiektów hydrotechnicznychKrzysztof Brusewicz
18Analiza sygnałów filogenetycznych i strukturalnych w sekwencjach DNA metodą mcmcArtur Burzyński
19Modelowanie zwilżalności powierzchni ciał stałychMichał Chodkowski
20Zagadnienia optymalizacji w przetwarzaniu danych przestrzennychAndrzej Chybicki
21Analiza klimatu falowego Morza BałtyckiegoWitold Cieślikiewicz
22Analiza sił pochodzących od fal załamujących się działających na kratowe struktury podporowe morskich turbin wiatrowych w strefie płytkowodnejWitold Cieślikiewicz
23Usuwanie zakłóceń impulsowych oraz szumu szerokopasmowego z archiwalnych nagrań fonicznychMarcin Ciołek
24Estymacja charakterystyk korelacyjnych i widmowych lokalnie stacjonarnych procesów stochastycznychMarcin Ciołek
25Symulacje dynamiki molekularnej cieczy jonowych i ferrofluidówCezary Czaplewski
26Optymalizacja parametrów wykonania aplikacji związanych z wydajnością i mocąPaweł Czarnul
27Równoległy algorytm dekompozycji języków skończonychZbigniew Czech
28Numeryczny kanał falowy (NWT, Numerical Wave Tank)Wojciech Czernous
29Badanie wpływu ciśnienia powietrza na drgania mechaniczneAdam Dąbrowski
30Obliczenia geometrii skafoldów o małej anizotropiiLeszek Dąbrowski
31Mikroszlifowanie powierzchni płaskich z wykorzystaniem narzędzi nasypowychMariusz Deja
32Analiza czasoprzestrzenna automatów komórkowych z wykorzystaniem algorytmów genetycznychMarcin Dembowski
33Nielokalność i sterowalność wielocząstkowych stanów kwantowychMaciej Demianowicz
34Model MES stalowego trzonu słupa z połączonym przylgowo wzmocnieniemPatryk Deniziak
35Badania struktur, tautomerii i aromatyczności związków organicznychRobert Dobosz
36Pasywna kontrola oddziaływania fali uderzeniowej z warstwą przyściennąPiotr Doerffer
37Badania nad właściwościami kryształów KHCO3 oraz KDCO3Przemysław Dopieralski
38Metoda diagnostyki cieplno-przepływowej turbin parowych wykorzystująca algorytmy genetyczneMarta Drosińska-Komor
39Wykorzystanie metody superelementowania do modelowania dynamiki obrabiarekPaweł Dunaj
40Dynamika oddziaływań międzycząsteczkowych w układach molekularnych - badania teoretycznePiotr Durlak
41Opracowanie metody doboru typu konstrukcji wsporczej morskiej turbiny wiatrowej w polskich obszarach morskich - AQULIOPaweł Dymarski
42Rozwój metody rozszerzonego lagranżjanu w zastosowaniu do symulacji LS-BOMD z lokalnymi orbitalami optymalizowanymi in situJacek Dziedzic
43Rozwój liniowo skalujących się podejść QM/MM dla polaryzowalnych pól siłowychJacek Dziedzic
44Szeroko zakrojona rozbudowa funkcjonalności programu ONETEPJacek Dziedzic
45Model ekosystemu Morza Bałtyckiego 3D CEMBSLidia Dzierzbicka-Głowacka
46Otwarta ewolucja minimalnych zdolności kognitywnych u animatów kontrolowanych sieciami impulsowymiJoachim Erdei
47Analizy numeryczne odpowiedzi dynamicznej konstrukcji stalowychTomasz Falborski
48Analiza numeryczna wybranych elementów stawu kolanowegoTomasz Ferenc
49Parametryzacja i opracowanie mezoskalowego numerycznego modelu pogody WRF wysokiej rozdzielczości z asymilacją danych meteorologicznych i GNSSMariusz Józef Figurski
50Analiza przepływu w nieszczelności w turbinie gazowej z kontrolą przepływuPaweł Flaszyński
51Badania numeryczne odporności na przebicie stali 10GHMBALeszek Flis
52Badania eksperymentalne i teoretyczne wydajności ukrytego kolektora słonecznegoJarosław Florczuk
53Positron Molecule ScatteringJan Franz
54Modelowanie i symulacja regulacji częstotliwości hybrydowego układu wytwarzania energii elektrycznejJacek Frost
