Logowanie do System sprawozdań KDM

Projekty użytkowników

L.p. Temat Kierownik
1Oddziaływania wielkoskalowych procesów atmosferycznych z lokalnymi warunkami hydrograficznymi w fiordachPaulina Aniśkiewicz
2Wykorzystanie energii słonecznej do stabilizacji warunków przepływu powietrza wentylacyjnego w systemach wentylacji naturalnej, grawitacyjnejRomana Antczak-Jarząbska
3Interpretacja wyników mikrosejsmiki powierzchniowejMichał Antoszkiewicz
4Obliczenia struktur kostnych na podstawie danych indywidualnych z pomocą programów HyperWorks/ANSYSMarek Augustyniak
5Numeryczne odwzorowanie procesu pękania szkłaMarek Augustyniak
6Modelowanie MES zjawisk związanych z defektoskopią obiektów ferromagnetycznych w kolejnictwieMarek Augustyniak
7Symulacja oddziaływań Amfoterycyny B z błoną fosfolipidowąMaciej Bagiński
8TRF PROJECTMaciej Bagiński
9Modelowanie molekularne oddziaływań ligandów oraz białek z telomerowym DNAMaciej Bagiński
10Model roztopów śnieguTomasz Berezowski
11Szacowanie efektywności programów zarybieniowych przy użyciu metod genetycznychRafał Bernaś
12Metody parametryzacji algorytmów przetwarzania danych satelitarnych z wykorzystaniem zaawansowanych środowisk obliczeniowychTomasz Bieliński
13Komputerowa analiza własności mechanicznych mikrostruktury tkanki kostnej z wykorzystaniem modelu przestrzennej dystrybucji gęstościMarcin Binkowski
14Obliczenia numeryczne betonu Metodą Elementów SkończonychJerzy Bobiński
15Analiza wydruków 3D za pomocą metody elementów skończonych.Krzysztof Bobrowski
16Identyfikacja Automatów Komórkowych z wykorzystaniem Algorytmów EwolucyjnychWitold Bołt
17Eksperymentalne i numeryczne wyznaczenie nieliniowych parametrów łożysk hydrodynamicznych oraz ich wpływ na dynamikę układów wirującychŁukasz Breńkacz
18Wpływ trzęsień ziemi na konstrukcje stalowe obiektów hydrotechnicznychKrzysztof Brusewicz
19Analiza sygnałów filogenetycznych i strukturalnych w sekwencjach DNA metodą mcmcArtur Burzyński
20Szybki model neuronowy do wyznaczania stanów referencyjnych w diagnostyce łopatkowych poddźwiękowych kanałów przepływowych turbin parowychAnna Butterweck
21Modelowanie zwilżalności powierzchni ciał stałychMichał Chodkowski
22Zagadnienia optymalizacji w przetwarzaniu danych przestrzennychAndrzej Chybicki
23Analiza sił pochodzących od fal załamujących się działających na kratowe struktury podporowe morskich turbin wiatrowych w strefie płytkowodnejWitold Cieślikiewicz
24Analiza klimatu falowego Morza BałtyckiegoWitold Cieślikiewicz
25Estymacja charakterystyk korelacyjnych i widmowych lokalnie stacjonarnych procesów stochastycznychMarcin Ciołek
26Symulacje dynamiki molekularnej cieczy jonowych i ferrofluidówCezary Czaplewski
27Badanie ścieżki reakcji polimeryzacji poli(p-)ksylilenuCezary Czaplewski
28Równoległy algorytm dekompozycji języków skończonychZbigniew Czech
29Numeryczny kanał falowy (NWT, Numerical Wave Tank)Wojciech Czernous
30Przedkliniczne badania możliwości zastosowania oryginalnej polskiej bionanocelulozy (BNC) w medycynie regeneracyjnej w aspekcie bioimplantów w kardiochirurgii i chirurgii naczyniowejKinga Dawidowska
31Mikroszlifowanie powierzchni płaskich z wykorzystaniem narzędzi nasypowychMariusz Deja
32Analiza czasoprzestrzenna automatów komórkowych z wykorzystaniem algorytmów genetycznychMarcin Dembowski
33Nielokalność i sterowalność wielocząstkowych stanów kwantowychMaciej Demianowicz
34Model MES stalowego trzonu słupa z połączonym przylgowo wzmocnieniemPatryk Deniziak
