Logowanie do System sprawozdań KDM

Projekty użytkowników

L.p. Temat Kierownik
1Oddziaływania wielkoskalowych procesów atmosferycznych z lokalnymi warunkami hydrograficznymi w fiordachPaulina Aniśkiewicz
2Wykorzystanie energii słonecznej do stabilizacji warunków przepływu powietrza wentylacyjnego w systemach wentylacji naturalnej, grawitacyjnejRomana Antczak-Jarząbska
3Interpretacja wyników mikrosejsmiki powierzchniowejMichał Antoszkiewicz
4Modelowanie MES zjawisk związanych z defektoskopią obiektów ferromagnetycznych w kolejnictwieMarek Augustyniak
5Obliczenia struktur kostnych na podstawie danych indywidualnych z pomocą programów HyperWorks/ANSYSMarek Augustyniak
6Numeryczne odwzorowanie procesu pękania szkłaMarek Augustyniak
7TRF PROJECTMaciej Bagiński
8Modelowanie molekularne oddziaływań ligandów oraz białek z telomerowym DNAMaciej Bagiński
9Symulacja oddziaływań Amfoterycyny B z błoną fosfolipidowąMaciej Bagiński
10Model roztopów śnieguTomasz Berezowski
11Szacowanie efektywności programów zarybieniowych przy użyciu metod genetycznychRafał Bernaś
12Metody parametryzacji algorytmów przetwarzania danych satelitarnych z wykorzystaniem zaawansowanych środowisk obliczeniowychTomasz Bieliński
13Komputerowa analiza własności mechanicznych mikrostruktury tkanki kostnej z wykorzystaniem modelu przestrzennej dystrybucji gęstościMarcin Binkowski
14Obliczenia numeryczne betonu Metodą Elementów SkończonychJerzy Bobiński
15Analiza wydruków 3D za pomocą metody elementów skończonych.Krzysztof Bobrowski
16Identyfikacja Automatów Komórkowych z wykorzystaniem Algorytmów EwolucyjnychWitold Bołt
17Eksperymentalne i numeryczne wyznaczenie nieliniowych parametrów łożysk hydrodynamicznych oraz ich wpływ na dynamikę układów wirującychŁukasz Breńkacz
18Wpływ trzęsień ziemi na konstrukcje stalowe obiektów hydrotechnicznychKrzysztof Brusewicz
19Analiza sygnałów filogenetycznych i strukturalnych w sekwencjach DNA metodą mcmcArtur Burzyński
20Szybki model neuronowy do wyznaczania stanów referencyjnych w diagnostyce łopatkowych poddźwiękowych kanałów przepływowych turbin parowychAnna Butterweck
21Zagadnienia optymalizacji w przetwarzaniu danych przestrzennychAndrzej Chybicki
22Analiza klimatu falowego Morza BałtyckiegoWitold Cieślikiewicz
23Analiza sił pochodzących od fal załamujących się działających na kratowe struktury podporowe morskich turbin wiatrowych w strefie płytkowodnejWitold Cieślikiewicz
24Estymacja charakterystyk korelacyjnych i widmowych lokalnie stacjonarnych procesów stochastycznychMarcin Ciołek
25Badanie ścieżki reakcji polimeryzacji poli(p-)ksylilenuCezary Czaplewski
26Symulacje dynamiki molekularnej cieczy jonowych i ferrofluidówCezary Czaplewski
27Równoległy algorytm dekompozycji języków skończonychZbigniew Czech
28Numeryczny kanał falowy (NWT, Numerical Wave Tank)Wojciech Czernous
29Przedkliniczne badania możliwości zastosowania oryginalnej polskiej bionanocelulozy (BNC) w medycynie regeneracyjnej w aspekcie bioimplantów w kardiochirurgii i chirurgii naczyniowejKinga Dawidowska
30Mikroszlifowanie powierzchni płaskich z wykorzystaniem narzędzi nasypowychMariusz Deja
31Analiza czasoprzestrzenna automatów komórkowych z wykorzystaniem algorytmów genetycznychMarcin Dembowski
32Nielokalność i sterowalność wielocząstkowych stanów kwantowychMaciej Demianowicz
33Model MES stalowego trzonu słupa z połączonym przylgowo wzmocnieniemPatryk Deniziak
34Badania struktur, tautomerii i aromatyczności związków organicznychRobert Dobosz
35Modelowanie przepływu i zastosowanie metod jego kontrolowaniaPiotr Doerffer
36Pasywna kontrola oddziaływania fali uderzeniowej z warstwą przyściennąPiotr Doerffer
37Badania nad właściwościami kryształów KHCO3 oraz KDCO3Przemysław Dopieralski
