Logowanie do System sprawozdań KDM

Projekty użytkowników

L.p. Temat Kierownik
1Wykorzystanie energii słonecznej do stabilizacji warunków przepływu powietrza wentylacyjnego w systemach wentylacji naturalnej, grawitacyjnejRomana Antczak-Jarząbska
2Badania wytrzymałościowe paneli poliwęglanowychMarek Augustyniak
3Obliczenia struktur kostnych na podstawie danych indywidualnych z pomocą programów HyperWorks/ANSYSMarek Augustyniak
4EMRE PROJECTMaciej Bagiński
5Modelowanie molekularne oddziaływań ligandów oraz białek z telomerowym DNAMaciej Bagiński
6Symulacja oddziaływań Amfoterycyny B z błoną fosfolipidowąMaciej Bagiński
7TRF PROJECTMaciej Bagiński
8Wpływ mierzonego modułu sprężystości polimerowej panwi na właściwości hydrodynamiczne łożyska ślizgowego smarowanego wodąAgnieszka Barszczewska
9Metody parametryzacji algorytmów przetwarzania danych satelitarnych z wykorzystaniem zaawansowanych środowisk obliczeniowychTomasz Bieliński
10Komputerowa analiza własności mechanicznych mikrostruktury tkanki kostnej z wykorzystaniem modelu przestrzennej dystrybucji gęstościMarcin Binkowski
11Obliczenia do projektów realizowanych przez doktorantów w ramach programu ŚWIDERMarcin Binkowski
12Obliczenia numeryczne betonu Metodą Elementów SkończonychJerzy Bobiński
13Analiza wydruków 3D za pomocą metody elementów skończonych.Krzysztof Bobrowski
14Identyfikacja Automatów Komórkowych z wykorzystaniem Algorytmów EwolucyjnychWitold Bołt
15Eksperymentalne i numeryczne wyznaczenie nieliniowych parametrów łożysk hydrodynamicznych oraz ich wpływ na dynamikę układów wirującychŁukasz Breńkacz
16Wpływ trzęsień ziemi na konstrukcje stalowe obiektów hydrotechnicznychKrzysztof Brusewicz
17Analiza sygnałów filogenetycznych i strukturalnych w sekwencjach DNA metodą mcmcArtur Burzyński
18Szybki model neuronowy do wyznaczania stanów referencyjnych w diagnostyce łopatkowych poddźwiękowych kanałów przepływowych turbin parowychAnna Butterweck
19Projekt i optymalizacja konstrukcji obrabiarki karuzelowej do dużych elementówMarek Chodnicki
20Analiza klimatu falowego Morza BałtyckiegoWitold Cieślikiewicz
21Analiza sił pochodzących od fal załamujących się działających na kratowe struktury podporowe morskich turbin wiatrowych w strefie płytkowodnejWitold Cieślikiewicz
22Estymacja charakterystyk korelacyjnych i widmowych lokalnie stacjonarnych procesów stochastycznychMarcin Ciołek
23Badanie ścieżki reakcji polimeryzacji poli(p-)ksylilenuCezary Czaplewski
24Równoległe algorytmy programowania dynamicznegoZbigniew Czech
25Równoległy algorytm dekompozycji języków skończonychZbigniew Czech
26Badanie dostępności środowiska graficznego w systemie Freedom Scientific MAGicJurand Czermiński
27Numeryczny kanał falowy (NWT, Numerical Wave Tank)Wojciech Czernous
28Przedkliniczne badania możliwości zastosowania oryginalnej polskiej bionanocelulozy (BNC) w medycynie regeneracyjnej w aspekcie bioimplantów w kardiochirurgii i chirurgii naczyniowejKinga Dawidowska
29Transformacje w układach z wiązaniami wodorowymi indukowane nadmiarowymi niskoenergetycznymi elektronamiIwona Dąbkowska
30Wewnątrzmolekularny transfer protonu wymuszony nadmiarowym elektronemIwona Dąbkowska
31Mikroszlifowanie powierzchni płaskich z wykorzystaniem narzędzi nasypowychMariusz Deja
32Analiza czasoprzestrzenna automatów komórkowych z wykorzystaniem algorytmów genetycznychMarcin Dembowski
33Nielokalność i sterowalność wielocząstkowych stanów kwantowychMaciej Demianowicz
34Badania struktur, tautomerii i aromatyczności związków organicznychRobert Dobosz
35Modelowanie przepływu i zastosowanie metod jego kontrolowaniaPiotr Doerffer