35Badania struktur, tautomerii i aromatyczności związków organicznychRobert Dobosz
36Pasywna kontrola oddziaływania fali uderzeniowej z warstwą przyściennąPiotr Doerffer
37Modelowanie przepływu i zastosowanie metod jego kontrolowaniaPiotr Doerffer
38Badania nad właściwościami kryształów KHCO3 oraz KDCO3Przemysław Dopieralski
39Metoda diagnostyki cieplno-przepływowej turbin parowych wykorzystująca algorytmy genetyczneMarta Drosińska-Komor
40Wykorzystanie metody superelementowania do modelowania dynamiki obrabiarekPaweł Dunaj
41Dynamika oddziaływań międzycząsteczkowych w układach molekularnych - badania teoretycznePiotr Durlak
42Opracowanie metody doboru typu konstrukcji wsporczej morskiej turbiny wiatrowej w polskich obszarach morskich - AQULIOPaweł Dymarski
43Rozwój metody rozszerzonego lagranżjanu w zastosowaniu do symulacji LS-BOMD z lokalnymi orbitalami optymalizowanymi in situJacek Dziedzic
44Rozwój liniowo skalujących się podejść QM/MM dla polaryzowalnych pól siłowychJacek Dziedzic
45Szeroko zakrojona rozbudowa funkcjonalności programu ONETEPJacek Dziedzic
46Model ekosystemu Morza Bałtyckiego 3D CEMBSLidia Dzierzbicka-Głowacka
47Analizy numeryczne odpowiedzi dynamicznej konstrukcji stalowychTomasz Falborski
48Analiza numeryczna wybranych elementów stawu kolanowegoTomasz Ferenc
49Parametryzacja i opracowanie mezoskalowego numerycznego modelu pogody WRF wysokiej rozdzielczości z asymilacją danych meteorologicznych i GNSSMariusz Józef Figurski
50Analiza przepływu w nieszczelności w turbinie gazowej z kontrolą przepływuPaweł Flaszyński
51Badania numeryczne odporności na przebicie stali 10GHMBALeszek Flis
52Wykorzystanie energii słonecznej do stabilizachi warunków przepływu powietrza wentylacyjnego w systemach wentylacji naturalnej, grawitacyjnejJarosław Florczuk
53Positron Molecule ScatteringJan Franz
54Modelowanie i symulacja regulacji częstotliwości hybrydowego układu wytwarzania energii elektrycznejJacek Frost
55Stany brzegowe w krystalicznych izolatorach topologicznych i ich heterostrukturachMarta Anna Galicka
56Analiza wytrzymałościowa i optymalizacja szklanych wkładek okiennych na obiekty podwodneMateusz Glass
57Obliczenia numeryczne modelu dryfu-dyfuzji w symulacjach ogniw fotowoltaicznych metodą różnic skończonychDamian Głowienka
58Nierówności Bella i nierówności kontekstualne związane grafami o kolorowych krawędziachPiotr Gnaciński
59Homogenizacja murów ceglanych zabytków budynkówMichał Gołębiewski
60Badanie mechanizmu działania białek z grupy przeciwdziałających zamarzaniu płynów ustrojowychJoanna Grabowska
61Rozwiązania konstrukcji podpór pośrednich wiaduktów obwodnicy Stambułu Northern Marmara Highway w kontekście oddziaływań sejsmicznychKarol Grębowski
62Metoda neuronowego wyznaczania przestrzennych pól przepływów w przydźwiękowych i naddźwiękowych kanałach łopatkowych turbin parowychAnna Grzymkowska
63Obliczenia numeryczne przepływów silosowychPaweł Hajko
64Symulacje numeryczne procesów magnetohydrodynamicznych w dyskach astrofizycznychMichał Hanasz
65Wykorzystanie modelowania w badaniach środowiska morskiegoJaromir Jakacki
66Modelowanie bakteryjnego regulatora transkrypcji PecT oraz badanie jego oddziaływania z DNADominika Jankowska
67Numeryczne modelowanie konstrukcji stalowychRobert Jankowski
68Opis oddziaływań w wybranych układach dwu- i trójpierścieniowych w stanie podstawowym i wzbudzonymAneta Jezierska
69Trening modelu akustycznego dla systemu automatycznego rozpoznawania mowy.Jakub Kaliski
