Logowanie do System sprawozdań KDM

Projekty użytkowników

L.p. Temat Kierownik
1Oddziaływania wielkoskalowych procesów atmosferycznych z lokalnymi warunkami hydrograficznymi w fiordachPaulina Aniśkiewicz
2Wykorzystanie energii słonecznej do stabilizacji warunków przepływu powietrza wentylacyjnego w systemach wentylacji naturalnej, grawitacyjnejRomana Antczak-Jarząbska
3Interpretacja wyników mikrosejsmiki powierzchniowejMichał Antoszkiewicz
4Modelowanie MES zjawisk związanych z defektoskopią obiektów ferromagnetycznych w kolejnictwieMarek Augustyniak
5Obliczenia struktur kostnych na podstawie danych indywidualnych z pomocą programów HyperWorks/ANSYSMarek Augustyniak
6TRF PROJECTMaciej Bagiński
7Modelowanie molekularne oddziaływań ligandów oraz białek z telomerowym DNAMaciej Bagiński
8Symulacja oddziaływań Amfoterycyny B z błoną fosfolipidowąMaciej Bagiński
9Model roztopów śnieguTomasz Berezowski
10Szacowanie efektywności programów zarybieniowych przy użyciu metod genetycznychRafał Bernaś
11Metody parametryzacji algorytmów przetwarzania danych satelitarnych z wykorzystaniem zaawansowanych środowisk obliczeniowychTomasz Bieliński
12Komputerowa analiza własności mechanicznych mikrostruktury tkanki kostnej z wykorzystaniem modelu przestrzennej dystrybucji gęstościMarcin Binkowski
13Obliczenia numeryczne betonu Metodą Elementów SkończonychJerzy Bobiński
14Analiza wydruków 3D za pomocą metody elementów skończonych.Krzysztof Bobrowski
15Identyfikacja Automatów Komórkowych z wykorzystaniem Algorytmów EwolucyjnychWitold Bołt
16Eksperymentalne i numeryczne wyznaczenie nieliniowych parametrów łożysk hydrodynamicznych oraz ich wpływ na dynamikę układów wirującychŁukasz Breńkacz
17Wpływ trzęsień ziemi na konstrukcje stalowe obiektów hydrotechnicznychKrzysztof Brusewicz
18Analiza sygnałów filogenetycznych i strukturalnych w sekwencjach DNA metodą mcmcArtur Burzyński
19Szybki model neuronowy do wyznaczania stanów referencyjnych w diagnostyce łopatkowych poddźwiękowych kanałów przepływowych turbin parowychAnna Butterweck
20Zagadnienia optymalizacji w przetwarzaniu danych przestrzennychAndrzej Chybicki
21Analiza klimatu falowego Morza BałtyckiegoWitold Cieślikiewicz
22Analiza sił pochodzących od fal załamujących się działających na kratowe struktury podporowe morskich turbin wiatrowych w strefie płytkowodnejWitold Cieślikiewicz
23Estymacja charakterystyk korelacyjnych i widmowych lokalnie stacjonarnych procesów stochastycznychMarcin Ciołek
24Badanie ścieżki reakcji polimeryzacji poli(p-)ksylilenuCezary Czaplewski
25Symulacje dynamiki molekularnej cieczy jonowych i ferrofluidówCezary Czaplewski
26Równoległy algorytm dekompozycji języków skończonychZbigniew Czech
27Numeryczny kanał falowy (NWT, Numerical Wave Tank)Wojciech Czernous
28Przedkliniczne badania możliwości zastosowania oryginalnej polskiej bionanocelulozy (BNC) w medycynie regeneracyjnej w aspekcie bioimplantów w kardiochirurgii i chirurgii naczyniowejKinga Dawidowska
29Mikroszlifowanie powierzchni płaskich z wykorzystaniem narzędzi nasypowychMariusz Deja
30Analiza czasoprzestrzenna automatów komórkowych z wykorzystaniem algorytmów genetycznychMarcin Dembowski
31Nielokalność i sterowalność wielocząstkowych stanów kwantowychMaciej Demianowicz
32Model MES stalowego trzonu słupa z połączonym przylgowo wzmocnieniemPatryk Deniziak
33Badania struktur, tautomerii i aromatyczności związków organicznychRobert Dobosz
34Modelowanie przepływu i zastosowanie metod jego kontrolowaniaPiotr Doerffer
35Pasywna kontrola oddziaływania fali uderzeniowej z warstwą przyściennąPiotr Doerffer
36Badania nad właściwościami kryształów KHCO3 oraz KDCO3Przemysław Dopieralski