55Stany brzegowe w krystalicznych izolatorach topologicznych i ich heterostrukturachMarta Anna Galicka
56Analiza wytrzymałościowa i optymalizacja szklanych wkładek okiennych na obiekty podwodneMateusz Glass
57Obliczenia numeryczne modelu dryfu-dyfuzji w symulacjach ogniw fotowoltaicznych metodą różnic skończonychDamian Głowienka
58Homogenizacja murów ceglanych zabytków budynkówMichał Gołębiewski
59Badanie mechanizmu działania białek z grupy przeciwdziałających zamarzaniu płynów ustrojowychJoanna Grabowska
60Rozwiązania konstrukcji podpór pośrednich wiaduktów obwodnicy Stambułu Northern Marmara Highway w kontekście oddziaływań sejsmicznychKarol Grębowski
61Metoda neuronowego wyznaczania przestrzennych pól przepływów w przydźwiękowych i naddźwiękowych kanałach łopatkowych turbin parowychAnna Grzymkowska
62Analiza obrazowania dyfuzji prostaty za pomocą modelu kurtozyMałgorzata Grzywińska
63Symulacje numeryczne procesów magnetohydrodynamicznych w dyskach astrofizycznychMichał Hanasz
64Analiza danych przestrzennych pochodzących z urządzeń mobilnychAdam Inglot
65Badania stateczności zespołu kontenerów stalowychPiotr Iwicki
66Wykorzystanie modelowania w badaniach środowiska morskiegoJaromir Jakacki
67Numeryczne modelowanie konstrukcji stalowychRobert Jankowski
68Opis oddziaływań w wybranych układach dwu- i trójpierścieniowych w stanie podstawowym i wzbudzonymAneta Jezierska
69Modelowanie i symulacje nanomagnetyków molekularnychGrzegorz Kamieniarz
70Implementacja wybranych zagadnień z dziedziny obliczeń numerycznych na karty graficzneSzymon Kamiński
71Charakterystyka wielościanów rodzin rozkładów prawdopodobieństwa w ramach uogólnionych teorii probabilistycznychMichał Kamoń
72Metoda modelowania matematycznego przepływu w uszczelnieniu labiryntowym z upustemPaweł Kaszowski
73Empatia w parach jako predyktor responsywności na płacz dziecka w sytuacji aktywacji roli rodzicielskiej - mediacyjna rola oksytocyny i wazopresyny (model HEART)Maria Kaźmierczak
74Przewidywanie entalpii swobodnej oddziaływania pochodnych aromatycznych kwasów karboksylowych z cyklofiliną ARajmund Kaźmierkiewicz
75Stworzenie modelu kompletnej cząsteczki kinazy białkowej PRKC z Bacillus subtilis w kompleksie z ATP oraz stworzenie modelu kompleksu wewnątrzkomórkowego fragmentu katalitycznego kinazy PrkC (PrkCc) z B. subtilis z substratem jej aktywności fosforylacyjnej: CpgARajmund Kaźmierkiewicz
76Wykorzystanie metod heurystycznych do problemów globalnej optymalizacji parametrów w obliczeniachTymon Kilich
77Projektowanie układów przepływowych turbinPiotr Klonowicz
78Badania numeryczne trajektorii opuszczania łodzi ratunkowej z dużego statku pasażerskiego na wzburzonym morzuAleksander Kniat
79Obliczenia przepływów wielofazowychMaria Knorps
80Modelowanie numeryczne w geomechaniceJakub Konkol
81Modelowanie konstrukcji żelbetowychAnna Kopańska
82Modelowanie zjawisk geomechanicznych i praktycznych problemów geotechnicznychAleksandra Korzec
83Zastosowanie modelowania numerycznego do badania zmian zachodzących w ekosystemach fiordów zachodniego SpitsbergenuSzymon Kosecki
84Zwiększenie dokładności obliczeń trwałości zmęczeniowej konstrukcji okrętu poprzez modelowanie trajektorii propagującej pęknięciaJakub Kowalski
85Analiza mechanizmów niszczenia paneli spawanych laserowoJanusz Kozak
86Badania eksperymentalne i teoretyczne charakterystyki i wydajności systemu ogrzewania/chłodzenia budynków Bariera TermicznaMarek Krzaczek
87Modelowanie zależności pomiędzy strukturą i retencją chromatograficzną związków dysocjującychŁukasz Kubik
