PrzewodniczacyZastępca przewodniczącego

mgr inż. Sławomir Leszczyński
Gdański Uniwersytet Medyczny

Sekretarz

mgr inż. Marcin Wichorowski
Instytut Oceanologii PAN w Sopocie

Członkowie

mgr inż. Piotr Chałkowski
Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

dr Jarosław Furmański
Gdański Uniwersytet Medyczny

 

mgr inż. Paweł Gołaszewski
Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu


dr hab. inż. Jacek Winiarski, prof. UG
Uniwersytet Gdański

mgr Łukasz Kozłowski
Uniwersytet Gdański

dr inż. Marta Łabuda
Politechnika Gdańska

dr inż. Ryszard Rugała
Ośrodek Badawczo–Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A.

mgr Bogdan Theisebach
Akademia Muzyczna w Gdańsku

prof. dr hab. inż. Bogdan Wiszniewski
Politechnika Gdańska

dr inż. Janusz Żółkiewicz
Akademia Morska w Gdyni

Centrum Informatyczne Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej
ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk   |   tel. 58-347-24-11
email: office@task.gda.pl   |   NIP: 584-020-35-93