Matlab (MATrix LABoratory) jest środowiskiem obliczeniowym przeznaczonym do wykonywania skomplikowanych obliczeń numerycznych i wizualizacji. System integruje numeryczną analizę, rachunek macierzy, przetwarzanie sygnałów oraz graficzną reprezentację w łatwym do użycia środowisku, gdzie problemy i ich rozwiązania są przedstawiane w zapisie matematycznym bez użycia tradycyjnego programowania. Matlab jest językiem programowania wysokiego poziomu. Zakres zastosowań pakietu obejmuje różne dziedziny nauki i techniki, w tym: biologię, medycynę, chemię, ekonomię i meteorologię.

Dostępne moduły

 • MATLAB - moduł główny, właściwe środowisko obliczeniowe
 • SIMULINK - program do symulacji systemów dynamicznych
 • Bioinformatics_Toolbox
 • Control_Toolbox
 • GADS_Toolbox
 • Image_Toolbox
 • MATLAB_Builder_for_Java
 • Compiler
 • Neural_Network_Toolbox
 • Optimization_Toolbox
 • Signal_Toolbox
 • Simulink_Control_Design
 • Simulink_Design_Optim
 • Statistics_Toolbox
 • Identification_Toolbox

Matlab w CI TASK

 • Serwer licencji dostępny jest dla wersji: R2016a
 • Aktualnie zainstalowane wersje: R2015a, R2015b, R2016a
 • Miejsce instalacji: Tryton
 • Dokumentacja: z poziomu programu
 • Status licencji: zakupiona przez CI TASK; ważna
 • Strona producenta: http://www.mathworks.com/

Uwagi dotyczące uruchamiania pakietu:

 • patrz: system kolejkowania zadań obliczeniowych, moduły,
 • Matlab uruchomiony z opcjami -nodisplay i -nojvm pracuje w trybie tekstowym
 • Matlab zainstalowany na Trytonie nie działa równolegle (CI TASK nie posiada licencji na odpowiednie narzędzia),
 • istnieje możliwość instalacji i wykorzystania do celów naukowych programu Matlab na własnej stacji roboczej (patrz: licencje sieciowe).

Centrum Informatyczne Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej
ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk   |   tel. 58-347-24-11
email: office@task.gda.pl   |   NIP: 584-020-35-93