36Pasywna kontrola oddziaływania fali uderzeniowej z warstwą przyściennąPiotr Doerffer
37Aerodynamic analysis of wind turbines with and without the application of flow control devicesPiotr Doerffer
38Badania nad właściwościami kryształów KHCO3 oraz KDCO3Przemysław Dopieralski
39Wykorzystanie metody superelementowania do modelowania dynamiki obrabiarekPaweł Dunaj
40Dynamika oddziaływań międzycząsteczkowych w układach molekularnych - badania teoretycznePiotr Durlak
41Identyfikacja cykli w rynkachAndrzej Dyka
42Opracowanie metody doboru typu konstrukcji wsporczej morskiej turbiny wiatrowej w polskich obszarach morskich - AQULIOPaweł Dymarski
43Rozwój metody rozszerzonego lagranżjanu w zastosowaniu do symulacji LS-BOMD z lokalnymi orbitalami optymalizowanymi in situJacek Dziedzic
44Szeroko zakrojona rozbudowa funkcjonalności programu ONETEPJacek Dziedzic
45Rozwój liniowo skalujących się podejść QM/MM dla polaryzowalnych pól siłowychJacek Dziedzic
46Model ekosystemu Morza Bałtyckiego 3D CEMBSLidia Dzierzbicka-Głowacka
47Analiza numeryczna wybranych elementów stawu kolanowegoTomasz Ferenc
48Analiza przepływu w nieszczelności w turbinie gazowej z kontrolą przepływuPaweł Flaszyński
49Analiza napływu strugi chłodzącej na wypukłą powierzchnięPaweł Flaszyński
50Analiza własności aerodynamicznych prototypowego pojazdu EcoCarPaweł Flaszyński
51Obliczenia strumienia ciepła na powierzchni chłodzonej strugąPaweł Flaszyński
52Analiza struktury przepływu za generatorem wirów w warstwie laminarnej i turbulentnejPaweł Flaszyński
53Metody kształtowania bezpieczeństwa pracyArtur Fleger
54Badania numeryczne odporności na przebicie stali 10GHMBALeszek Flis
55Analiza efektywności energetycznej elektrycznego ogrzewania rozjazdów kolejowychMateusz Flis
56Wykorzystanie energii słonecznej do stabilizachi warunków przepływu powietrza wentylacyjnego w systemach wentylacji naturalnej, grawitacyjnejJarosław Florczuk
57Positron Molecule ScatteringJan Franz
58Modelowanie i symulacja regulacji częstotliwości hybrydowego układu wytwarzania energii elektrycznejJacek Frost
59Stany brzegowe w krystalicznych izolatorach topologicznych i ich heterostrukturachMarta Anna Galicka
60Równoległe rozwiązywanie systemów równań liniowych pochodzących z dyskretyzacji klasy równań różniczkowych cząstkowychMaria Ganzha
61Analiza własności materiałów piezoelektrycznych pod kątem selektywnego generowania fal poprzecznychMateusz Gawroński
62Ocena dokładności metod prognozowania oporu statku włącznie z metodami CFD na podstawie wybranego przypadkuMirosław Gerigk
63Otwarta ewolucja minimalnych zdolności kognitywnych u animatów kontrolowanych sztucznymi sieciami obliczeniowymi inspirowanymi biologicznieKrzysztof Giaro
64Algorytmy harmoniczne do optymalizacji na superkomputerachŁukasz Gil
65Algorytmy harmoniczne do optymalizacji na superkomputerachŁukasz Gil
66Nierówności Bella i nierówności kontekstualne związane grafami o kolorowych krawędzichPiotr Gnaciński
67Homogenizacja murów ceglanych zabytków budynkówMichał Gołębiewski
68Rozpraszanie fal akustycznych na obiektach biologicznych Morza BałtyckiegoNatalia Gorska
69Dobowa zmienność akustycznych właściwości rozpraszających wywołana fotosyntezą mikroglonów bentosowych z południowego Morza BałtyckiegoNatalia Gorska
70Badanie mechanizmu działania białek z grupy przeciwdziałających zamarzaniu płynów ustrojowychJoanna Grabowska
71Symulacje numeryczne procesów magnetohydrodynamicznych w dyskach astrofizycznychMichał Hanasz
72Modelowanie bakteryjnego regulatora transkrypcji PecT oraz badanie jego oddziaływania z DNADominika Jankowska