70Modelowanie i symulacje nanomagnetyków molekularnychGrzegorz Kamieniarz
71Implementacja wybranych zagadnień z dzidziny obliczeń numerycznych na karty graficzneSzymon Kamiński
72Charakterystyka wielościanów rodzin rozkładów prawdopodobieństwa w ramach uogólnionych teorii probabilistycznychMichał Kamoń
73Metoda modelowania matematycznego przepływu w uszczelnieniu labiryntowym z upustemPaweł Kaszowski
74Analiza stanu naprężenia i odkształcenia w geotubach wykorzystywanych do ochrony brzegu morskiegoKrystyna Kazimierowicz-Frankowska
75Empatia w parach jako predyktor responsywności na płacz dziecka w sytuacji aktywacji roli rodzicielskiej - mediacyjna rola oksytocyny i wazopresyny (model HEART)Maria Kaźmierczak
76Stworzenie modelu kompletnej cząsteczki kinazy białkowej PRKC z Bacillus subtilis w kompleksie z ATP oraz stworzenie modelu kompleksu wewnątrzkomórkowego fragmentu katalitycznego kinazy PrkC (PrkCc) z B. subtilis z substratem jej aktywności fosforylacyjnej: CpgARajmund Kaźmierkiewicz
77Przewidywanie entalpii swobodnej oddziaływania pochodnych aromatycznych kwasów karboksylowych z cyklofiliną ARajmund Kaźmierkiewicz
78Wykorzystanie metod heurystycznych do problemów globalnej optymalizacji parametrów w obliczeniachTymon Kilich
79Projektowanie układów przepływowych turbinPiotr Klonowicz
80Badania numeryczne trajektorii opuszczania łodzi ratunkowej z dużego statku pasażerskiego na wzburzonym morzuAleksander Kniat
81Obliczenia przepływów wielofazowychMaria Knorps
82Analiza numeryczna CEL i ALE wpływu instalacji pala na nośność długoterminowąJakub Konkol
83Modelowanie zjawisk geomechanicznych i praktycznych problemów geotechnicznychAleksandra Korzec
84Zastosowanie modelowania numerycznego do badania zmian zachodzących w ekosystemach fiordów zachodniego SpitsbergenuSzymon Kosecki
85Zwiększenie dokładności obliczeń trwałości zmęczeniowej konstrukcji okrętu poprzez modelowanie trajektorii propagującej pęknięciaJakub Kowalski
86Analiza mechanizmów niszczenia paneli spawanych laserowoJanusz Kozak
87Charakterystyka gór lodowych w rejonie Morza Amundsena z wykorzystaniem danych radarowych o wysokiej rozdzielczościAdam Krężel
88Metody numeryczne dla równań różniczkowych w przestrzeniach miarKarolina Kropielnicka
89Modelowanie zależności pomiędzy strukturą i retencją chromatograficzną związków dysocjującychŁukasz Kubik
90Wykonanie siatki obliczeniowej turbozespołu energetycznego 18K360Leszek Kubitz
91Innowacyjna metoda wymiarowania i konstrukcji wielkogabarytowych silosów przemysłowych z blachy falistejNatalia Kuczyńska
92Obliczenia strukturalne powłokLeszek Kwapisz
93Analizy wytrzymałościowe elementów konstrukcyjnych w XIX w. obiektach budowlanychMichał Kwasek
94Obliczenia struktury i mobilności defektów liniowych w metalach i ich stopachPiotr Kwaśniak
95Równoległe algorytmy grupowania k-średnich wykorzystujące nierówność trójkąta do skrócenia czasu obliczeńWojciech Kwedlo
96Dwupola akustyczne i elektromagnetyczne w amorficznych ośrodkach ciągłychHenryk Lasota
97Badanie efektywności zastosowania masy polimerowej do redukcji drgań trybun metalowychNatalia Lasowicz
98Modelowanie turbulentnych przepływów reaktywnychMichał Lewandowski
99Symulacje przepływów przez płyty perforowaneTomasz Lewandowski
100Badania symulacyjne nad strukturą i dynamiką biopolimerówAdam Liwo
101Izomeryzacja L i D aminokwasów w gruboziarnistych polach siłowychAdam Liwo
102Inhibitory, agregacja białka i nanorurki węgloweMai Suan Li_