88Innowacyjna metoda wymiarowania i konstrukcji wielkogabarytowych silosów przemysłowych z blachy falistejNatalia Kuczyńska
89Analizy wytrzymałościowe elementów konstrukcyjnych w XIX w. obiektach budowlanychMichał Kwasek
90Obliczenia struktury i mobilności defektów liniowych w metalach i ich stopachPiotr Kwaśniak
91Równoległe algorytmy grupowania k-średnich wykorzystujące nierówność trójkąta do skrócenia czasu obliczeńWojciech Kwedlo
92Modelowanie konstrukcji żelbetowych w MESMałgorzata Lachowicz
93Dwupola akustyczne i elektromagnetyczne w amorficznych ośrodkach ciągłychHenryk Lasota
94Badanie efektywności zastosowania masy polimerowej do redukcji drgań trybun metalowychNatalia Lasowicz
95Modelowanie turbulentnych przepływów reaktywnychMichał Lewandowski
96Badania symulacyjne nad strukturą i dynamiką biopolimerówAdam Liwo
97Izomeryzacja L i D aminokwasów w gruboziarnistych polach siłowychAdam Liwo
98Inhibitory, agregacja białka i nanorurki węgloweMai Suan Li_
99Mechaniczne modelowanie struktur biologicznychIzabela Lubowiecka
100Identyfikacja charakterystyk mechanicznych mięśni żuchwyIzabela Lubowiecka
101Modelowanie nieliniowe w biomechanice i mechanice konstrukcji w ujęciu stochastycznymIzabela Lubowiecka
102Obliczenia struktury elektronowej oraz fotochemicznych właściwości eterówMarta Łabuda
103Podstawowe symulacje dynamiki molekularnej za pomocą pakietów obliczeniowych IIIMarta Łabuda
104Obliczenia struktury elektronowej oraz fotochemicznych właściwości chemioterapeutyka cisplatyny w leczeniu nowotworówMarta Łabuda
105Obliczenia kwantowomechaniczne dla procesów transferu ładunku i fotoabsorpcji przy użyciu metod chemii kwantowejMarta Łabuda
106Obliczenia fotochemicznych właściwości 5-Cl pirymidynyMarta Łabuda
107Modelowanie struktury elektronowej układu jon-biocząstkaMarta Łabuda
108Modelowanie MES dwuczęstotliwościowych, szerokopasmowych przetworników piezoelektrycznychPaweł Maciakowski
109Synteza topologiczna konwerterów SCMarek S. Makowski
110Wykorzystanie cząsteczek w konwersji energii słonecznejMiłosz Martynow
111Modelowanie numeryczne elementów betonowych i żelbetowych przy zastosowaniu modeli połączonych betonu: sprężysto-plastycznych z degradacją sztywności i nielokalnym osłabieniemIreneusz Marzec
112Badanie skalowalności wybranych algorytmów równoległych w dużym środowisku klastrowymMariusz Matuszek
113Wpływ imperfekcji geometrycznych na właściwości użytkowe rurociągówArtur Maurin
114Obliczenia przekrojów czynnych na rozproszenie elektronów na drobinach wieloatomowychPaweł Możejko
115Analiza efektu uplastycznienia cienkich blach ze stopów Al i Mg w procesie zgrzewania tarciowego z przemieszaniem do zastosowania w konstrukcjach lotniczych i samochodowychPiotr Myśliwiec
116Obliczenia numeryczne dla jednostek pływających oraz innych obiektów oceanotechnicznychKarol Niklas
117Monitorowanie ziemskiego układu odniesienia i parametrów geofizycznych technikami GNSSGrzegorz Nykiel
118Wpływ temperatury, jonów metali, pH czy siły jonowej na strukturę i biologiczną aktywności peptydów i małych białek - studia teoretyczneStanisław Ołdziej
119Współoddziaływanie indeksów oscylacji atlantyckichMaria Osińska
120Probabilistyczna ocena wrażliwości stanów granicznych konstrukcji inżynierskich na imperfekcje geometryczne i materiałoweMagdalena Oziębło
121Akustyczne badania rozkładu przestrzennego warstw biologicznych na Morzu Bałtyckim (porównanie z Morzem Czarnym)Patryk Pezacki
122Koncepcja nowego modelu agentowo-naprężeniowego tkankiEligiusz Postek