73Numeryczne modelowanie konstrukcji drewnianychRobert Jankowski
74Modelowanie oddziaływań DNA - jon metaluMarta Jarczewska
75Opis oddziaływań w wybranych układach dwu- i trójpierścieniowych w stanie podstawowym i wzbudzonymAneta Jezierska
76Analysis of the relationship between the spectrum of the optical measurement signal and blood parametersMałgorzata Jędrzejewska-Szczerska
77Trening modelu akustycznego dla systemu automatycznego rozpoznawania mowy.Jakub Kaliski
78Modelowanie i symulacje nanomagnetyków molekularnychGrzegorz Kamieniarz
79Analiza stanu naprężenia i odkształcenia w geotubach wykorzystywanych do ochrony brzegu morskiegoKrystyna Kazimierowicz-Frankowska
80Stworzenie modelu kompletnej cząsteczki kinazy białkowej PRKC z Bacillus subtilis w kompleksie z ATP oraz stworzenie modelu kompleksu wewnątrzkomórkowego fragmentu katalitycznego kinazy PrkC (PrkCc) z B. subtilis z substratem jej aktywności fosforylacyjnej: CpgARajmund Kaźmierkiewicz
81Projektowanie układów przepływowych turbinPiotr Klonowicz
82Badania numeryczne trajektorii opuszczania łodzi ratunkowej z dużego statku pasażerskiego na wzburzonym morzuAleksander Kniat
83Obliczenia przepływów wielofazowychMaria Knorps
84Estymacja zmiennej w czasie odpowiedzi impulsowej szerokopasmowego kanału komunikacyjnegoIwona Kochańska
85Analiza wybranych procesów w systemie MSC AdamsGrzegorz Kokot
86Analiza numeryczna CEL i ALE wpływu instalacji pala na nośność długoterminowąJakub Konkol
87Modelowanie zjawisk geomechanicznych i praktycznych problemów geotechnicznychAleksandra Korzec
88Zwiększenie dokładności obliczeń trwałości zmęczeniowej konstrukcji okrętu poprzez modelowanie trajektorii propagującej pęknięciaJakub Kowalski
89Akustyczne badania warstw biologicznychMałgorzata Krakowiak
90Modelowanie inhibicji sodo-zależnego kanału glukozowego w kontekście terapii antynowotworowychSebastian Kraszewski
91Komponent Rekomendacji dla Inteligentnych Chmur ObliczeniowychHenryk Krawczyk
92Charakterystyka gór lodowych w rejonie Morza Amundsena z wykorzystaniem danych radarowych o wysokiej rozdzielczościAdam Krężel
93Metody numeryczne dla równań różniczkowych w przestrzeniach miarKarolina Kropielnicka
94Modelowanie zależności pomiędzy strukturą i retencją chromatograficzną związków dysocjującychŁukasz Kubik
95Wykonanie siatki obliczeniowej turbozespołu energetycznego 18K360Leszek Kubitz
96Innowacyjna metoda wymiarowania i konstrukcji wielkogabarytowych silosów przemysłowych z blachy falistejNatalia Kuczyńska
97Restraining of the cold formed Z prulines with sandwich panelsMarcin Kujawa
98Obliczenia strukturalne powłokLeszek Kwapisz
99Obliczenia struktury i mobilności defektów liniowych w metalach i ich stopachPiotr Kwaśniak
100Równoległe algorytmy grupowania k-średnich wykorzystujące nierówność trójkąta do skrócenia czasu obliczeńWojciech Kwedlo
101Optymalizacja układów łopatkowych mikroturbin ORCPiotr Lampart
102Dwupola akustyczne i elektromagnetyczne w amorficznych ośrodkach ciągłychHenryk Lasota
103Symulacje przepływów przez płyty perforowaneTomasz Lewandowski
104Modelowanie turbulentnych przepływów reaktywnychMichał Lewandowski
105Badania symulacyjne nad strukturą i dynamiką biopolimerówAdam Liwo
106Inhibitory, agregacja białka i nanorurki węgloweMai Suan Li_
107Modelowanie nieliniowe w biomechanice i mechanice konstrukcji w ujęciu stochastycznymIzabela Lubowiecka
108Mechaniczne modelowanie struktur biologicznychIzabela Lubowiecka
109Podstawowe symulacje dynamiki molekularnej za pomocą pakietów obliczeniowychMarta Łabuda