103Identyfikacja charakterystyk mechanicznych mięśni żuchwyIzabela Lubowiecka
104Modelowanie nieliniowe w biomechanice i mechanice konstrukcji w ujęciu stochastycznymIzabela Lubowiecka
105Mechaniczne modelowanie struktur biologicznychIzabela Lubowiecka
106Modelowanie struktury elektronowej układu jon-biocząstkaMarta Łabuda
107Obliczenia struktury elektronowej oraz fotochemicznych właściwości eterówMarta Łabuda
108Obliczenia kwantowomechaniczne dla procesów transferu ładunku i fotoabsorpcji przy użyciu metod chemii kwantowejMarta Łabuda
109Obliczenia struktury elektronowej oraz fotochemicznych właściwości chemioterapeutyka cisplatyny w leczeniu nowotworówMarta Łabuda
110Podstawowe symulacje dynamiki molekularnej za pomocą pakietów obliczeniowych IIMarta Łabuda
111Obliczenia fotochemicznych właściwości 5-Cl pirymidynyMarta Łabuda
112Synteza topologiczna konwerterów SCMarek S. Makowski
113Wykorzystanie cząsteczek w konwersji energii słonecznejMiłosz Martynow
114Modelowanie numeryczne elementów betonowych i żelbetowych przy zastosowaniu modeli połączonych betonu: sprężysto-plastycznych z degradacją sztywności i nielokalnym osłabieniemIreneusz Marzec
115Badanie skalowalności wybranych algorytmów równoległych w dużym środowisku klastrowymMariusz Matuszek
116Wpływ imperfekcji geometrycznych na właściwości użytkowe rurociągówArtur Maurin
117Obliczenia przekrojów czynnych na rozproszenie elektronów na drobinach wieloatomowychPaweł Możejko
118Równoległy algorytm memetyczny dla rozwiązywania problemu odbioru i dostarczania towarów z oknami czasowymiJakub Nalepa
119Obliczenia numeryczne dla jednostek pływających oraz innych obiektów oceanotechnicznychKarol Niklas
120Badania konformacyjne i mechanistyczne w cukrachAndrzej Nowacki
121Badania konformacyjne pochodnych iminocukrów z wykorzystaniem metod obliczeniowychAndrzej Nowacki
122Klasyfikacja nastroju nagrania z wykorzystaniem uczenia maszynowegoEwelina Nowak
123Monitorowanie ziemskiego układu odniesienia i parametrów geofizycznych technikami GNSSGrzegorz Nykiel
124Wpływ temperatury, jonów metali, pH czy siły jonowej na strukturę i biologiczną aktywności peptydów i małych białek - studia teoretyczneStanisław Ołdziej
125Systemy agentowe w prognozowaniu energii elektrycznejArtur Opaliński
126Współoddziaływanie indeksów oscylacji atlantyckichMaria Osińska
127Zastosowanie POP do modelowania Morza BałtyckiegoRobert Osiński
128Badania numeryczne turbiny wiatrowej o dwóch przeciwbieżnych wirnikachMichał Pacholczyk
129Akustyczne badania rozkładu przestrzennego warstw biologicznych na Morzu Bałtyckim (porównanie z Morzem Czarnym)Patryk Pezacki
130Projekt modernizacji tłumika wydechu do wybranego modelu samochodu osobowego w oparciu o metody numeryczneAdrian Pochojka
131Koncepcja nowego modelu agentowo-naprężeniowego tkankiEligiusz Postek
132Centrum Doskonałości Naukowej Infrastruktury Wytwarzania Aplikacji NIWAJerzy Proficz
133Metoda analizy stanów emocjonalnych człowieka na podstawie danych obrazowychMarek Przyborski
134Oksychlorowanie związków organicznychMaciej Przybyłek
135Rozwój metod komputerowych służących ocenie ryzyka stwarzanego przez chemiczne zanieczyszczenia środowiska przyrodniczegoTomasz Puzyn
136Wyznaczanie deskryptorów opisujących reaktywność związków organicznych na podstawie obliczeń kwantowochemicznychRafał Roszak
137Modelowanie rozwoju przestrzennego wybranych aglomeracji miejskich z wykorzystaniem symulacji matematycznych opartych na automatach komórkowychTomasz Rozwadowski