123Centrum Doskonałości Naukowej Infrastruktury Wytwarzania Aplikacji NIWAJerzy Proficz
124Rozwój metod komputerowych służących ocenie ryzyka stwarzanego przez chemiczne zanieczyszczenia środowiska przyrodniczegoTomasz Puzyn
125Wyznaczanie deskryptorów opisujących reaktywność związków organicznych na podstawie obliczeń kwantowochemicznychRafał Roszak
126Numeryczne modelowanie zjawisk falowania i jego oddziaływań na konstrukcje i strefę brzegowąGrzegorz Różyński
127Obliczenia numeryczne propagacji fal sprężystychMagdalena Rucka
128Struktura elektronowa i własności magnetyczne materiałów z silnie skorelowanymi elektronamiJarosław Rybicki
129Hybrydowe, kwantowo-klasyczne symulacje nanostruktur metalicznych i procesów w skali nano obejmujących uplastycznienie metaliJarosław Rybicki
130Badanie przestrzennego rozkładu współczynnika wnikania ciepła przy uderzeniu strugą dla układów dysz za pomocą analizy odwrotnejArkadiusz Ryfa
131Analiza elektromagnetyczna środowisk propagacyjnych oraz układów antenowych dedykowanych dla systemów komunikacji bezprzewodowej o zwiększonym poziomie bezpieczeństwaMateusz Rzymowski
132Nadciśnienie tętnicze a zaburzenia krążenia mózgowego: znaczenie aktywności połączeń neuroanatomicznych, układu współczulnego oraz czynników ryzyka sercowo-naczyniowegoAgnieszka Sabisz
133Image processing using cloud computingJamil Saif
134Podejście obliczeniowe do badania interakcji białek i glikozaminoglikanówSergey Samsonov
135Turbulent premixed combustion modeling for large eddy simulationsBruno Savard
136Opis teoretyczny magneto- i elektrooptycznych własności nanostruktur półprzewodnikowychPiotr Schillak
137Teoretyczne badanie struktur rotacyjno-oscylacyjno-elektronowych homo- i heterojądrowych, dwuatomowych molekuł metali alkalicznych oraz dynamiki procesu fotodysocjacji kontrolowanych za pomocą krótkich impulsów laserowychJózef Sienkiewicz
138Analiza numeryczna nowoczesnych paneli warstwowych z uwzględnieniem nieliniowości geometrycznej i materiałowejŁukasz Smakosz
139Wpływ podatności kotwienia na nośność konsol aluminiowychMaciej Solarczyk
140Modelowanie wzrostu bakterii produkujących wodór przez ciemną fermentacjęGaweł Sołowski
141Analiza wpływu wilgotności i temperatury na właściwości mechaniczne materiałów kompozytowychRohan N. Soman
142Opracowanie analitycznego modelu oscylującego konwertera energii falowejSebastian Sorek
143Hydratacja związków o znaczeniu biologicznym oraz prostych substancji modelowych na podstawie metod chemii teoretycznejJanusz Stangret
144Teoretyczne badania transferu elektronów oraz spektroskopii rezonansowej RamanaMagdalena Staniszewska
145Analiza danych metabolomicznych w raku gruczołu krokowegoWiktoria Struck-Lewicka
146Właściwości metrologiczne elektrod woltamperometrycznych i metody ich poprawyKrzysztof Suchocki
147Relatywistyczne obliczenia orbitali widma ciągłego, w zastosowaniu do rozpraszania elektronów na atomach i wyznaczania elektrycznych momentów dipolowych atomówPaweł Syty
148Modelowanie neuronowe niepewności pomiarowych siłowni turboparowychNatalia Szewczuk-Krypa
149Modelowanie odporności udarowej kadłuba okrętu obciążonego falą ciśnienia od nie kontaktowego wybuchuBogdan Szturomski
150Teoretyczne badania aktywności katalizatorów heterogenicznych w reakcjach redukcji dwutlenku węglaBartłomiej Szyja
151Modelowanie przepływu w zaworach proporcjonalnych i serwozaworach hydraulicznychBartłomiej Szymczak
152Aktywność katalityczna i właściwości difosfanów jako komponentów zasadowych w układach sfrustrowanych par Lewisa (FLP)Natalia Szynkiewicz