110Obliczenia fotochemicznych właściwości 5-Cl pirymidynyMarta Łabuda
111Modelowanie struktury elektronowej układu jon-biocząstkaMarta Łabuda
112Obliczenia struktury elektronowej oraz fotochemicznych właściwości eterówMarta Łabuda
113Obliczenia struktury elektronowej oraz fotochemicznych właściwości chemioterapeutyka cisplatyny w leczeniu nowotworówMarta Łabuda
114Obliczenia kwantowomechaniczne dla procesów transferu ładunku i fotoabsorpcji przy użyciu metod chemii kwantowejMarta Łabuda
115Charakterystyka właściwości struktury cząsteczki azobenzenuMarta Łabuda
116Adaptacyjny system rozpoznawania dźwięków znamionujących sytuacje zagrażające bezpieczeństwu osób i mienia z zastosowaniem równoległego przetwarzania strumieni danych fonicznychKuba Łopatka
117MARE-WINTMarcin Łuczak
118Badanie równowagi konformacyjnej dinukleotydowych enalogów kapówMaciej Sebastian Maciejczyk
119Projektowanie i parametryzacja potencjałów oddziaływań O-fosforylowanych reszt aminokwasowych z łańcuchami bocznymi reszt aminokwasowych w wodzie z zastosowaniem do gruboziarnistych pól siłowychMariusz Makowski
120Badanie procesu asocjacji hydrofobowej dla dimerów w wodzie w zależności od siły jonowej i ciśnienia metodą dynamiki molekularnejMariusz Makowski
121Wieloparametrowa inwersja pełnego pola falowego dla lepszego obrazowania skorupy ziemskiejMichał Malinowski
122Koncepcja metodyki badań technicznych pojazdów zabytkowych w Stacjach Kontroli PojazdówAdrian Malinowski
123Algorytmy testowania własności w wybranych modelach grafowychMichał Małafiejski
124Modelowanie numeryczne elementów betonowych i żelbetowych przy zastosowaniu modeli połączonych betonu: sprężysto-plastycznych z degradacją sztywności i nielokalnym osłabieniemIreneusz Marzec
125Obliczenia przekrojów czynnych na rozproszenie elektronów na drobinach wieloatomowychPaweł Możejko
126Numeryczne badania wymiany ciepła do powietrza na powierzchni płaskiej z turbulizatorami przepływuTomasz Muszyński
127Analiza lipidomu bakteryjnegoJoanna Nakonieczna
128Równoległy algorytm memetyczny dla rozwiązywania problemu odbioru i dostarczania towarów z oknami czasowymiJakub Nalepa
129Obliczenia numeryczne dla jednostek pływających oraz innych obiektów oceanotechnicznychKarol Niklas
130Badania konformacyjne pochodnych iminocukrów z wykorzystaniem metod obliczeniowychAndrzej Nowacki
131Badania konformacyjne i mechanistyczne w cukrachAndrzej Nowacki
132Wpływ temperatury, jonów metali, pH czy siły jonowej na strukturę i biologiczną aktywności peptydów i małych białek - studia teoretyczneStanisław Ołdziej
133Systemy agentowe w prognozowaniu energii elektrycznejArtur Opaliński
134Zastosowanie POP do modelowania Morza BałtyckiegoRobert Osiński
135Ustalenie prędkości początkowej zdarzenia na podstawie zakresu uszkodzeń samochodu z wykorzystaniem metod energetycznychMirosław Owczarz
136Badania numeryczne turbiny wiatrowej o dwóch przeciwbieżnych wirnikachMichał Pacholczyk
137Akustyczne badania rozkładu przestrzennego warstw biologicznych na Morzu Bałtyckim (porównanie z Morzem Czarnym)Patryk Pezacki
138Analiza mechanizmu syntezy hemiaminali i zasad Schiffa metodami obliczeniowymi chemii kwantowejAgnieszka Pieciuń
139Symulacja zwijania krótkich polipeptydów i białek używając dynamiki molekularnej bazującej na kątach torsyjnych i ciągłym modelowaniu rozpuszczalnikaMateusz Pikora
140Projekt modernizacji tłumika wydechu do wybranego modelu samochodu osobowego w oparciu o metody numeryczneAdrian Pochojka
141Koncepcja nowego modelu agentowo-naprężeniowego tkankiEligiusz Postek