138Numeryczne modelowanie zjawisk falowania i jego oddziaływań na konstrukcje i strefę brzegowąGrzegorz Różyński
139Obliczenia numeryczne propagacji fal sprężystychMagdalena Rucka
140Modelowanie układu napędowego statkuKrzysztof Rudzki
141Hybrydowe, kwantowo-klasyczne symulacje nanostruktur metalicznych i procesów w skali nano obejmujących uplastycznienie metaliJarosław Rybicki
142Struktura elektronowa i własności magnetyczne materiałów z silnie skorelowanymi elektronamiJarosław Rybicki
143Badanie przestrzennego rozkładu współczynnika wnikania ciepła przy uderzeniu strugą dla układów dysz za pomocą analizy odwrotnejArkadiusz Ryfa
144Obliczenia wirnika turbiny parowejRomuald Rządkowski
145Analiza termiczno-wytrzymałościowa kadłuba wewnętrznego części wysokoprężnej turbiny parowej w zmiennych warunkach pracyRomuald Rządkowski
146Analiza elektromagnetyczna środowisk propagacyjnych oraz układów antenowych dedykowanych dla systemów komunikacji bezprzewodowej o zwiększonym poziomie bezpieczeństwaMateusz Rzymowski
147Analiza elektromagnetyczna układów mikrofalowych w ramach projektu badawczo-rozwojowego DEWIMateusz Rzymowski
148Nadciśnienie tętnicze a zaburzenia krążenia mózgowego: znaczenie aktywności połączeń neuroanatomicznych, układu współczulnego oraz czynników ryzyka sercowo-naczyniowegoAgnieszka Sabisz
149Image processing using cloud computingJamil Saif
150Podejście obliczeniowe do badania interakcji białek i glikozaminoglikanówSergey Samsonov
151Turbulent premixed combustion modeling for large eddy simulationsBruno Savard
152Opis teoretyczny magneto- i elektrooptycznych własności nanostruktur półprzewodnikowychPiotr Schillak
153Teoretyczne badanie struktur rotacyjno-oscylacyjno-elektronowych homo- i heterojądrowych, dwuatomowych molekuł metali alkalicznych oraz dynamiki procesu fotodysocjacji kontrolowanych za pomocą krótkich impulsów laserowychJózef Sienkiewicz
154Mimikra morfologiczna, behawioralna i molekularna u przezierników (Lepidoptera: Sesiidae)Marta Skowron Volponi
155Analiza numeryczna nowoczesnych paneli warstwowych z uwzględnieniem nieliniowości geometrycznej i materiałowejŁukasz Smakosz
156Modelowanie zjawisk fizykochemicznych na katalizatorach heterogenicznych w reakcjach redukcji dwutlenku węglaDaniel Smykowski
157Modelowanie wzrostu bakterii produkujących wodór przez ciemną fermentacjęGaweł Sołowski
158Analiza wpływu wilgotności i temperatury na właściwości mechaniczne materiałów kompozytowychRohan N. Soman
159Opracowanie analitycznego modelu oscylującego konwertera energii falowejSebastian Sorek
160Hydratacja związków o znaczeniu biologicznym oraz prostych substancji modelowych na podstawie metod chemii teoretycznejJanusz Stangret
161Teoretyczne badania transferu elektronów oraz spektroskopii rezonansowej RamanaMagdalena Staniszewska
162Analiza danych metabolomicznych w raku gruczołu krokowegoWiktoria Struck-Lewicka
163Symulacje numeryczne procesów dynamicznych w plazmach astrofizycznych: niestabilności i turbulencja w modelach kinetycznym i płynowymMarek Strumik
164Właściwości metrologiczne elektrod woltamperometrycznych i metody ich poprawyKrzysztof Suchocki
165Relatywistyczne obliczenia orbitali widma ciągłego, w zastosowaniu do rozpraszania elektronów na atomach i wyznaczania elektrycznych momentów dipolowych atomówPaweł Syty
166Modelowanie neuronowe niepewności pomiarowych siłowni turboparowychNatalia Szewczuk-Krypa
