Wszechstronny program do analiz zjawisk szybkozmiennych metodą elementów skończonych typu EXPLICITE. Ma ogromne zastosowanie w analizie problemów wysoko nieliniowych i krótko trwających np. wybuchy, zderzenia, obróbka plastyczna.

LS-Dyna w CI TASK

Użytkownicy zainteresowani pakietem LS-Dyna proszeni są o kontakt z Działem KDM (opis tematyki badawcze, uzasadnienie wykorzystania LS-Dyna, zakres korzystania z pakietu - liczba osób).

Programy o funkcjach zbliżonych do LS-Dyny to: Dytran (MSC.Software) oraz Autodyn (ANSYS).

Centrum Informatyczne Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej
ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk   |   tel. 58-347-24-11
email: office@task.gda.pl   |   NIP: 584-020-35-93