37Metoda diagnostyki cieplno-przepływowej turbin parowych wykorzystująca algorytmy genetyczneMarta Drosińska-Komor
38Wykorzystanie metody superelementowania do modelowania dynamiki obrabiarekPaweł Dunaj
39Dynamika oddziaływań międzycząsteczkowych w układach molekularnych - badania teoretycznePiotr Durlak
40Opracowanie metody doboru typu konstrukcji wsporczej morskiej turbiny wiatrowej w polskich obszarach morskich - AQULIOPaweł Dymarski
41Rozwój metody rozszerzonego lagranżjanu w zastosowaniu do symulacji LS-BOMD z lokalnymi orbitalami optymalizowanymi in situJacek Dziedzic
42Rozwój liniowo skalujących się podejść QM/MM dla polaryzowalnych pól siłowychJacek Dziedzic
43Szeroko zakrojona rozbudowa funkcjonalności programu ONETEPJacek Dziedzic
44Model ekosystemu Morza Bałtyckiego 3D CEMBSLidia Dzierzbicka-Głowacka
45Analiza numeryczna wybranych elementów stawu kolanowegoTomasz Ferenc
46Parametryzacja i opracowanie mezoskalowego numerycznego modelu pogody WRF wysokiej rozdzielczości z asymilacją danych meteorologicznych i GNSSMariusz Józef Figurski
47Analiza przepływu w nieszczelności w turbinie gazowej z kontrolą przepływuPaweł Flaszyński
48Analiza efektywności energetycznej elektrycznego ogrzewania rozjazdów kolejowychMateusz Flis
49Badania numeryczne odporności na przebicie stali 10GHMBALeszek Flis
50Wykorzystanie energii słonecznej do stabilizachi warunków przepływu powietrza wentylacyjnego w systemach wentylacji naturalnej, grawitacyjnejJarosław Florczuk
51Positron Molecule ScatteringJan Franz
52Modelowanie i symulacja regulacji częstotliwości hybrydowego układu wytwarzania energii elektrycznejJacek Frost
53Stany brzegowe w krystalicznych izolatorach topologicznych i ich heterostrukturachMarta Anna Galicka
54Nierówności Bella i nierówności kontekstualne związane grafami o kolorowych krawędziachPiotr Gnaciński
55Homogenizacja murów ceglanych zabytków budynkówMichał Gołębiewski
56Badanie mechanizmu działania białek z grupy przeciwdziałających zamarzaniu płynów ustrojowychJoanna Grabowska
57Metoda neuronowego wyznaczania przestrzennych pól przepływów w przydźwiękowych i naddźwiękowych kanałach łopatkowych turbin parowychAnna Grzymkowska
58Obliczenia numeryczne przepływów silosowychPaweł Hajko
59Symulacje numeryczne procesów magnetohydrodynamicznych w dyskach astrofizycznychMichał Hanasz
60Modelowanie bakteryjnego regulatora transkrypcji PecT oraz badanie jego oddziaływania z DNADominika Jankowska
61Opis oddziaływań w wybranych układach dwu- i trójpierścieniowych w stanie podstawowym i wzbudzonymAneta Jezierska
62Trening modelu akustycznego dla systemu automatycznego rozpoznawania mowy.Jakub Kaliski
63Modelowanie i symulacje nanomagnetyków molekularnychGrzegorz Kamieniarz
64Implementacja wybranych zagadnień z dzidziny obliczeń numerycznych na karty graficzneSzymon Kamiński
65Charakterystyka wielościanów rodzin rozkładów prawdopodobieństwa w ramach uogólnionych teorii probabilistycznychMichał Kamoń
66Metoda modelowania matematycznego przepływu w uszczelnieniu labiryntowym z upustemPaweł Kaszowski
67Analiza stanu naprężenia i odkształcenia w geotubach wykorzystywanych do ochrony brzegu morskiegoKrystyna Kazimierowicz-Frankowska
68Przewidywanie entalpii swobodnej oddziaływania pochodnych aromatycznych kwasów karboksylowych z cyklofiliną ARajmund Kaźmierkiewicz
69Stworzenie modelu kompletnej cząsteczki kinazy białkowej PRKC z Bacillus subtilis w kompleksie z ATP oraz stworzenie modelu kompleksu wewnątrzkomórkowego fragmentu katalitycznego kinazy PrkC (PrkCc) z B. subtilis z substratem jej aktywności fosforylacyjnej: CpgARajmund Kaźmierkiewicz
70Projektowanie układów przepływowych turbinPiotr Klonowicz