142Centrum Doskonałości Naukowej Infrastruktury Wytwarzania Aplikacji NIWAJerzy Proficz
143Metoda analizy stanów emocjonalnych człowieka na podstawie danych obrazowychMarek Przyborski
144Oksychlorowanie związków organicznychMaciej Przybyłek
145Opracowanie metod in silico wspomagających projektowanie układów metalicznych/bimetalicznych w oparciu o zasadę bezpiecznego projektowaniaTomasz Puzyn
146Rozwój metod komputerowych służących ocenie ryzyka stwarzanego przez chemiczne zanieczyszczenia środowiska przyrodniczegoTomasz Puzyn
147Halogenopochodne zasad nukleinowych jako potencjalne foto- i/lub radiosensybilizatory DNAJanusz Rak
148Modelowanie numeryczne zjawisk falowychAnna Reda
149Wyznaczanie deskryptorów opisujących reaktywność związków organicznych na podstawie obliczeń kwantowochemicznychRafał Roszak
150Badania krytycznych technologii dla podwodnego robota mobilnego dużej mocy z wielosensorowym zestawem rozpoznawczymLech Rowiński
151Modelowanie rozwoju przestrzennego wybranych aglomeracji miejskich z wykorzystaniem symulacji matematycznych opartych na automatach komórkowychTomasz Rozwadowski
152Numeryczne modelowanie zjawisk falowania i jego oddziaływań na konstrukcje i strefę brzegowąGrzegorz Różyński
153Obliczenia numeryczne propagacji fal sprężystychMagdalena Rucka
154Modelowanie układu napędowego statkuKrzysztof Rudzki
155Fizyka ciała stałegoJarosław Rybicki
156Struktura elektronowa i własności magnetyczne materiałów z silnie skorelowanymi elektronamiJarosław Rybicki
157Hybrydowe, kwantowo-klasyczne symulacje nanostruktur metalicznych i procesów w skali nano obejmujących uplastycznienie metaliJarosław Rybicki
158Modeling of properties of moistured compositesJarosław Rybicki
159Badanie przestrzennego rozkładu współczynnika wnikania ciepła przy uderzeniu strugą dla układów dysz za pomocą analizy odwrotnejArkadiusz Ryfa
160Analiza termiczno-wytrzymałościowa kadłuba wewnętrznego części wysokoprężnej turbiny parowej w zmiennych warunkach pracyRomuald Rządkowski
161Obliczenia wirnika turbiny parowejRomuald Rządkowski
162Analiza elektromagnetyczna układów mikrofalowych w ramach projektu badawczo-rozwojowego DEWIMateusz Rzymowski
163Turbulent premixed combustion modeling for large eddy simulationsBruno Savard
164Opis teoretyczny magneto- i elektrooptycznych własności nanostruktur półprzewodnikowychPiotr Schillak
165Adaptacja modelu XBeach do oceny stopnia bezpieczeństwa brzegów wydmowych południowego BałtykuJan Schönhofer
166Teoretyczne badanie struktur rotacyjno-oscylacyjno-elektronowych homo- i heterojądrowych, dwuatomowych molekuł metali alkalicznych oraz dynamiki procesu fotodysocjacji kontrolowanych za pomocą krótkich impulsów laserowychJózef Sienkiewicz
167Mimikra morfologiczna, behawioralna i molekularna u przezierników (Lepidoptera: Sesiidae)Marta Skowron Volponi
168Projektowanie i badanie metodami ab initio anionów superhalogenowychPiotr Skurski
169Modelowanie zjawisk poprzedzających stan graniczny gruntów niespoistychJustyna Sławińska
170Wpływ obciążenia falowaniem na upłynnianie się dna morskiegoMarcin Smyczyński
171Modelowanie zjawisk fizykochemicznych na katalizatorach heterogenicznych w reakcjach redukcji dwutlenku węglaDaniel Smykowski
172Analiza wpływu wilgotności i temperatury na właściwości mechaniczne materiałów kompozytowychRohan N. Soman
173Obliczenia teoretyczne zwierciadła fali tłumionej, wytworzonej za pomocą generatora dla nieliniowej teorii wywoływacza falowegoSebastian Sorek
174Hydratacja związków o znaczeniu biologicznym oraz prostych substancji modelowych na podstawie metod chemii teoretycznejJanusz Stangret
