Użytkownikiem zasobów obliczeniowych CI TASK może być każda osoba prowadząca działalność naukową, związana z jednostką naukową w rozumieniu ustawy z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki.

W celu ubiegania się o grant obliczeniowy CI TASK należy:

  • złożyć w Sekretariacie CI TASK wypełnioną "Kartę rejestracji użytkownika zasobów CI TASK",

  • dostarczyć opis projektu (strona A4), którego temat został zgłoszony w pkt 7 "Karty rejestracji użytkownika zasobów CI TASK" (opis należy dołączyć do "Karty" oraz przesłać wersję elektroniczną na adres: kdm@task.gda.pl).

"Kartę rejestracji użytkownika zasobów CI TASK " i opis projektu można przesłać do sekretariatu tradycyjną pocztą. W takiej sytuacji prosimy jednak o wcześniejsze wysłanie wersji elektronicznej (skan) na adres: kdm@task.gda.pl. Pozwoli to wyeliminować ewentualne braki i skróci czas procedury przyznania grantu.

Opis projektu powinien zawierać:

  • dyscyplinę naukową,

  • merytoryczny opis projektu,

  • uzasadnienie potrzeby korzystania z zasobów obliczeniowych CI TASK, tj. konieczności korzystania ze specyficznego oprogramowania (aplikacji) i/lub mocy obliczeniowej,

  • informację o tym, czy używane oprogramowanie jest zrównoleglone, głównych metodach obliczeniowych, bibliotekach i innych istotnych rozwiązaniach używanych w projekcie.

Zgłoszony projekt powinien mieć charakter naukowo-badawczy i spełniać wymagania dotyczące korzystania z zasobów obliczeniowych CI TASK. Rozpatrzenie wniosku trwa zazwyczaj do 2 tygodni. O przyznaniu grantu obliczeniowego zostaną Państwo poinformowani e-mailowo na adres podany w "Karcie rejestracji".

Opisy projektów realizowanych w CI TASK wykorzystywane są do raportów rozliczających działalność Centrum i udostępnione na stronie internetowej CI TASK.

Formularz "Karty rejestracji użytkownika zasobów CI TASK" w formacie: PDF, ODT, lub generator online.

Przykład poprawnie wypełnionej "Karty rejestracji użytkownika zasobów CI TASK" (W PRZYGOTOWANIU).

 

Rejestracja użytkowników - pytania i odpowiedzi

 

Jestem doktorantem - czy mogę samodzielnie starać się o grant w ramach prowadzonych przeze mnie badań?

Tak, pod warunkiem ze uzyska Pan/Pani poparcie swego opiekuna naukowego, kierownika katedry lub instytutu, w którym wykonuje Pan/Pani pracę naukową.

Poparcie to musi wyrazić się podpisem i pieczątką w polu D.21 "Karty rejestracji użytkownika zasobów CI TASK"

Czy korzystanie z zasobów CI TASK jest bezpłatne?

Korzystanie z zasobów (KDM, aplikacje/oprogramowanie, składowanie danych) udostępnianych przez CI TASK jest bezpłatne dla celów naukowych.

CI TASK udziela grantu obliczeniowego na realizację zgłoszonego projektu naukowo-badawczego.

Planuję korzystać m.in. z programu XXXX - czy w rubryce "Wymagane oprogramowanie" - treść typu: "proszę o skompilowanie i zainstalowanie programu XXXX na superkomputerze" będzie wystarczająca?

W pierwszej kolejności należy w skontaktować się z administratorami KDM (kdm@task.gda.pl) i ustalić szczegóły dotyczące instalacji.

Czy konto na serwerze dostępowym otrzymuję automatycznie wraz z akceptacją mojego wniosku?

Tak, automatycznie po akceptacji wniosku ("Karty rejestracji użytkownika zasobów CI TASK") i projektu użytkownik otrzymuje dostęp do konta na serwerze dostępowym kdm.task.gda.pl.

Czy serwer dostępowy służy jako terminal, na który loguję się z zewnątrz, a potem z tego komputera loguję się już na konkretne maszyny obliczeniowe?

Dokładnie tak.

Okres obliczeń - czy dopuszczalne jest np: 6 miesięcy?

Tak.

W jaki sposób należy rozliczyć się z grantu?

Co roku, lub jeśli projekt trwa krócej to na jego zakończenie, prosimy o dostarczenie sprawozdania z informacją o publikacjach, doniesieniach konferencyjnych i wszelkich pracach/wydarzeniach, gdzie zaprezentowane zostały wyniki obliczeń i symulacji uzyskanych z wykorzystaniem zasobów CI TASK. To jedyna forma rozliczenia (patrz: Jak rozliczyć grant obliczeniowy?).

Centrum Informatyczne Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej
ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk   |   tel. 58-347-24-11
email: office@task.gda.pl   |   NIP: 584-020-35-93