71Badania numeryczne trajektorii opuszczania łodzi ratunkowej z dużego statku pasażerskiego na wzburzonym morzuAleksander Kniat
72Obliczenia przepływów wielofazowychMaria Knorps
73Analiza numeryczna CEL i ALE wpływu instalacji pala na nośność długoterminowąJakub Konkol
74Modelowanie zjawisk geomechanicznych i praktycznych problemów geotechnicznychAleksandra Korzec
75Zwiększenie dokładności obliczeń trwałości zmęczeniowej konstrukcji okrętu poprzez modelowanie trajektorii propagującej pęknięciaJakub Kowalski
76Charakterystyka gór lodowych w rejonie Morza Amundsena z wykorzystaniem danych radarowych o wysokiej rozdzielczościAdam Krężel
77Metody numeryczne dla równań różniczkowych w przestrzeniach miarKarolina Kropielnicka
78Modelowanie zależności pomiędzy strukturą i retencją chromatograficzną związków dysocjującychŁukasz Kubik
79Wykonanie siatki obliczeniowej turbozespołu energetycznego 18K360Leszek Kubitz
80Innowacyjna metoda wymiarowania i konstrukcji wielkogabarytowych silosów przemysłowych z blachy falistejNatalia Kuczyńska
81Obliczenia strukturalne powłokLeszek Kwapisz
82Obliczenia struktury i mobilności defektów liniowych w metalach i ich stopachPiotr Kwaśniak
83Równoległe algorytmy grupowania k-średnich wykorzystujące nierówność trójkąta do skrócenia czasu obliczeńWojciech Kwedlo
84Dwupola akustyczne i elektromagnetyczne w amorficznych ośrodkach ciągłychHenryk Lasota
85Symulacje przepływów przez płyty perforowaneTomasz Lewandowski
86Modelowanie turbulentnych przepływów reaktywnychMichał Lewandowski
87Badania symulacyjne nad strukturą i dynamiką biopolimerówAdam Liwo
88Inhibitory, agregacja białka i nanorurki węgloweMai Suan Li_
89Mechaniczne modelowanie struktur biologicznychIzabela Lubowiecka
90Modelowanie nieliniowe w biomechanice i mechanice konstrukcji w ujęciu stochastycznymIzabela Lubowiecka
91Obliczenia fotochemicznych właściwości 5-Cl pirymidynyMarta Łabuda
92Podstawowe symulacje dynamiki molekularnej za pomocą pakietów obliczeniowych IIMarta Łabuda
93Obliczenia struktury elektronowej oraz fotochemicznych właściwości eterówMarta Łabuda
94Modelowanie struktury elektronowej układu jon-biocząstkaMarta Łabuda
95Obliczenia kwantowomechaniczne dla procesów transferu ładunku i fotoabsorpcji przy użyciu metod chemii kwantowejMarta Łabuda
96Obliczenia struktury elektronowej oraz fotochemicznych właściwości chemioterapeutyka cisplatyny w leczeniu nowotworówMarta Łabuda
97Wykorzystanie cząsteczek w konwersji energii słonecznejMiłosz Martynow
98Modelowanie numeryczne elementów betonowych i żelbetowych przy zastosowaniu modeli połączonych betonu: sprężysto-plastycznych z degradacją sztywności i nielokalnym osłabieniemIreneusz Marzec
99Badanie skalowalności wybranych algorytmów równoległych w dużym środowisku klastrowymMariusz Matuszek
100Wpływ imperfekcji geometrycznych na właściwości użytkowe rurociągówArtur Maurin
101Obliczenia przekrojów czynnych na rozproszenie elektronów na drobinach wieloatomowychPaweł Możejko
102Równoległy algorytm memetyczny dla rozwiązywania problemu odbioru i dostarczania towarów z oknami czasowymiJakub Nalepa
103Obliczenia numeryczne dla jednostek pływających oraz innych obiektów oceanotechnicznychKarol Niklas
104Badania konformacyjne i mechanistyczne w cukrachAndrzej Nowacki
105Badania konformacyjne pochodnych iminocukrów z wykorzystaniem metod obliczeniowychAndrzej Nowacki
106Klasyfikacja nastroju nagrania z wykorzystaniem uczenia maszynowegoEwelina Nowak
107Monitorowanie ziemskiego układu odniesienia i parametrów geofizycznych technikami GNSSGrzegorz Nykiel
108Wpływ temperatury, jonów metali, pH czy siły jonowej na strukturę i biologiczną aktywności peptydów i małych białek - studia teoretyczneStanisław Ołdziej