38Metoda diagnostyki cieplno-przepływowej turbin parowych wykorzystująca algorytmy genetyczneMarta Drosińska-Komor
39Wykorzystanie metody superelementowania do modelowania dynamiki obrabiarekPaweł Dunaj
40Dynamika oddziaływań międzycząsteczkowych w układach molekularnych - badania teoretycznePiotr Durlak
41Opracowanie metody doboru typu konstrukcji wsporczej morskiej turbiny wiatrowej w polskich obszarach morskich - AQULIOPaweł Dymarski
42Rozwój metody rozszerzonego lagranżjanu w zastosowaniu do symulacji LS-BOMD z lokalnymi orbitalami optymalizowanymi in situJacek Dziedzic
43Rozwój liniowo skalujących się podejść QM/MM dla polaryzowalnych pól siłowychJacek Dziedzic
44Szeroko zakrojona rozbudowa funkcjonalności programu ONETEPJacek Dziedzic
45Model ekosystemu Morza Bałtyckiego 3D CEMBSLidia Dzierzbicka-Głowacka
46Analiza numeryczna wybranych elementów stawu kolanowegoTomasz Ferenc
47Parametryzacja i opracowanie mezoskalowego numerycznego modelu pogody WRF wysokiej rozdzielczości z asymilacją danych meteorologicznych i GNSSMariusz Józef Figurski
48Analiza przepływu w nieszczelności w turbinie gazowej z kontrolą przepływuPaweł Flaszyński
49Analiza efektywności energetycznej elektrycznego ogrzewania rozjazdów kolejowychMateusz Flis
50Badania numeryczne odporności na przebicie stali 10GHMBALeszek Flis
51Wykorzystanie energii słonecznej do stabilizachi warunków przepływu powietrza wentylacyjnego w systemach wentylacji naturalnej, grawitacyjnejJarosław Florczuk
52Positron Molecule ScatteringJan Franz
53Modelowanie i symulacja regulacji częstotliwości hybrydowego układu wytwarzania energii elektrycznejJacek Frost
54Stany brzegowe w krystalicznych izolatorach topologicznych i ich heterostrukturachMarta Anna Galicka
55Analiza wytrzymałościowa i optymalizacja szklanych wkładek okiennych na obiekty podwodneMateusz Glass
56Obliczenia numeryczne modelu dryfu-dyfuzji w symulacjach ogniw fotowoltaicznych metodą różnic skończonychDamian Głowienka
57Nierówności Bella i nierówności kontekstualne związane grafami o kolorowych krawędziachPiotr Gnaciński
58Homogenizacja murów ceglanych zabytków budynkówMichał Gołębiewski
59Badanie mechanizmu działania białek z grupy przeciwdziałających zamarzaniu płynów ustrojowychJoanna Grabowska
60Metoda neuronowego wyznaczania przestrzennych pól przepływów w przydźwiękowych i naddźwiękowych kanałach łopatkowych turbin parowychAnna Grzymkowska
61Obliczenia numeryczne przepływów silosowychPaweł Hajko
62Symulacje numeryczne procesów magnetohydrodynamicznych w dyskach astrofizycznychMichał Hanasz
63Modelowanie bakteryjnego regulatora transkrypcji PecT oraz badanie jego oddziaływania z DNADominika Jankowska
64Opis oddziaływań w wybranych układach dwu- i trójpierścieniowych w stanie podstawowym i wzbudzonymAneta Jezierska
65Trening modelu akustycznego dla systemu automatycznego rozpoznawania mowy.Jakub Kaliski
66Modelowanie i symulacje nanomagnetyków molekularnychGrzegorz Kamieniarz
67Implementacja wybranych zagadnień z dzidziny obliczeń numerycznych na karty graficzneSzymon Kamiński
68Charakterystyka wielościanów rodzin rozkładów prawdopodobieństwa w ramach uogólnionych teorii probabilistycznychMichał Kamoń
69Metoda modelowania matematycznego przepływu w uszczelnieniu labiryntowym z upustemPaweł Kaszowski
70Analiza stanu naprężenia i odkształcenia w geotubach wykorzystywanych do ochrony brzegu morskiegoKrystyna Kazimierowicz-Frankowska
71Przewidywanie entalpii swobodnej oddziaływania pochodnych aromatycznych kwasów karboksylowych z cyklofiliną ARajmund Kaźmierkiewicz
72Stworzenie modelu kompletnej cząsteczki kinazy białkowej PRKC z Bacillus subtilis w kompleksie z ATP oraz stworzenie modelu kompleksu wewnątrzkomórkowego fragmentu katalitycznego kinazy PrkC (PrkCc) z B. subtilis z substratem jej aktywności fosforylacyjnej: CpgARajmund Kaźmierkiewicz