167Ocena stopnia bezpieczeństwa polskich brzegów wydmowychPiotr Szmytkiewicz
168Modelowanie odporności udarowej kadłuba okrętu obciążonego falą ciśnienia od nie kontaktowego wybuchuBogdan Szturomski
169Teoretyczne badania aktywności katalizatorów heterogenicznych w reakcjach redukcji dwutlenku węglaBartłomiej Szyja
170Modelowanie przepływu w zaworach proporcjonalnych i serwozaworach hydraulicznychBartłomiej Szymczak
171Aktywność katalityczna i właściwości difosfanów jako komponentów zasadowych w układach sfrustrowanych par Lewisa (FLP)Natalia Szynkiewicz
172Badanie metodami modelowania molekularnego oddziaływania wybranych antybiotyków z fragmentami ścian komórkowych bakteriiRafał Ślusarz
173Właściwości termodynamiczne cieczy molekularnych i ich mieszanin oraz oddziaływania międzycząsteczkowe w nich występująceMaciej Śmiechowski
174Innowacyjne rozwiązania ograniczające zagrożenia i zwiększające bezpieczeństwo pracyJarosław Tokarczyk
175Modelowanie dwuskalowe w elementach betonowychWojciech Trawiński
176Innowacyjne i bezpieczne systemy transportu i przewozu ludzi w zakładach produkcji surowców mineralnychKrzysztof Turewicz
177ARCOASTSDuje Veic
178Analysis of impact forces from breaking waves on monopile support structuresDuje Veic
179Modelowanie MES drgań nieliniowych struktur warstwowychJerzy Warmiński
180Badania drgań chaotycznych w nieliniowych układach dynamicznychJerzy Warmiński
181Optymalizacja warunków rozdzieleń chromatograficznych z wykorzystaniem nieliniowego modelowania efektów mieszanych i technik bayesowskichPaweł Wiczling
182Modelowanie procesu powstawania naprężeń własnych w cienkościennych konstrukcjach spawanych obciążonych ciśnieniem i temperaturąMarcin Wikło
183Investigating fluid flow through microchannel using Smoothed Particle HydrodynamicsSzymon Winczewski
184Nieliniowe modelowanie deformacji konstrukcji inżynierskich z uwzględnieniem obciążeń środowiskowych i akcydentalnych przy pomocy MESWojciech Witkowski
185Badania zjawisk w szczelinie powietrznej podpory działającej na zasadzie lewitacji akustycznejMichał Wodtke
186Projektowanie nowych chemoterapeutykówMarek Wojciechowski
187Porównanie efektywności algorytmów dokującychMarek Wojciechowski
188Modelowanie w biomechaniceWiktoria Wojnicz
189Badanie zmienności sygnału w zjawisku powierzchniowo-wzmocnionej spektroskopii RamanaMaciej Wróbel
190Struktura, właściwości fizykochemiczne oraz luminescencyjne pochodnych akrydyny oraz chromenuBeata Zadykowicz
191Analiza i modelowanie energooszczędnych rozwiązań egzoszkieletówAdam Zawadzki
192Wpływ wybranych parametrów konstrukcyjnych fotelika samochodowego na wskaźniki bezpieczeństwa przewozu dziecka.Bartosz Zdunek
193Dynamika Molekularna jako narzędzie badania zdolności sorpcyjnej materiałów węglowychWojciech Zieliński
194Symulacje komputerowe roztworów nieelektrolitówJan Zielkiewicz
195Numeryczna symulacja 3D suszenia konwekcyjnego zrębkówJacek Żabski
196Elektro-mechaniczne struktury periodyczneArkadiusz Żak
197Symulacje numeryczne przejścia do spalania detonacyjnego w mieszaninach węglowodorowo-powietrznychMateusz Żbikowski
198Kalkulacja prędkości statku żaglowego na podstawie danych empirycznychMarcin Życzkowski
199Analiza dynamiczna i wytrzymałościowa wybranych elementów maszyn wirnikowychGrzegorz Żywica

Centrum Informatyczne Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej
ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk   |   tel. 58-347-24-11
email: office@task.gda.pl   |   NIP: 584-020-35-93