109Systemy agentowe w prognozowaniu energii elektrycznejArtur Opaliński
110Zastosowanie POP do modelowania Morza BałtyckiegoRobert Osiński
111Badania numeryczne turbiny wiatrowej o dwóch przeciwbieżnych wirnikachMichał Pacholczyk
112Akustyczne badania rozkładu przestrzennego warstw biologicznych na Morzu Bałtyckim (porównanie z Morzem Czarnym)Patryk Pezacki
113Projekt modernizacji tłumika wydechu do wybranego modelu samochodu osobowego w oparciu o metody numeryczneAdrian Pochojka
114Koncepcja nowego modelu agentowo-naprężeniowego tkankiEligiusz Postek
115Centrum Doskonałości Naukowej Infrastruktury Wytwarzania Aplikacji NIWAJerzy Proficz
116Metoda analizy stanów emocjonalnych człowieka na podstawie danych obrazowychMarek Przyborski
117Oksychlorowanie związków organicznychMaciej Przybyłek
118Rozwój metod komputerowych służących ocenie ryzyka stwarzanego przez chemiczne zanieczyszczenia środowiska przyrodniczegoTomasz Puzyn
119Wyznaczanie deskryptorów opisujących reaktywność związków organicznych na podstawie obliczeń kwantowochemicznychRafał Roszak
120Modelowanie rozwoju przestrzennego wybranych aglomeracji miejskich z wykorzystaniem symulacji matematycznych opartych na automatach komórkowychTomasz Rozwadowski
121Numeryczne modelowanie zjawisk falowania i jego oddziaływań na konstrukcje i strefę brzegowąGrzegorz Różyński
122Obliczenia numeryczne propagacji fal sprężystychMagdalena Rucka
123Modelowanie układu napędowego statkuKrzysztof Rudzki
124Struktura elektronowa i własności magnetyczne materiałów z silnie skorelowanymi elektronamiJarosław Rybicki
125Hybrydowe, kwantowo-klasyczne symulacje nanostruktur metalicznych i procesów w skali nano obejmujących uplastycznienie metaliJarosław Rybicki
126Badanie przestrzennego rozkładu współczynnika wnikania ciepła przy uderzeniu strugą dla układów dysz za pomocą analizy odwrotnejArkadiusz Ryfa
127Obliczenia wirnika turbiny parowejRomuald Rządkowski
128Analiza termiczno-wytrzymałościowa kadłuba wewnętrznego części wysokoprężnej turbiny parowej w zmiennych warunkach pracyRomuald Rządkowski
129Analiza elektromagnetyczna układów mikrofalowych w ramach projektu badawczo-rozwojowego DEWIMateusz Rzymowski
130Nadciśnienie tętnicze a zaburzenia krążenia mózgowego: znaczenie aktywności połączeń neuroanatomicznych, układu współczulnego oraz czynników ryzyka sercowo-naczyniowegoAgnieszka Sabisz
131Image processing using cloud computingJamil Saif
132Podejście obliczeniowe do badania interakcji białek i glikozaminoglikanówSergey Samsonov
133Turbulent premixed combustion modeling for large eddy simulationsBruno Savard
134Opis teoretyczny magneto- i elektrooptycznych własności nanostruktur półprzewodnikowychPiotr Schillak
135Teoretyczne badanie struktur rotacyjno-oscylacyjno-elektronowych homo- i heterojądrowych, dwuatomowych molekuł metali alkalicznych oraz dynamiki procesu fotodysocjacji kontrolowanych za pomocą krótkich impulsów laserowychJózef Sienkiewicz
136Mimikra morfologiczna, behawioralna i molekularna u przezierników (Lepidoptera: Sesiidae)Marta Skowron Volponi
137Analiza numeryczna nowoczesnych paneli warstwowych z uwzględnieniem nieliniowości geometrycznej i materiałowejŁukasz Smakosz
138Modelowanie zjawisk fizykochemicznych na katalizatorach heterogenicznych w reakcjach redukcji dwutlenku węglaDaniel Smykowski
139Modelowanie wzrostu bakterii produkujących wodór przez ciemną fermentacjęGaweł Sołowski
140Analiza wpływu wilgotności i temperatury na właściwości mechaniczne materiałów kompozytowychRohan N. Soman
141Hydratacja związków o znaczeniu biologicznym oraz prostych substancji modelowych na podstawie metod chemii teoretycznejJanusz Stangret