153Badanie metodami modelowania molekularnego oddziaływania wybranych antybiotyków z fragmentami ścian komórkowych bakteriiRafał Ślusarz
154Właściwości termodynamiczne cieczy molekularnych i ich mieszanin oraz oddziaływania międzycząsteczkowe w nich występująceMaciej Śmiechowski
155Innowacyjne rozwiązania ograniczające zagrożenia i zwiększające bezpieczeństwo pracyJarosław Tokarczyk
156Modelowanie dwuskalowe w elementach betonowychWojciech Trawiński
157Innowacyjne i bezpieczne systemy transportu i przewozu ludzi w zakładach produkcji surowców mineralnychKrzysztof Turewicz
158Kwantowy chaos w układach otwartychJan Tuziemski
159Modelowanie układu do pomiaru resztkowego wycieku strumienia indukcji magnetycznej z wykorzystaniem metody elementów skończonychZbigniew Usarek
160ARCOASTSDuje Veic
161Analysis of impact forces from breaking waves on monopile support structuresDuje Veic
162Modelowanie MES drgań nieliniowych struktur warstwowychJerzy Warmiński
163Badania drgań chaotycznych w nieliniowych układach dynamicznychJerzy Warmiński
164Optymalizacja warunków rozdzieleń chromatograficznych z wykorzystaniem nieliniowego modelowania efektów mieszanych i technik bayesowskichPaweł Wiczling
165Analiza napędów i przekładni ze szczególnym uwzględnieniem przekładni cykloidalnychMarcin Wikło
166Modelowanie procesu powstawania naprężeń własnych w cienkościennych konstrukcjach spawanych obciążonych ciśnieniem i temperaturąMarcin Wikło
167Symulacje właściwości ciekłych metaliSzymon Winczewski
168Badanie procesów utwardzania wydzieleniowego w stopach Al-CuSzymon Winczewski
169Badania auksetyczności nanostruktur węglowychSzymon Winczewski
170Nieliniowe modelowanie deformacji konstrukcji inżynierskich z uwzględnieniem obciążeń środowiskowych i akcydentalnych przy pomocy MESWojciech Witkowski
171Badania zjawisk w szczelinie powietrznej podpory działającej na zasadzie lewitacji akustycznejMichał Wodtke
172Projektowanie nowych chemoterapeutykówMarek Wojciechowski
173Modelowanie w biomechaniceWiktoria Wojnicz
174Analiza nośności granicznej kadłuba statku w oparciu o analizę ryzykaKrzysztof Wołoszyk
175Analizy numeryczne silosu stalowego obciążonego podciśnieniemMichał Wójcik
176Analiza numeryczna stalowych silosów z uwzględnieniem materiału sypkiegoMichał Wójcik
177Analizy numeryczne silosu stalowego obciążonego wybuchem pyłów materiału sypkiegoMichał Wójcik
178Badanie zmienności sygnału w zjawisku powierzchniowo-wzmocnionej spektroskopii RamanaMaciej Wróbel
179Badanie przekrojów czynnych na jonizację Mateusz Zawadzki
180Analiza i modelowanie energooszczędnych rozwiązań egzoszkieletówAdam Zawadzki
181Generacja i transformacja nieliniowych fal grawitacyjnych w basenie falowymAneta Zdolska
182Wpływ wybranych parametrów konstrukcyjnych fotelika samochodowego na wskaźniki bezpieczeństwa przewozu dzieckaBartosz Zdunek
183Badanie tomografii ultradźwiękowej w obiektach zabytkowychMonika Zielińska
184Symulacje komputerowe roztworów nieelektrolitówJan Zielkiewicz
185Model aktorów jako paradygmat programowania równoległegoMichał Zielonka
186Numeryczna symulacja 3D suszenia konwekcyjnego zrębkówJacek Żabski
187Elektro-mechaniczne struktury periodyczneArkadiusz Żak
188Analiza dynamiczna i wytrzymałościowa wybranych elementów maszyn wirnikowychGrzegorz Żywica

Centrum Informatyczne Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej
ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk   |   tel. 58-347-24-11
email: office@task.gda.pl   |   NIP: 584-020-35-93