175Symulacje numeryczne procesów dynamicznych w plazmach astrofizycznych: niestabilności i turbulencja w modelach kinetycznym i płynowymMarek Strumik
176Implementacja wybranych zagadnień z dziedziny obliczeń numerycznych na karty graficznePaweł Sumionka
177Optymalizacja wymiany danych między procesami w macierzowym sformułowaniu Metody Różnic Skończonych w dziedzinie czasuPiotr Sypek
178Ocena stopnia bezpieczeństwa polskich brzegów wydmowychPiotr Szmytkiewicz
179Modelowanie odporności udarowej kadłuba okrętu obciążonego falą ciśnienia od nie kontaktowego wybuchuBogdan Szturomski
180Teoretyczne badania aktywności katalizatorów heterogenicznych w reakcjach redukcji dwutlenku węglaBartłomiej Szyja
181Modelowanie sieci neuronowych w środowisku równoległymJulian Szymański
182Modelowanie przepływu dwufazowego w odkształcalnym ośrodku porowatymAdam Szymkiewicz
183Badanie metodami modelowania molekularnego oddziaływania wybranych antybiotyków z fragmentami ścian komórkowych bakteriiRafał Ślusarz
184Symulacje numeryczne zjawisk akustycznychJacek Tejchman
185Modelowanie rozpraszających właściwości zawiesin w środowisku morskimHenryk Toczek
186Innowacyjne rozwiązania ograniczające zagrożenia i zwiększające bezpieczeństwo pracyJarosław Tokarczyk
187Modelowanie dwuskalowe w elementach betonowychWojciech Trawiński
188Innowacyjne i bezpieczne systemy transportu i przewozu ludzi w zakładach produkcji surowców mineralnychKrzysztof Turewicz
189Enhanced effectiveness and safety of rescuers involved in high risk activities by designing innovative rescue equipment systemsAndrzej Turewicz
190Prace badawcze wspomagane oprogramowaniem MSC.SoftwareKrzysztof Turewicz
191Modelowanie zależności między strukturą chemiczną kandydatów na leki a ich parametrami metabolicznymiSzymon Ulenberg
192Nośność fundamentów typu 'suction caisson'Łukasz Wachowski
193Modelowanie MES drgań nieliniowych struktur warstwowychJerzy Warmiński
194Badania drgań chaotycznych w nieliniowych układach dynamicznychJerzy Warmiński
195Budowa platformy klasy A-Team na komputerach dużej mocyIzabela Wierzbowska
196Modelowanie procesu powstawania naprężeń własnych w cienkościennych konstrukcjach spawanych obciążonych ciśnieniem i temperaturąMarcin Wikło
197Nieliniowe modelowanie deformacji konstrukcji inżynierskich z uwzględnieniem obciążeń środowiskowych i akcydentalnych przy pomocy MESWojciech Witkowski
198Projektowanie nowych chemoterapeutykówMarek Wojciechowski
199Modelowanie w biomechaniceWiktoria Wojnicz
200Modelowanie molekularne białek hemowychEdyta Woźniak-Celmer
201Modelowanie ewolucji sieci genowych kontrolujących proces trójwymiarowej embriogenezyBorys Wróbel
202Struktura, właściwości fizykochemiczne oraz luminescencyjne pochodnych akrydyny oraz chromenuBeata Zadykowicz
203Analiza i modelowanie energooszczędnych rozwiązań egzoszkieletówAdam Zawadzki
204Wpływ wybranych parametrów konstrukcyjnych fotelika samochodowego na wskaźniki bezpieczeństwa przewozu dziecka.Bartosz Zdunek
205Dynamika Molekularna jako narzędzie badania zdolności sorpcyjnej materiałów węglowychWojciech Zieliński
206Symulacje komputerowe roztworów nieelektrolitówJan Zielkiewicz
207Numeryczna symulacja 3D suszenia konwekcyjnego zrębkówJacek Żabski
208Diagnostyka urządzeń elektroenergetycznych wysokich napięćArkadiusz Żak
209Kalkulacja prędkości statku żaglowego na podstawie danych empirycznychMarcin Życzkowski

Centrum Informatyczne Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej
ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk   |   tel. 58-347-24-11
email: office@task.gda.pl   |   NIP: 584-020-35-93