73Projektowanie układów przepływowych turbinPiotr Klonowicz
74Badania numeryczne trajektorii opuszczania łodzi ratunkowej z dużego statku pasażerskiego na wzburzonym morzuAleksander Kniat
75Obliczenia przepływów wielofazowychMaria Knorps
76Analiza numeryczna CEL i ALE wpływu instalacji pala na nośność długoterminowąJakub Konkol
77Modelowanie zjawisk geomechanicznych i praktycznych problemów geotechnicznychAleksandra Korzec
78Zwiększenie dokładności obliczeń trwałości zmęczeniowej konstrukcji okrętu poprzez modelowanie trajektorii propagującej pęknięciaJakub Kowalski
79Charakterystyka gór lodowych w rejonie Morza Amundsena z wykorzystaniem danych radarowych o wysokiej rozdzielczościAdam Krężel
80Metody numeryczne dla równań różniczkowych w przestrzeniach miarKarolina Kropielnicka
81Modelowanie zależności pomiędzy strukturą i retencją chromatograficzną związków dysocjującychŁukasz Kubik
82Wykonanie siatki obliczeniowej turbozespołu energetycznego 18K360Leszek Kubitz
83Innowacyjna metoda wymiarowania i konstrukcji wielkogabarytowych silosów przemysłowych z blachy falistejNatalia Kuczyńska
84Obliczenia strukturalne powłokLeszek Kwapisz
85Obliczenia struktury i mobilności defektów liniowych w metalach i ich stopachPiotr Kwaśniak
86Równoległe algorytmy grupowania k-średnich wykorzystujące nierówność trójkąta do skrócenia czasu obliczeńWojciech Kwedlo
87Dwupola akustyczne i elektromagnetyczne w amorficznych ośrodkach ciągłychHenryk Lasota
88Symulacje przepływów przez płyty perforowaneTomasz Lewandowski
89Modelowanie turbulentnych przepływów reaktywnychMichał Lewandowski
90Badania symulacyjne nad strukturą i dynamiką biopolimerówAdam Liwo
91Inhibitory, agregacja białka i nanorurki węgloweMai Suan Li_
92Mechaniczne modelowanie struktur biologicznychIzabela Lubowiecka
93Modelowanie nieliniowe w biomechanice i mechanice konstrukcji w ujęciu stochastycznymIzabela Lubowiecka
94Obliczenia fotochemicznych właściwości 5-Cl pirymidynyMarta Łabuda
95Podstawowe symulacje dynamiki molekularnej za pomocą pakietów obliczeniowych IIMarta Łabuda
96Obliczenia struktury elektronowej oraz fotochemicznych właściwości eterówMarta Łabuda
97Modelowanie struktury elektronowej układu jon-biocząstkaMarta Łabuda
98Obliczenia kwantowomechaniczne dla procesów transferu ładunku i fotoabsorpcji przy użyciu metod chemii kwantowejMarta Łabuda
99Obliczenia struktury elektronowej oraz fotochemicznych właściwości chemioterapeutyka cisplatyny w leczeniu nowotworówMarta Łabuda
100Wykorzystanie cząsteczek w konwersji energii słonecznejMiłosz Martynow
101Modelowanie numeryczne elementów betonowych i żelbetowych przy zastosowaniu modeli połączonych betonu: sprężysto-plastycznych z degradacją sztywności i nielokalnym osłabieniemIreneusz Marzec
102Badanie skalowalności wybranych algorytmów równoległych w dużym środowisku klastrowymMariusz Matuszek
103Wpływ imperfekcji geometrycznych na właściwości użytkowe rurociągówArtur Maurin
104Obliczenia przekrojów czynnych na rozproszenie elektronów na drobinach wieloatomowychPaweł Możejko
105Równoległy algorytm memetyczny dla rozwiązywania problemu odbioru i dostarczania towarów z oknami czasowymiJakub Nalepa
106Obliczenia numeryczne dla jednostek pływających oraz innych obiektów oceanotechnicznychKarol Niklas
107Badania konformacyjne i mechanistyczne w cukrachAndrzej Nowacki
108Badania konformacyjne pochodnych iminocukrów z wykorzystaniem metod obliczeniowychAndrzej Nowacki
109Klasyfikacja nastroju nagrania z wykorzystaniem uczenia maszynowegoEwelina Nowak
110Monitorowanie ziemskiego układu odniesienia i parametrów geofizycznych technikami GNSSGrzegorz Nykiel