142Teoretyczne badania transferu elektronów oraz spektroskopii rezonansowej RamanaMagdalena Staniszewska
143Analiza danych metabolomicznych w raku gruczołu krokowegoWiktoria Struck-Lewicka
144Symulacje numeryczne procesów dynamicznych w plazmach astrofizycznych: niestabilności i turbulencja w modelach kinetycznym i płynowymMarek Strumik
145Właściwości metrologiczne elektrod woltamperometrycznych i metody ich poprawyKrzysztof Suchocki
146Relatywistyczne obliczenia orbitali widma ciągłego, w zastosowaniu do rozpraszania elektronów na atomach i wyznaczania elektrycznych momentów dipolowych atomówPaweł Syty
147Modelowanie neuronowe niepewności pomiarowych siłowni turboparowychNatalia Szewczuk-Krypa
148Ocena stopnia bezpieczeństwa polskich brzegów wydmowychPiotr Szmytkiewicz
149Modelowanie odporności udarowej kadłuba okrętu obciążonego falą ciśnienia od nie kontaktowego wybuchuBogdan Szturomski
150Teoretyczne badania aktywności katalizatorów heterogenicznych w reakcjach redukcji dwutlenku węglaBartłomiej Szyja
151Modelowanie przepływu w zaworach proporcjonalnych i serwozaworach hydraulicznychBartłomiej Szymczak
152Aktywność katalityczna i właściwości difosfanów jako komponentów zasadowych w układach sfrustrowanych par Lewisa (FLP)Natalia Szynkiewicz
153Badanie metodami modelowania molekularnego oddziaływania wybranych antybiotyków z fragmentami ścian komórkowych bakteriiRafał Ślusarz
154Innowacyjne rozwiązania ograniczające zagrożenia i zwiększające bezpieczeństwo pracyJarosław Tokarczyk
155Modelowanie dwuskalowe w elementach betonowychWojciech Trawiński
156Innowacyjne i bezpieczne systemy transportu i przewozu ludzi w zakładach produkcji surowców mineralnychKrzysztof Turewicz
157ARCOASTSDuje Veic
158Analysis of impact forces from breaking waves on monopile support structuresDuje Veic
159Badania drgań chaotycznych w nieliniowych układach dynamicznychJerzy Warmiński
160Modelowanie MES drgań nieliniowych struktur warstwowychJerzy Warmiński
161Optymalizacja warunków rozdzieleń chromatograficznych z wykorzystaniem nieliniowego modelowania efektów mieszanych i technik bayesowskichPaweł Wiczling
162Modelowanie procesu powstawania naprężeń własnych w cienkościennych konstrukcjach spawanych obciążonych ciśnieniem i temperaturąMarcin Wikło
163Investigating fluid flow through microchannel using Smoothed Particle HydrodynamicsSzymon Winczewski
164Nieliniowe modelowanie deformacji konstrukcji inżynierskich z uwzględnieniem obciążeń środowiskowych i akcydentalnych przy pomocy MESWojciech Witkowski
165Projektowanie nowych chemoterapeutykówMarek Wojciechowski
166Modelowanie w biomechaniceWiktoria Wojnicz
167Struktura, właściwości fizykochemiczne oraz luminescencyjne pochodnych akrydyny oraz chromenuBeata Zadykowicz
168Analiza i modelowanie energooszczędnych rozwiązań egzoszkieletówAdam Zawadzki
169Wpływ wybranych parametrów konstrukcyjnych fotelika samochodowego na wskaźniki bezpieczeństwa przewozu dziecka.Bartosz Zdunek
170Dynamika Molekularna jako narzędzie badania zdolności sorpcyjnej materiałów węglowychWojciech Zieliński
171Symulacje komputerowe roztworów nieelektrolitówJan Zielkiewicz
172Numeryczna symulacja 3D suszenia konwekcyjnego zrębkówJacek Żabski
173Symulacje numeryczne przejścia do spalania detonacyjnego w mieszaninach węglowodorowo-powietrznychMateusz Żbikowski
174Kalkulacja prędkości statku żaglowego na podstawie danych empirycznychMarcin Życzkowski
175Analiza dynamiczna i wytrzymałościowa wybranych elementów maszyn wirnikowychGrzegorz Żywica

Centrum Informatyczne Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej
ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk   |   tel. 58-347-24-11
email: office@task.gda.pl   |   NIP: 584-020-35-93