111Wpływ temperatury, jonów metali, pH czy siły jonowej na strukturę i biologiczną aktywności peptydów i małych białek - studia teoretyczneStanisław Ołdziej
112Systemy agentowe w prognozowaniu energii elektrycznejArtur Opaliński
113Zastosowanie POP do modelowania Morza BałtyckiegoRobert Osiński
114Badania numeryczne turbiny wiatrowej o dwóch przeciwbieżnych wirnikachMichał Pacholczyk
115Akustyczne badania rozkładu przestrzennego warstw biologicznych na Morzu Bałtyckim (porównanie z Morzem Czarnym)Patryk Pezacki
116Projekt modernizacji tłumika wydechu do wybranego modelu samochodu osobowego w oparciu o metody numeryczneAdrian Pochojka
117Koncepcja nowego modelu agentowo-naprężeniowego tkankiEligiusz Postek
118Centrum Doskonałości Naukowej Infrastruktury Wytwarzania Aplikacji NIWAJerzy Proficz
119Metoda analizy stanów emocjonalnych człowieka na podstawie danych obrazowychMarek Przyborski
120Oksychlorowanie związków organicznychMaciej Przybyłek
121Rozwój metod komputerowych służących ocenie ryzyka stwarzanego przez chemiczne zanieczyszczenia środowiska przyrodniczegoTomasz Puzyn
122Wyznaczanie deskryptorów opisujących reaktywność związków organicznych na podstawie obliczeń kwantowochemicznychRafał Roszak
123Modelowanie rozwoju przestrzennego wybranych aglomeracji miejskich z wykorzystaniem symulacji matematycznych opartych na automatach komórkowychTomasz Rozwadowski
124Numeryczne modelowanie zjawisk falowania i jego oddziaływań na konstrukcje i strefę brzegowąGrzegorz Różyński
125Obliczenia numeryczne propagacji fal sprężystychMagdalena Rucka
126Modelowanie układu napędowego statkuKrzysztof Rudzki
127Struktura elektronowa i własności magnetyczne materiałów z silnie skorelowanymi elektronamiJarosław Rybicki
128Hybrydowe, kwantowo-klasyczne symulacje nanostruktur metalicznych i procesów w skali nano obejmujących uplastycznienie metaliJarosław Rybicki
129Badanie przestrzennego rozkładu współczynnika wnikania ciepła przy uderzeniu strugą dla układów dysz za pomocą analizy odwrotnejArkadiusz Ryfa
130Obliczenia wirnika turbiny parowejRomuald Rządkowski
131Analiza termiczno-wytrzymałościowa kadłuba wewnętrznego części wysokoprężnej turbiny parowej w zmiennych warunkach pracyRomuald Rządkowski
132Analiza elektromagnetyczna układów mikrofalowych w ramach projektu badawczo-rozwojowego DEWIMateusz Rzymowski
133Nadciśnienie tętnicze a zaburzenia krążenia mózgowego: znaczenie aktywności połączeń neuroanatomicznych, układu współczulnego oraz czynników ryzyka sercowo-naczyniowegoAgnieszka Sabisz
134Image processing using cloud computingJamil Saif
135Podejście obliczeniowe do badania interakcji białek i glikozaminoglikanówSergey Samsonov
136Turbulent premixed combustion modeling for large eddy simulationsBruno Savard
137Opis teoretyczny magneto- i elektrooptycznych własności nanostruktur półprzewodnikowychPiotr Schillak
138Teoretyczne badanie struktur rotacyjno-oscylacyjno-elektronowych homo- i heterojądrowych, dwuatomowych molekuł metali alkalicznych oraz dynamiki procesu fotodysocjacji kontrolowanych za pomocą krótkich impulsów laserowychJózef Sienkiewicz
139Mimikra morfologiczna, behawioralna i molekularna u przezierników (Lepidoptera: Sesiidae)Marta Skowron Volponi
140Analiza numeryczna nowoczesnych paneli warstwowych z uwzględnieniem nieliniowości geometrycznej i materiałowejŁukasz Smakosz
141Modelowanie zjawisk fizykochemicznych na katalizatorach heterogenicznych w reakcjach redukcji dwutlenku węglaDaniel Smykowski
142Modelowanie wzrostu bakterii produkujących wodór przez ciemną fermentacjęGaweł Sołowski
143Analiza wpływu wilgotności i temperatury na właściwości mechaniczne materiałów kompozytowychRohan N. Soman
144Hydratacja związków o znaczeniu biologicznym oraz prostych substancji modelowych na podstawie metod chemii teoretycznejJanusz Stangret
145Teoretyczne badania transferu elektronów oraz spektroskopii rezonansowej RamanaMagdalena Staniszewska
146Analiza danych metabolomicznych w raku gruczołu krokowegoWiktoria Struck-Lewicka
147Symulacje numeryczne procesów dynamicznych w plazmach astrofizycznych: niestabilności i turbulencja w modelach kinetycznym i płynowymMarek Strumik
148Właściwości metrologiczne elektrod woltamperometrycznych i metody ich poprawyKrzysztof Suchocki
149Relatywistyczne obliczenia orbitali widma ciągłego, w zastosowaniu do rozpraszania elektronów na atomach i wyznaczania elektrycznych momentów dipolowych atomówPaweł Syty
150Modelowanie neuronowe niepewności pomiarowych siłowni turboparowychNatalia Szewczuk-Krypa
151Ocena stopnia bezpieczeństwa polskich brzegów wydmowychPiotr Szmytkiewicz
152Modelowanie odporności udarowej kadłuba okrętu obciążonego falą ciśnienia od nie kontaktowego wybuchuBogdan Szturomski
153Teoretyczne badania aktywności katalizatorów heterogenicznych w reakcjach redukcji dwutlenku węglaBartłomiej Szyja
154Modelowanie przepływu w zaworach proporcjonalnych i serwozaworach hydraulicznychBartłomiej Szymczak
155Aktywność katalityczna i właściwości difosfanów jako komponentów zasadowych w układach sfrustrowanych par Lewisa (FLP)Natalia Szynkiewicz
156Badanie metodami modelowania molekularnego oddziaływania wybranych antybiotyków z fragmentami ścian komórkowych bakteriiRafał Ślusarz
157Innowacyjne rozwiązania ograniczające zagrożenia i zwiększające bezpieczeństwo pracyJarosław Tokarczyk
158Modelowanie dwuskalowe w elementach betonowychWojciech Trawiński
159Innowacyjne i bezpieczne systemy transportu i przewozu ludzi w zakładach produkcji surowców mineralnychKrzysztof Turewicz
160ARCOASTSDuje Veic
161Analysis of impact forces from breaking waves on monopile support structuresDuje Veic
162Badania drgań chaotycznych w nieliniowych układach dynamicznychJerzy Warmiński
163Modelowanie MES drgań nieliniowych struktur warstwowychJerzy Warmiński
164Optymalizacja warunków rozdzieleń chromatograficznych z wykorzystaniem nieliniowego modelowania efektów mieszanych i technik bayesowskichPaweł Wiczling
165Modelowanie procesu powstawania naprężeń własnych w cienkościennych konstrukcjach spawanych obciążonych ciśnieniem i temperaturąMarcin Wikło
166Investigating fluid flow through microchannel using Smoothed Particle HydrodynamicsSzymon Winczewski
167Nieliniowe modelowanie deformacji konstrukcji inżynierskich z uwzględnieniem obciążeń środowiskowych i akcydentalnych przy pomocy MESWojciech Witkowski
168Projektowanie nowych chemoterapeutykówMarek Wojciechowski
169Modelowanie w biomechaniceWiktoria Wojnicz
170Struktura, właściwości fizykochemiczne oraz luminescencyjne pochodnych akrydyny oraz chromenuBeata Zadykowicz
171Analiza i modelowanie energooszczędnych rozwiązań egzoszkieletówAdam Zawadzki
172Wpływ wybranych parametrów konstrukcyjnych fotelika samochodowego na wskaźniki bezpieczeństwa przewozu dziecka.Bartosz Zdunek
173Dynamika Molekularna jako narzędzie badania zdolności sorpcyjnej materiałów węglowychWojciech Zieliński
174Symulacje komputerowe roztworów nieelektrolitówJan Zielkiewicz
175Numeryczna symulacja 3D suszenia konwekcyjnego zrębkówJacek Żabski
176Symulacje numeryczne przejścia do spalania detonacyjnego w mieszaninach węglowodorowo-powietrznychMateusz Żbikowski
177Kalkulacja prędkości statku żaglowego na podstawie danych empirycznychMarcin Życzkowski
178Analiza dynamiczna i wytrzymałościowa wybranych elementów maszyn wirnikowychGrzegorz Żywica

Centrum Informatyczne Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej
ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk   |   tel. 58-347-24-11
email: office@task.gda.pl   |   NIP: 584-020-35-93